Slavistiikka on akateemista slaavilaisten kielten ja kulttuurien tutkimusta. Enenevässä määrin slavistiikan piiriin on alettu laskea myös slaavikansoja ja heidän asuttamiaan alueita koskevaa historiallista ja yhteiskuntatieteellistä tutkimusta.

Alasta on myös mahdollista käyttää nimitystä slaavilainen filologia, joka käsittää selkeämmin ainoastaan itse kieliä ja niihin liittyviä kulttuureita koskevan tutkimuksen.

Aiheesta muuallaMuokkaa