Teemasivu:Mormonismi

muokkaa  

Mormonismin teemasivu

Mormonismi on Yhdysvalloissa 1800-luvulla syntynyt uususkonnollinen liike, joka korostaa perustajansa Joseph Smithin profeetallista asemaa ja se tulkitsee olevansa ainoa oikea kirkkokunta. Muut kristilliset kirkot eivät tunnusta mormonistisia uskonnollisia liikkeitä kristillisiksi.

MAP-kirkon temppeli Espoossa.
Myöhempien aikojen pyhien liike on jakautunut useisiin eri kirkkoihin, joista suurin on Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko. MAP-Kirkon keskuspaikka on Yhdysvaltojen Utahin osavaltiossa. Yhteisöllä on noin 12 miljoonaa jäsentä ja yli 27 000 seurakuntaa 165 maassa ja alueella.lähde?milloin?

Suomessa MAP-kirkko on suurin mormonistisista yhteisöistä, joka toimii aktiivisesti. Ensimmäinen mormonikirkkorakennus vihittiin vuonna 1948 Luodossa. 1960-luvulla alettiin rakentaa seurakuntakeskuksia ympäri Suomea, ja nykyisin niitä on 23. Ensimmäinen Suomessa sijaitseva mormonitemppeli, Helsingin temppeli vihittiin käyttöön 22. lokakuuta 2006 Espoon Karakalliossa.

Mormonien mukaan vuonna 1820 tuolloin 14-vuotias Joseph Smith, josta myöhemmin tuli kirkon ensimmäinen johtaja eli "presidentti" ja "profeetta", lähti metsään kysymään Jumalalta, mihin uskontoon hänen tulisi liittyä. Vastauksena Smithin mukaan hänelle ilmestyivät Jumala ja Kristus. Smithin mukaan he kertoivat hänelle, että kaikki kirkot olivat väärässä ja ettei Josephin tullut liittyä mihinkään niistä. Tästä nk. ensimmäisestä näystä on useita erilaisia versioita, jotka eroavat jonkin verran toisistaan. Varhaisemmat versiot kuvaavat näyn ennen muuta kääntymiskokemuksena, jossa Smith koki saaneensa syntinsä anteeksi. Myöhemmissä kuvauksissa Jumalan Smithille antama erityinen kutsu ja kutsumus tulee keskeiseksi. Myöhemmin hänen mukaansa hänen luokseen luokseen tuli enkeli Moroni, joka oli elänyt Amerikan mantereella noin 1400 vuotta aiemmin ja kätkenyt New Yorkin osavaltiossa sijaitsevaan Kumoran kukkulaan kertomuksen kansansa historiasta ja uskonnollisista tapahtumista vuodesta 600 eaa. vuoteen 421.

muokkaa  

Aihealueet

muokkaa  

Artikkelipoiminta

Maalaus jossa, Joseph Smith vastaanottaa kultalevyt enkeli Moronilta.

Mormonin kirja on yksi Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon, mormonien, neljästä pyhästä kirjasta. Se julkaistiin ensimmäistä kertaa 26. maaliskuuta vuonna 1830 Palmyrassa, New Yorkissa 5000 kappaleen painoksena. Sen on kirjoittanut Joseph Smith nuorempi MAP-kirkon perustaja. MAP-kirkon keskeisiä oppeja on usko Mormonin kirjaan pyhänä kirjoituksena Raamatun ja muutaman muun tekstin ohella. Nykyään kirjaa painetaan 5 miljoonaa kappaletta vuodessa ja koko kirja tai osia siitä on saatavissa 106 kielellä.[1] Ensimmäinen suomenkielinen painos julkaistiin 1954 Tilgmannin kirjapainossa, Helsingissä. Joseph Smith, MAP-kirkon opin mukaan, alkoi saada 1820-luvulla ilmestyksiä, jotka johtivat hänet perustamaan MAP-kirkon 1830. Mormonin kirja kertoo siitä, miten pieni ryhmä juutalaisia pakkosiirtolaisia purjehti Pohjois-Amerikan mantereelle ja myöhemmin ylösnousseen Jeesuksen ilmestyksistä Pohjois-Amerikassa.

muokkaa  

Toimintatavat ja kulttuuri

Salt Lake Cityn temppeli Utahissa

Temppelit ovat olleet osa Myöhempien aikojen pyhien liikkeen uskonnonharjoitusta aina 1830-luvulta asti.lähde? Temppeleiden rakentaminen ja niissä suoritettavat toimitukset perustuvat liikkeen perustajan ja profeetan Joseph Smithin ajatuksiin ja hänen saamiinsa ilmoituksiin. Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkolla on nykyäänmilloin? 124 toiminnassa olevaa temppeliä, kuusi on rakenteilla ja viiden rakentamisesta on ilmoitettu. Suomessa temppeli sijaitsee Espoon Karakalliossa. MAP-kirkon temppelit ovat vihkimisensä jälkeen ulkopuolisilta suljettuja ja pyhinä pidettyjä rakennuksia. Kristuksen yhteisöllä on kaksi toiminnassa olevaa temppeliä, joista toinen sijaitsee Kirtlandissä, Ohiossa, ja toinen Independencessä, Missourissa. Nämä ovat yleisölle avoimia kokoontumispaikkoja, joissa pidetään jumalanpalveluksia ja esitelmätilaisuuksia. Muillakin mormonistisilla yhteisöillä on toiminnassa olevia temppeleitä, lisäksi on ollut olemassa joitakin temppeleitä, jotka eivät enää ole toiminnassa. Myöhempien aikojen pyhien liike uskoo, että varhaiset kristityt suorittivat Jerusalemin temppelissä pyhiä toimituksia, jotka toivat heille Jumalan erityisiä siunauksia. Tästä ei kuitenkaan ole historiallista todistusaineistoa. Nämä kävivät kuitenkin mahdottomiksi temppelin tuhouduttua juutalaissodassa vuonna 70 jaa., ja kirkon luopumuksen myötä nämä pyhät toimitukset jäivät unohduksiin.lähde? Joulukuun 27. päivänä 1832 kirkon ensimmäinen profeetta Joseph Smith kertoi saaneensa ilmoituksen, jossa Jumala kehotti häntä rakentamaan huoneen itselleen ja ennallistamaan temppelipalvonnan. Pyhiä, jotka asuivat Kirtlandissä, Ohiossa, kehotettiin rakentamaan "rukoushuone, paastohuone, uskon huone, opin huone, kirkkauden huone, järjestyksen huone, Jumalan huone" (Oppi ja liitot 88:119).

muokkaa  

Tiesitkö, että...

  • Kallisarvoinen helmi (engl. "Pearl of Great Price") on osa mormonismin pyhien kirjoitusten kaanonia. Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko, joka on julkaissut teoksen suomeksi, käyttää sitä pyhänä kirjoituksenaan, samoin kuin eräät muutkin mormonistiset uskonyhteisöt.
muokkaa  

Uutisia

  • Lisää tähän laatikkoon Mormonismi
  • Pääset muokkaamaan laatikon sisältöä otsikon oikealla puolella olevasta "muokkaa"-linkistä
muokkaa  

Historia

Joseph Smith.

Joseph Smith (23. joulukuuta 1805, Sharon, Vermont27. kesäkuuta 1844 Carthage, Illinois) oli Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon (mormonikirkon eli MAP-kirkon) perustaja. Hän oli kirkon ensimmäinen presidentti, profeetta ja ilmestyksensaaja. Smith eli Yhdysvalloissa. Joseph Smith Jr. syntyi 23. joulukuuta 1805 Joseph Smith vanhemman ja Lucy Mackin perheeseen neljäntenä lapsena Sharoniin, Vermontiin. Smith kertoi saaneensa 14- tai 15-vuotiaana ilmestyksen, joka kehotti häntä perustamaan oman kirkon. Smith julkaisi Mormonin kirjan vuonna 1830 ja jatkoi mormoniliikkeen johtamista aina kuolemaansa asti vuoteen 1844.

muokkaa  

Kuvapoiminta

Lasimaalaus joka kuvaa Joseph Smith nuoremman Ensimmäinen näky. Se on valmistunut 1913. (Museum of Church History and Art).Viitteet

  1. Tilastot ovat 2005 elokuusta, ks. ”Elävä ja tosi todistus”, Gordon B. Hincley, Liahona, Elokuu 2005, s. 4.