Stephanuksen numerointi

Platonin teosten viittausjärjestelmä

Stephanuksen numerointia käytetään viitatessa Platonin teoksiin. Teokset on jaoteltu numeroittain, ja jokainen on edelleen jaettu osiin kirjaimilla a–e. Esimerkiksi Pidot 172a johdattaa lukijan Platonin Pitojen alkuun.

Henri Estiennen laitoksen sivu 2a, alkaa Platonin dialogilla Euthyfron. Sivun vasemmalla puolella ovat Jean de Serresin selittävät huomautukset.

Numerointi perustuu Henri Estiennen (Henricus Stephanus) Platonin teosten painokseen vuodelta 1578. Numerot viittaavat painoksen eri niteiden sivunumeroihin. Koska niteitä oli useita, numeroita täytyy kuitenkin käyttää yhdessä teoksen nimen kanssa, koska samat sivunumerot esiintyvät monesti. Esimerkiksi 172a voi viitata moneen paikkaan, mutta Pidot 172a viittaa vain yhteen paikkaan. Mikään teos ei kuitenkaan sijoitu useampaan niteeseen, joten mihinkään teokseen ei viittaa kahta samaa sivunumeroa eri paikkoihin.

Numerointi muokkaa

Nide I muokkaa

Nide II muokkaa

Nide III muokkaa

Katso myös muokkaa