Voikkaa–Haarankallio-rata

Voikkaa–Haarankallio-rata oli Suomen rataverkkoon kuulunut teollisuusrata, joka johti Voikkaalta itään Savon radalle Harjun aseman pohjoispuolelle. Vuonna 1902 valmistunut rata rakennettiin alun perin Voikkaan tehtaan omistajayhtiön aloitteesta ja sen kustannuksella. Radan kautta kulki aina 1960-luvulle saakka Voikkaan tehtaiden tavaraliikenne, ja sillä oli myös henkilöliikennettä vuosina 1945–1949, kun niin sanotuilla puumoteilla ajettiin Kouvolasta Haarankallion kautta Voikkaalle. Voikkaan ja Haarankallion välillä oli tällöin Supanmäen, Kousan ja Vessarin seisakkeet.

Voikkaa–Haarankallio
Perustiedot
Reitti Voikkaa–Haarankallio–Multamäki
Rakennettu 1902, jatkettu 1970
Avattu 1902
Lakkautettu 1981
Purettu 1981
Liikenne
Liikennöitsijä(t) Valtionrautatiet
Tekniset tiedot
Raiteiden lkm 1
Raideleveys 1 524 mm
Sähköistys ei

Voikkaan rata liittyi Savon rataan noin kaksi kilometriä Harjun aseman pohjoispuolella Haarankalliossa. Myöhemmin Savon radan oikaisun yhteydessä radan liittymäkohta siirtyi 3 kilometriä pohjoisemmaksi Multamäkeen. Savon radalla tehtiin Harjun ja Multamäen välillä vuosina 1968–1970 rataoikaisu, jonka yhteydessä rakennettiin uusi Harjunjoen ylittävä silta sekä 180 metriä pitkä Venekallion tunneli. Tunneli oli kaksiraiteinen koska Voikkaan rata erkani Savon radasta Multamäen kohdalla tunnelin pohjoispäässä ja Voikkaan rata kulki tunnelissa Savon radan rinnalla. Voikkaan yhteyden purkamisen yhteydessä kiskotus siirrettiin tunnelin keskelle.

Sotavuosina 1940–1945 rata oli osa Kouvolan länsipuolelta Korialta Voikkaan kautta Savon radalle johtanutta yhdysrataa. Tämä ratayhteys rakennettiin ohittamaan ilmapommituksille alttiit Kymijoen ylittävä Korian ratasilta ja Kouvolan ratapiha. Yhdysradan käyttö oli vilkkaimmillaan 1941. Radalla oli jatkosodan vuosina jonkin verran tavara- ja sotilasjunaliikennettä mutta sen merkitys jäi lopulta vähäiseksi. Korialta Voikkaalle kulkenut rataosuus purettiin sodan jälkeen 1945–1946.

Voikkaa–Haarankallio-radan merkitys alkoi vähentyä, kun Kuusankoskelta Kuusanniemen kautta Voikkaalle johtava uusi rata valmistui 1964. Voikkaan itäpuolella sijainneessa ratojen yhtymäkohdassa oli kolmioraide. Kolmioraiteen ja Savon radan välisen osuuden liikenne päättyi 1. kesäkuuta 1981, ja se purettiin samana vuonna. Vanhalla ratalinjalla kulkee nykyisin ulkoilureitti. Sen varrella Multamäessä on uhanalaisen kalliosinisiiven elinalue, jota hoidetaan vuosittain talkoilla. Entisen kolmioraiteen ja Voikkaan tehtaan välinen rataosuus on edelleen käytössä osana Kouvola–Kuusankoski-rataa.

Lähteet Muokkaa