Abelin ryhmällä tarkoitetaan kommutatiivista ryhmää. Esimerkiksi kokonaislukujen joukko Z on yhteenlaskun suhteen Abelin ryhmä. Sykliset ryhmät ovat aina Abelin ryhmiä.[1][2]

Abelin ryhmä on saanut nimensä Niels Henrik Abelin mukaan.

Notaatio muokkaa

Abelin ryhmiä merkitään yleensä kahdella vaihtoehtoisella tavalla – additiivisella tai multiplikatiivisella.

Tapa Laskutoimitus Neutraalialkio Monikerrat Käänteisalkio Suora summa/tulo
Yhteenlasku a + b 0 na a GH
Kertolasku a * b tai ab e tai 1 an a−1 G × H

Multiplikatiivinen notaatio on ryhmille tavallisempi kuin additiivinen notaatio, mutta toisaalta additiivinen notaatio on tavallinen moduleille.[3] Kun tutkitaan Abelin ryhmiä sekoittamatta siihen muita struktuureja, voidaan myös käyttää additiivista notaatiota.

Esimerkkejä muokkaa

Jokainen syklinen ryhmä G on Abelin ryhmä, koska jos x ja y ovat G:n alkioita, on xy = aman = am + n = an + m = anam = yx. Sama voidaan todeta alkion käänteisalkiolle. Erityisesti kokonaisluvut Z muodostavat Abelin ryhmän yhteenlaskun suhteen, kuten myös kokonaisluvut modulo n, Z/nZ.

Reaaliluvut muodostavat Abelin ryhmän yhteenlaskun suhteen, kuten myös nollasta poikkeavat reaaliluvut kertolaskun suhteen

Jokainen rengas on Abelin ryhmä yhteenlaskun suhteen. Myös kommutatiivisen renkaan kääntyvät alkiot samoin kuin yksiköt muodostavat multiplikatiivisen Abelin ryhmän.

Abelin ryhmän aliryhmä on normaali, joten niille voidaan muodostaa tekijäryhmä. Abelin ryhmän aliryhmät, tekijäryhmät, tulot ja suorat summat ovat Abelin ryhmiä.

Kertolaskutaulut muokkaa

Jos halutaan varmistaa, että annettu äärellinen ryhmä on Abelin ryhmä, voidaan muodostaa ryhmän kertolaskutaulu. Olkoon ryhmä G= {g1 = e, g2, ..., gn} laskutoimituksenaan ⋅. Tällöin taulun alkio kohdassa (i,j) on tulo gigj. Ryhmä on Abelin ryhmä, jos ja vain jos taulu on symmetrinen päädiagonaalin suhteen. Eli jos taulukkoa ajatellaan matriisina, on tämä matriisi symmetrinen.

Lähteet muokkaa

  1. Thompson, Jan: Matematiikan käsikirja. Helsinki: Tammi, 1994. 186260492. ISBN 951-31-0471-0, 978-951-31-0471-9. Teoksen verkkoversio (viitattu 30.7.2020).
  2. Eric W. Weisstein: Abelian Group mathworld.wolfram.com. Viitattu 30.7.2020. (englanniksi)
  3. Matematiikan verkkosanakirja matematiikkalehtisolmu.fi. Viitattu 30.7.2020.

Kirjallisuutta muokkaa