Turun ja Porin läänin vaakuna

Turun ja Porin läänin vaakuna oli vuosina 1634–1997 toimineen läänin heraldinen tunnus. Läänin viimeisen vaakunan suunnitteli heraldikko Ahti Hammar vuonna 1962 ja se oli käytössä läänin lakkauttamiseen saakka vuonna 1997. Vaakuna koostui Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakuntavaakunoista viitaten läänin sijaintiin kyseisten maakuntien alueilla.

Turun ja Porin läänin vaakuna vuosina 1962–1997.

Vaakunan heraldinen selitys kuuluu: "halkoisen kilven oikeanpuolisessa punaisessa kentässä ristikkäin kaksi kultaista peistä, joihin kumpaankin on kiinnitetty kaksikielekkeinen sininen lippu, joissa reunoihin ulottuva kultainen risti; peitsien päällikkeenä kruunullinen kultainen turnajaiskypärä. Vasemmanpuolisessa sini-kultakatkoisessa kilvenosassa pystyyn kavahtanut musta, punavaruksinen kruunupää karhu, joka pitää kämmenissään hopeista miekkaa; kruunu ja miekan kahva kultaa; saatteena karhun molemmin puolin yläkentässä seitsensakarainen hopeatähti. Kilven päällä herttuakunnan kruunu."[1]

HistoriaaMuokkaa

 
Turun ja Porin läänin vaakuna I. J. Ingbergin kartasta vuodelta 1890.

Vuodesta 1634 alkaen Turun ja Porin läänin tunnuksena käytettiin kolmikenttäistä vaakunaa, joka koostui Varsinais-Suomen ja Satakunnan vaakunoiden lisäksi kilven alakenttään sijoitetusta Ahvenanmaan vaakunasta. Myöhemmän vaakunan tapaan kolmiosainen vaakuna kuvasi läänin sijaintia kolmen maakunnan alueilla, Ahvenmaan ollessa osa Turun ja Porin lääniä vuoteen 1918 saakka, jolloin siitä muodostettiin erillinen itsehallinnollinen alueensa. Satunnaisesti läänin tunnuksena käytettiin myös vaakunaa, jossa Varsinais-Suomen vaakuna oli asetettuna kilven yläkenttään, kilven alakenttien ollessa jaettuna Ahvenanmaan ja Satakunnan vaakunoiden kesken. Venäjänvallan aikana vaakunan Satakunnan karhu kuvattiin usein myös kokomustan sijaan vuorovärisenä, karhun yläosan ollessa kultainen.[2]

Suomen läänien ja niiden virastojen käyttämät tunnukset uudistettiin valtioneuvoston antaman asetuksen mukaisesti vuonna 1919. Asetuksen mukaan läänien sinettien tuli koostua läänin alueen kattaneiden maakuntien vaakunoista ja aiemmin käytössä olleet lääninvaakunat poistettiin käytöstä. Koska asetuksessa ei vahvistettu tiettyjä tunnuksia läänien käyttöön, käytettiin Turun ja Porin läänin sineteissä usein esimerkiksi ainoastaan Varsinais-Suomen vaakunaa.[3]

Vuoden 1919 asetuksen epäselvyyksien takia laadittiin vuonna 1939 uusi asetus, jossa läänien käyttämien sinettien määrättiin koostuvan niiden maakuntien vaakunoista, joista lääni oli "pääasiallisesti" kokoonpantu. Tällöin Turun ja Porin läänin tunnukseksi vakiintui Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakuntavaakunoista koostettu vaakuna.[2] Läänien tunnuksia ei kuitenkaan virallisesti vahvistettu ennen vuotta 1962, jolloin kaikille Suomen lääneille suunniteltiin maakuntavaakunoista koostetut vaakuna heraldikko Ahti Hammarin toimesta. Kyseiset vaakunat olivat käytössä vuoden 1997 lääniuudistukseen saakka, jolloin Turun ja Porin läänin alue tuli kuulumaan uuteen Länsi-Suomen lääniin. Länsi-Suomen läänin vaakuna oli muuten sama kuin Turun ja Porin läänin vaakuna, mutta kolmijakoisen kilven alakenttään lisättiin Pohjanmaan historiallisen maakunnan vaakunasta kolme kärppää kuvaamaan uuden läänin laajempaa aluetta.

GalleriaMuokkaa

LähteetMuokkaa

  • A. W. Rancken, Kauko Pirinen: Suomen vaakunat ja kaupunginsinetit, s. 71-74. Werner Söderström oy, 1949.
  • Jussi Iltanen: Suomen kuntavaakunat, s. 193-194. Karttakeskus, 2013.

ViitteetMuokkaa

  1. Heraldica Kansallisarkisto. Viitattu 23.6.2021.
  2. a b A. W. Rancken, Kauko Pirinen: Suomen vaakunat ja kaupunginsinetit, s. 71-74. Werner Söderström oy, 1949.
  3. Jussi Iltanen: Suomen kuntavaakunat, s. 193-194. Karttakeskus, 2013.