Slaavilaiset kielet

kieliryhmä

Slaavilaiset kielet on yksi indoeurooppalaisten kielten kieliryhmistä. Slaavilaisia kieliä puhuu satoja miljoonia ihmisiä Keski- ja Itä-Euroopassa, Balkanin niemimaalla sekä Siperiassa. Slaavilaisten kielten yhteinen historiallinen edeltäjä on kantaslaavi, joka puolestaan pohjautuu baltoslaavilaiseen kantakieleen, josta myös balttilaiset kielet ovat kehittyneet. Slaavilaisten kielten puhujia kutsutaan slaaveiksi.

Baltian ja slaavilaisten kielten suku, punaisella kadonneet ja valkealla luokat / alkukielet.
Slaavilaiset kielet.

Luokittelu muokkaa

Slaavilaiset kielet jaetaan itä-, länsi- ja eteläslaavilaisiin kieliin:

Eteläslaavilaiset kielet

Itäslaavilaiset kielet

Länsislaavilaiset kielet

Kirjallisuutta muokkaa

  • Nuorluoto, Juhani: Slaavien kirjalliset traditiot ja kirjakielet: Aatehistoriallisia taustoja, kielellisiä valintoja, identiteettien kehityksiä. Helsinki: Yliopistopaino, 2003. ISBN 951-570-559-2. Verkkoversio.