Reinhold Robert von Willebrand

Reinhold Robert von Willebrand (26. kesäkuuta 1846 Turku29. elokuuta 1922 Muurla) oli Venäjän keisarillisessa armeijassa palvellut suomalainen kenraalimajuri.[1]

Von Willebrandin vanhemmat olivat hovioikeudenneuvos Gustav von Willebrand ja Anna Emilia Lundström ja puoliso vuodesta 1870 Dorothea Anna Alroë. Von Willebrand tuli oppilaaksi Haminan kadettikouluun 1857, valmistui koulusta priimuksena, ylennettiin luutnantiksi ja määrättiin 1864 palvelukseen 97. Liivinmaan jalkaväkirykmenttiin. Alikapteeniksi hänet ylennettiin 1866 ja kapteeniksi 1868. Von Willebrand suoritti Nikolain yleisesikunta-akatemian kurssin Pietarissa 1869–1872, minkä jälkeen hänet ylennettiin majuriksi ja komennettiin palvelukseen Kaukasian sotilaspiiriin huhtikuussa 1872. Saman vuoden joulukuussa hänet määrättiin 20. jalkaväkidivisioonan esikunnan vanhemmaksi adjutantiksi.[1]

Vuonna 1874 von Willebrand siirrettiin Helsinkiin ensin 23. jalkaväkidivisioonan esikunnan vanhemmaksi adjutantiksi ja sitten Suomen sotilaspiirin esikunnan vanhemman adjutantin apulaiseksi. Vuonna 1876 hänet komennettiin erikoistehtäviin Suomen sotilaspiirin esikunnassa ja ylennettiin everstiluutnantiksi. Vuonna 1877 hänet määrättiin Suomessa olevien sotajoukkojen päällikön erikoistehtäviin ja joukkojen siirroista vastaavaksi päälliköksi. Everstiksi von Willebrand yleni 1879. Lokakuussa 1883 hänet asetettiin yleisesikunnan reserviin, joulukuussa 1886 hänet nimitettiin Suomen asevelvollisen sotaväen Päällikköhallituksen esikuntapäälliköksi merkittynä uudelleen yleisesikunnan upseeriluetteloihin. Hän toimi 1887–1895 Suomen ylisotaoikeuden jäsenenä ja kesällä 1895 hänet nimitettiin ylisotaoikeuden puheenjohtajaksi. Tästä tehtävästä ja sotapalveluksesta von Willebrand sai eron kenraalimajurina syyskuussa 1896.[1]

Von Willebrand oli aatelissäädyssä edustaja valtiopäivillä 1877–1878, 1882, 1885, 1888, 1891, 1897, 1899, 1900, 1904–1905 ja 1905–1906.[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]

Insinööri, tilanomistaja ja liike- ja valtiopäivämies Georg von Willebrand (1873–1921) oli Reinhold Robert von Willebrandin poika.[11]

LähteetMuokkaa

 1. a b c d Reinhold Robert von Willebrand Suomalaiset kenraalit ja amiraalit Venäjän sotavoimissa 1809–1917. Biografiakeskus, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Viitattu 3.5.2020.
 2. Förteckning öfver Ridderskapet och Adelnsmedlemmar vid Landtdagen i Helsingfors år 1882. Protokoll fördt hos Finlands Ridderskap och Adel vid Landtdagen år 1882. Tredje häftet. Helsingfors: Finska Litteratur-Sällskapets Tryckeri, 1885, ss. 1489-1493.
 3. Förteckning öfver Finlands till landtdagen i Helsingfors år 1885 församlade Ridderskap och Adel. Protokoll förda hos Finlands Ridderskap och Adel vid Landtdagen 1885. Tredje häftet. Helsingfors: Hufvudstadsbladets Tryckeri, 1886, ss. 1419-1424.
 4. Förteckning öfver Finlands till landtdagen i Helsingfors år 1888 församlade Ridderskap och Adel. Protokoll förda hos Finlands Ridderskap och Adel vid Landtdagen år 1888. Tredje häftet. Helsingfors: Hufvudstadsbladets Tryckeri, 1888, ss. 1685-1691.
 5. Förteckning öfver Finlands till landtdagen i Helsingfors år 1891 församlade Ridderskap och Adel. Protokoll förda hos Finlands Ridderskap och Adel vid Landtdagen 1891. Tredje häftet. Helsingfors: Helsingfors Central-Tryckeri, 1891, ss. 1467-1472.
 6. Förteckning öfver Finlands till landtdagen i Helsingfors år 1897 församlade Ridderskap och Adel. Protokoll förda hos Finlands Ridderskap och Adel vid Landtdagen 1897. Tredje häftet. Helsingfors: Helsingfors Centraltryckeri, 1897, ss. 1699-1707.
 7. Förteckning öfver Finlands till urtima landtdagen i Helsingfors år 1899 församlade Ridderskap och Adel. Protokoll fördt hos Finlands Ridderskap och Adel vid Urtima Landtdagen 1899. Helsingfors: Helsingfors Centraltryckeri, 1899, ss. 207-215.
 8. Förteckning öfver Finlands till landtdagen i Helsingfors år 1900 församlade Ridderskap och Adel. Protokoll förda hos Finlands Ridderskap och Adel vid Landtdagen år 1900. Tredje häftet. Helsingfors: Helsingfors Centraltryckeri, 1900, ss. 1117-1125.
 9. Förteckning öfver Finlands till landtdagen i Helsingfors år 1904–1905 församlade Ridderskap och Adel. Protokoll förda hos Finlands Ridderskap och Adel vid Landtdagen år 1904–1905. Andra häftet. Helsingfors: Helsingfors Centraltryckeri, 1905, ss. 795-804.
 10. Förteckning öfver Finlands till urtima landtdagen i Helsingfors år 1905–1906 församlade Ridderskap och Adel. Protokoll förda hos Finlands Ridderskap och Adel vid Landtdagen år 1905–1906. Andra häftet. Helsingfors: Helsingfors Centraltryckeri, 1907, ss. 945-954.
 11. Ylioppilasmatrikkeli 1853–1899: Von Willebrand Georg Viitattu 23.5.2021.