Assimilaatio (sosiologia)

sulautuminen enemmistökulttuuriin

Assimilaatio on ihmisyksilön tai ryhmän sulauttamista tai sulautumista enemmistökulttuuriin, jolloin yksilö tai ryhmä omaksuu valtakulttuurin kielen, tavat, arvot ja käyttäytymismallit.[1]

Assimilaatioon vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi:[2]

 • ryhmien taloudellinen asema
 • assimilaation ja erillisyyden poliittiset hyödyt
 • käsitys toisen kulttuurin ylemmyydestä
 • uskonnollisten näkemysten tai tapojen muutos
 • oman ryhmän hajanaisuus kiinteämmän ryhmän sisällä
 • "avoimen yhteiskunnan" muodostuminen jomman kumman ryhmän sisällä
 • ulkoiset syyt, kuten maahanmuutosta seurannut väestörakenteen muutos tai vallankumoukset

Assimiloituminen voi tapahtua esimerkiksi niin, että maahanmuuttajavanhempi haluaa assimiloida oman lapsensa puhumalla tälle maan valtakieltä, eikä tue lähtömaansa kieltä, kulttuuria tai arvoja, koska haluaa lapsensa välttävän vaikeudet.[3]

Assimilaatio on ollut 1700-luvun loppupuolelta alkaen merkittävä tekijä esimerkiksi juutalaisille.[2] Ennen ensimmäistä maailmansotaa monet juutalaiset assimiloituivat hyvin nopeasti Euroopan valtakulttuureihin. He hylkäsivät kielensä, jiddišin, kääntyivät kristityiksi, ja samalla muu juutalainen perinne hylättiin.[4]

Erityisesti Yhdysvaltoihin muuttaneiden siirtolaisten assimiloitumisesta puhuttaessa on usein käytetty käsitettä "kulttuurien sulatusuuni". Sillä tarkoitetaan maahanmuuttajien kulttuurien yhteensulautumista, josta syntyy kokonaan uusi, amerikkalainen kansa ja yhteiskunta.[5]

Pakottamiseen perustuvaa assimilointipolitiikkaa on joskus käytetty alakulttuurien tukahduttamiseksi, vähemmistöjen syrjimiseksi, kansallisen yhtenäisyyden luomiseksi tai kumouksellisen toiminnan tukahduttamiseksi. Sulauttamista voidaan ajaa esimerkiksi estämällä ryhmää kasvamasta enemmistöksi yhdelläkään alueella, syrjimällä ryhmää politiikassa, tai rajoittamalla sen kieltä, kulttuuria ja uskontoa koulutuksessa ja mediassa.[6]

Sulauttamispolitiikkaa voidaan nimittää valtion mukaan esimerkiksi "amerikkalaistamiseksi" tai "venäläistämiseksi". Tunnettuja sulauttamiskampanjoita ovat olleet esimerkiksi turkkilaisten assimiloiminen Bulgariassa, kiinalaisten Indonesiassa, unkarilaisten Romaniassa, afroamerikkalaisten orjien Yhdysvalloissa sekä romanien Keski-Euroopassa. Kolonialistisissa hallinnoissa on pyritty assimiloimaan kantaväestön parhaimmistoa.[6]

Katso myös muokkaa

Lähteet muokkaa

 1. Kassandra.fi (Arkistoitu – Internet Archive) luettu 28.9.2008
 2. a b Ancient Jewish History: Assimilation Jewish Virtual Library. Viitattu 1.11.2020.
 3. Kotouttamisavaimet pdf-tiedosto html-tiedostona
 4. Pertti Multanen, Lähi-idän sotien ja konfliktien kierre historiassa ja nykypäivässä (Arkistoitu – Internet Archive) luettu 28.9.2008
 5. Stacy Warner Maddern: Melting pot theory The Encyclopedia of Global Human Migration. 4.2.2013. Wiley Online Library. Viitattu 1.11.2020.
 6. a b Forced assimilation The Encyclopedia of World Problems and Human Potential. 30.5.2019. Viitattu 1.11.2020.