Tulkkila on Satakunnassa sijaitsevan Kokemäen kaupungin kirkonkylä. Se on osa Kokemäen keskustaajamaa ja sijoittuu Yhdystie 2471:n (Satakunnantie) ja Kokemäenjoen väliselle alueelle. Sen lävitse kulkee noin kilometrin mittainen Tulkkilantie.

Tulkkilantie kulkee läpi Tulkkilan.

Tulkkilassa sijaitsee suurin osa Kokemäen kunnallisista palveluista. Kaupalliset palvelut Tulkkilassa ovat vähentyneet sen eteläpuolelle rakennettujen uusien liikekeskusten ja valintamyymälöiden myötä. Tulkkilassa onkin enää lähinnä pieniä erikoisliikkeitä.

Rakennuskanta koostuu eri ikäisistä liike- ja kunnallisista rakennuksista sekä pääosin vanhemmista pientaloista. Tulkkilan korkeimmalla paikalla sijaitsee vuonna 1786 rakennettu Kokemäen kirkko, joka on nimetty kuningas Kustaa III:n mukaan. Kirkon ympärillä on 1900-luvun alkupuolelta peräisin olevia puurakenteisia pien- ja liiketaloja. Kokemäen kirkonseutu on Museoviraston inventoima Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Tulkkilasta muodostettiin taajaväkinen yhdyskunta vuonna 1923.

Kokemäenjoen ylittää Tulkkilan kohdalla kaksi siltaa, uudempi vuonna 1963 rakennettu maantiesilta sekä 1918 valmistunut Tulkkilan museosilta. Vuosittain Tulkkilassa järjestetään Tulkkilan Yö-niminen tapahtuma, jonka yhteydessä esimerkiksi kaupunginosan pääkatuna tunnettu Tulkkilantie suljetaan tieliikenteeltä.

Tulkkilan kohdalla Tampere–Pori-radalla sijaitsi vuonna 1895 käyttöön otettu ja vuonna 1984 lakkautettu Kokemäen vanha rautatieasema.

Lähteet muokkaa