Ruotsin saaret

kuvaus Ruotsin saarista

Ruotsin saaret sijaitsevat pääasiassa sisävesistöissä (62 %), kun merenrannoikoilla on vain 38 % saarista. Ruotsissa on laskettu olevan 267 570, kun mukaan otetaan yli 9 neliömetrin saaret. Niiden yhteispinta-ala on 12 112 neliökilometriä, joka on 3 % Ruotsin maapinta-alasta. Saarten yhteenlaskettu rantaviivan pituus on 67 251 kilometriä.[1][2]

Saarten koko muokkaa

Ruotsin tilastokeskuksen (SCB) mukaan useimmat saaret ovat Ruotsissa pieniä, sillä alle hehtaarin kokosia saaria on otettu tilastoon 247 010 saarta (92%), 1–10 hehtaarin saaria on 16 769, 10–100 hehtaaria 3 173, 100–1 000 hehtaarin 530 ja yli 1 000 hehtaarin eli 10 neliökilometrin saaria 88.[2]

    Saarien lukumäärät Ruotsissa lääneittäin ja kokoluokittain (vuoden 2013 selvitys)
10–100 m² 1–10 a 10–100 a 1–10 ha 10–100 ha 1–10 km² 10– km² Yhteensä
Tukholman lääni 13 274 11 216 5 373 2 394 574 97 24 32 952
Uppsalan lääni 5 819 5 605 2 115 633 131 25 2 14 330
Södermanlandin lääni 2 774 3 824 1 775 588 131 19 2 9 113
Itä-Götanmaan lääni 3 998 5 515 2 930 1 169 200 26 3 13 841
Jönköpingin lääni 836 1 923 821 193 29 0 1 3 803
Kronobergin lääni 1 386 3 292 1 584 324 40 4 2 6 632
Kalmarin lääni 4 463 7 680 3 574 1 165 204 31 4 17 121
Gotlannin lääni 280 627 149 27 16 6 3 1 108
Blekingen lääni 1 292 1 719 719 253 81 17 1 4 082
Skånen lääni 1 678 2 628 609 118 19 4 3 5 059
Hallandin lääni 865 1 778 624 200 26 3 0 3 496
Länsi-Götanmaan lääni 10 706 12 858 5 386 1 750 396 68 8 31 172
Värmlannin lääni 3 737 4 921 2 271 659 118 16 2 11 724
Örebron lääni 1 567 2 631 1 046 240 31 10 0 5 525
Västmanlandin lääni 619 1 121 505 157 36 11 1 2 450
Taalainmaan lääni 4 119 6 214 2 804 643 87 7 1 13 875
Gävleborgin lääni 2 477 5 246 2 779 821 139 27 2 11 491
Västernorrlandin lääni 1 592 2 590 1 375 468 109 22 7 6 163
Jämtlandin lääni 2 749 7 768 4 330 968 110 17 3 15 945
Västerbottenin lääni 4 853 11 282 5 561 1 457 206 21 4 23 384
Norrbottenin lääni 5 313 16 600 9 519 2563 499 98 15 34 607
Yhteensä     74 271     116 932     55 807     16 769 3 173 530 88 267 570

Noin kolmasosa saarista sijaitsee Norrbottenin, Tukholman- ja Länsi-Götanmaan läänissä. Gotlannin saari on Ruotsin suurin saari ja se muodostaa noin neljäsosan Ruotsin saarten yhteispinta-alasta. Luettelon Ruotsin suurimmista saarista löytyy artikkelein loppuosasta.[2][1]

Saarten asutus muokkaa

Ruotsin tilastokeskuksen (SCB) mukaan noin puolet ruotsalaisista asuu korkeintaan parin kilometrin päässä merenrannikosta. Siksi on helppo ymmärtää, että 16 % ruotsalaisista eli 1,6 miljoonaa ihmistä asuu saaristossa. Ruotsin tilastokeksuksen vuoden 2013 tilastojen mukaan 8 093 saarella oli rakennuskantaa, joka muodostui 905268 rakennuksesta ja josta 414 277 olivat huoneistoja. Rakennetuista saarista noin 6 921 oli asuinhuoneistoja. Yhteensä 984 saarella oli kiinteää asutusta, mutta niistä 574 saarella ei ole kiinteää tieyhteyttä mantereelle. Asuttuja saaria on vain 0,4 % kaikista saarista. Eniten asukkaita on Gotlannin, Bohuslänin, Länsi-Götanmaan, Tukholman ja Roslagenin alueiden saarilla. Saarilla asuminen on vähentynyt tasaisesti. Asutettujen määrä on erään selvityksen mukaan laskenut 6 % vuodesta 2005 vuoteen 2012.[1][2]

Katso myös muokkaa

Lähteet muokkaa

  1. a b c Antikainen, Janne &Auri, Elina & Rannanpää, Sari & Talvitie, Jere: Saaristo- ja vesistöaluepolitiikat Euroopassa -selvitys, s. 40-41. Helsinki: Maa- ja metsätalousministeriö, 2019. ISBN 978-952-453-996-8. Teoksen verkkoversio (PDF) (viitattu 2.1.2020).
  2. a b c d Öar i Sverige 2013 (MI 50 SM 1402, PDF), SCB, 15.9.2015, viitattu 5.2.2021