Seuraamusmaksu

rangaistusmenetelmä

Seuraamusmaksu on lain nojalla henkilön tai oikeushenkilön maksettavaksi määrätty rahasumma, jonka saajana on valtio tai julkisoikeudellinen yhdistys. Sen voi määrätä maksettavaksi Finanssivalvonta,[1] markkinaoikeus,[2] poliisi,[3] rajavartiolaitos,[3] Suomen Asianajajaliiton valvontalautakunta,[4] tulliviranomainen[3] ja Valtiokonttori.[5]

Seuraamusmaksu voidaan määrätä esimerkiksi

  • Arvopaperimarkkinalain rikkomisesta. Maksun suuruus on oikeushenkilölle 500–200 000 euroa, ei kuitenkaan yli 10 prosenttia liikevaihdosta, ja luonnolliselle henkilölle 100–10 000 euroa.[1]
  • valtion takaaman aravalainan lainansaajalle, jos hän antaa vääriä tai harhaanjohtavia tietoja. Maksun suuruus on yksi prosentti takauslainan määrästä rakennuskustannusindeksillä tarkistettuna.[5]
  • biopolttoaineen jakelijalle, jos hän ei toimita jakeluun tiettyä vähimmäismäärää biopolttoaineita.[6]
  • liikenteenharjoittajalle, joka ei valvo, että hänen Schengen-alueen ulkopuolelta tuomallaan ulkomaalaisella on maahantuloon vaadittava matkustusasiakirja sekä viisumi tai oleskelulupa. Tämä koskee niitä ulkomaalaisia, jotka eivät ole Euroopan unionin kansalaisia. Seuraamusmaksun suuruus on 3 000 euroa kuljetettua henkilöä kohden. Seuraamusmaksu määrätään myös, jos lentoliikenteen harjoittaja ei toimita rajatarkastusviranomaiselle vaadittuja matkustajatietoja.[3]
  • teleyritykselle, joka toimii viestintämarkkinalain vastaisesti. Maksun suuruus on vähintään tuhat ja enintään miljoona euroa. Sen määrää liikenne- ja viestintäviraston esityksestä markkinaoikeus.[7]
  • televisio- tai radiotoiminnan harjoittajalle, joka rikkoo laki televisio- ja radiotoiminnasta. Maksun suuruus on 1 000–1 000 000 euroa ja sen määrää markkinaoikeus.[8]
  • elinkeinonharjoittajalle tai näiden yhteenliittymälle, joka rikkoo lakia kilpailunrajoituksista. Maksu on enintään kymmenen prosenttia edellisen vuoden liikevaihdosta ja sen määrää markkinaoikeus.[2]
  • aluksen omistajalle tai laivanisännälle, joka päästää öljyä veteen Suomen aluevesillä. Maksun määrää rajavartiolaitos.[9]
  • asianajajalle, joka ei ole noudattanut hyvää asianajajatapaa. Maksun suuruus on 500–15 000 euroa ja sen määrää Suomen Asianajajaliiton valvontalautakunta.[4]

Lähteet

muokkaa