Wikipedia:Käyttäjäryhmien luottamustasot

Käyttäjäryhmien luottamustasot suomenkielisessä WikipediassaMuokkaa

Taulukko ei sisällä kaikkia olemassa olevia käyttäjäryhmiä.
 
Luottamus-
taso
Käyttäjäryhmä Valintatapa Oikeudet Muuta Kpl
5+ Osoitepaljastaja Valitaan äänestyksellä. Ikäraja 18 vuotta.
Confidentiality agreement...
Oikeus tarkastaa käyttäjien IP-osoitetietoja. Osoitepaljastajan ei ole pakko olla ylläpitäjä, mutta tällä hetkellä kaikki osoitepaljastajat ovat ylläpitäjiä.
Häivyttäjä Valitaan äänestyksellä. Ikäraja 18 vuotta.
Confidentiality agreement...
Oikeus häivyttää muokkauksia. Häivyttäjän on pakko olla ylläpitäjä.
5 Byrokraatti Valitaan äänestyksellä. Ehdokkaan on käytännössä oltava kokenut ylläpitäjä. Voi muuttaa muiden byrokraattien sekä ylläpitäjien ja bottien oikeuksia. Kaikki byrokraatit ovat täällä myös ylläpitäjiä.
4+ Käyttöliittymän ylläpitäjä Valitaan ylläpitäjien joukosta. Oikeus muokata CSS-/JS-sivuja. Katso Metan projektisivua. Ovat samalla myös ylläpitäjiä. 11 
4 Ylläpitäjä Valitaan äänestyksellä.
(75 %:n kannatus vaaditaan)
Myöntää ja poistaa palauttajan, seulojan ja automaattiseulotun oikeudet. Ylläpitäjät ovat aina samalla palauttajia, seulojia ja automaattiseulottuja. 31 
3++ Sisällönvakauttaja Byrokraatti antaa oikeudet. Oikeus vakauttaa sivuja. Sisällönvakauttajat ovat pääsääntöisesti myös seulojia.
3+ Palauttaja Ylläpitäjä antaa palauttajien oikeudet. Nopea palautus (engl. rollback). Palauttajille on aina annettu myös seulojan oikeudet. 42 
3 Seuloja Ylläpitäjä antaa ja poistaa seulojien oikeudet. Versioiden arviointi. Kaikki seulojat ovat myös automaattiseulottuja käyttäjiä ja heillä on myös käyttöoikeudet patrol ja autopatrol. 902 
2+ Botti Byrokraatti antaa boteille oikeudet. Bottimuokkaukset (b). Kaikki botit ovat samalla myös automaattiseulottuja. Niillä on siis käyttöoikeus autoreview ja autopatrol. 22 
2 Automaattiseulottu Ylläpitäjä antaa ja poistaa oikeudet. Omat muokkaukset automaattisesti katsottu eli seulottu. Kaikilla automaattiseulotuilla käyttäjillä on käyttöoikeudet autoreview ja autopatrol. 1187 
1 Hyväksytty käyttäjä
(autoconfirmed)
Automaattinen: Vähintään neljän (4) päivän ikäinen käyttäjätunnus. Voi mm. siirtää sivuja ja muokata osittain suojattuja sivuja. Voi tallentaa tiedostoja. (automaattisesti hyväksytty käyttäjä eli autoconfirmed)
1− Rekisteröitynyt käyttäjätunnus käyttäjätunnuksen luominen
(0–3 päivän ikäinen uusi tunnus)
Saa käyttäjäsivun. (käyttäjätunnus yhdellä henkilöllä)
0 Rekisteröitymätön käyttäjä (IP) (kaikki Wikipedian lukijat) Voi muokata sivuja, poikkeuksena estetyt käyttäjät. (ns. IP-muokkaaja, jota ei voi tunnistaa)

Muita käyttäjäryhmiä tai määriteltyjä käyttäjien joukkoja ovat:

● (luottamustaso 4 ±)  välityslautakunnan jäsen, jonka luottamustaso on ylläpitäjien kaltainen (10 välityslautakunnan jäsentä, joista yleensä 6–8 on ylläpitäjiä)
● (luottamustaso 3 +) 
● (luottamustaso 2 +)  IP-estoista vapautettu käyttäjä, jonka luottamustaso on automaattiseulottujen kaltainen  (8 käyttäjätunnusta, jotka ovat samalla vähintään automaattiseulottuja)
● (luottamustaso 1…2)  käyttäjätunnusten luoja, jonka luottamustasoa ei ole määritetty (Yksi tunnus on käyttäjätunnusten luoja.)
● (luottamustaso 1 +)  äänioikeutettu käyttäjä on viikon ikäinen tunnus, jolla on yli 100 artikkelimuokkausta (suunnilleen 3 000 tunnusta on saavuttanut äänioikeuden Wikipediassa)

Luottamustasojen selitysMuokkaa

Taso Kuvaus Oikeuksien laajuus Itse
luotettu
Valvojan
tehtäviä
Arvioi
tasoja
Käyttäjäryhmät Pääsy tasolle Käyttäjiä
6 Ylimpien valvojien luottamustaso  Myöntävät tasojen 5–6 oikeuksia sekä
poistavat tasojen 4–6 oikeuksia.
  4–6 Ylivalvojat (engl. stewards) Valitaan yleisellä vaalilla. noin 35
Tietosuojavalvojat (ombuds) Wikimedia-säätiö nimittää. 000009
5 Ylläpitäjiä korkeampi luottamustaso  Arvioivat tasolla 5 myös muita samalla tasolla.
Byrokraatit myöntävät tasojen 2–4 oikeuksia.
0–5 Osoitepaljastajat ja häivyttäjät sekä byrokraatit Valitaan äänestyksellä,
yleensä kokeneista ylläpitäjistä.
000004
4 Ylläpitäjien luottamustaso
(Sysop-taso)
Arvioivat alempien tasojen (0–3) luotettavuutta.
Myöntävät tasojen 2–3 oikeuksia.
0–3 Ylläpitäjät Valitaan äänestyksellä. 000026
3 Luotettavan käyttäjän taso
(Editor tai Reviewer-taso)
Arvioi tasoilla 0–1 olevien käyttäjien muokkauksia.
Omat muokkaukset aina luotettavia.
0–1 Seulojat, palauttajat ja sisällönvakauttajat Ylläpitäjä myöntää oikeudet, usein käyttäjän omasta pyynnöstä. 000874
2 Luotettavan käyttäjän taso
(Autoreview / Autochecked)
Omat muokkaukset ovat luotettavia.     Automaattiseulotut käyttäjät
Botit ja IP-estoista vapautetut
Ylläpitäjä myöntää oikeudet, yleensä omasta aloitteestaan. 001207
1 Rekisteröidyn käyttäjän taso
(Autoconfirmed-taso)
Käyttäjä on yksilö ja hänellä on oma käyttäjätunnus, jolle kertyy muokkaushistoria.       Automaattisesti hyväksytyt käyttäjät (engl. autoconfirmed) Automaattisesti 477 700
0 Rekisteröimättömän käyttäjän taso (IP-osoite) Käyttäjä on tuntematon ja muokkaa ilman tunnusta.      

Tasolle 1 käyttäjä pääsee luomalla tunnuksen, tasoille 2–3 vaaditaan ylläpitäjän hyväksyntä, tasoille 4–5 vaaditaan koko paikallisen muokkaajayhteisön hyväksyntä.

Sarakkeiden selitys
  • Itse luotettu = järjestelmä pitää teknisesti käyttäjän omia muokkauksia luotettavina
  • Valvojan tehtäviä = tasoon liittyy olennaisesti muiden käyttäjien toiminnan valvontaa
  • Arvioi tasoja = tasot, joiden toimintaa tämä käyttöoikeusryhmä ensisijaisesti arvioi
Yleinen kuvaus tasojen eroavaisuuksista
  • Tasolla 5 olevilla käyttäjillä on pääsy ylläpitäjiltä salattuun aineistoon.
(He voivat tutkia salassa pidettäviä lokimerkintöjä taikka tarkastaa käyttäjätunnusten IP-osoitetietoja.)
  • Tasolla 4 olevilla käyttäjillä on pääsy ylläpitäjien työkaluihin.
(He voivat muun muassa poistaa sivuja tai suojata niitä muiden muokkauksilta sekä estää muita käyttäjiä muokkaamasta.)
  • Tasolla 3 olevilla käyttäjillä on käytössään työkaluja, joita ei saa käyttöön pelkästään rekisteröimällä tunnuksen.
(He voivat nopeasti hyväksyä tai hylätä muiden käyttäjien tekemät muokkaukset artikkeleihin käyttäen seulojan tai palauttajan suoria linkkejä.)
  • Tasolla 2 olevien käyttäjien toiminta katsotaan lähtökohtaisesti luotettavaksi.
(Heidän tekemänsä muokkaukset merkitään ohjelmistotasolla sellaisiksi, että niitä ei tarvitse tarkastaa.)
  • Tasolla 1 olevat käyttäjät voivat muokata kaikkia sivuja ja äänioikeuden saatuaan osallistua Wikipedian päätöksentekoon.
(Hyväksytyt käyttäjät voivat mm. siirtää sivuja ja tallentaa tiedostoja.)

Luottamustason saavuttaneiden tunnusten lukumääriäMuokkaa

Taso Potenssi Käyttäjiä Huomautus Skaala Logaritminen lukumäärä
  100  0001 Suomenkielinen käyttäjä valittu Wikimedia-säätiön henkilökuntaan. Yksi käyttäjä vuosikymmenessä. 1
100,5 0002 Suomenkielinen käyttäjä valittu ylivalvojaksi tai tietosuojavalvojaksi. Yksi käyttäjä joka kolmas vuosi. 3
101  0011  Luottamustasolle viisi (ospa, häiv, byro) on valittu 11 eri tunnusta 11 vuoden aikana. Yksi käyttäjä vuodessa. 10
101,5 0033  Välityslautakuntaan on valittu 33 eri tunnusta vuosien 2007–2015 aikana. Kolme käyttäjää vuodessa. 32
102  0101  Ylläpitäjäksi tai välityslautakuntaan on valittu 101 eri tunnusta 11 vuoden aikana. 10 käyttäjää vuodessa. 100
102,5 Aktiivisia seulojia on seulojista noin 200–300. 30 käyttäjää vuodessa. 316
103  2110  Seulojia ja automaattisesti seulottuja yhteensä. 1 000
103,5 2800  Äänioikeutettuja käyttäjätunnuksia (yli 100 artikkelimuokkausta). 3 162
104  ~15 000  Tunnuksia, jotka ovat muokanneet vähintään 10 kertaa. 10 000
104,5 31 622
105  100 000
1 105,5 479 815  Tunnuksen rekisteröineitä käyttäjiä. 316 228

Katso myösMuokkaa

Ulkopuolista kirjallisuutta ja tutkimuksia aiheestaMuokkaa