Ramsarin sopimuksen vesiperäiset alueet

kosteikkojen ja vesialueiden suojelusopimuksella suojeltu alue.

Ramsarin sopimuksen vesiperäiset alueet on Ramsarin sopimuksen liitteiden mukainen luokittelu kosteikoille, jotka sopimukseen on ilmoitettu suojelualueiksi. Sopimuksen suomenkielisessä käännöksessä käytetään sanan wetland käännöksenä siksi, että puhekielessä käytetty sana kosteikko ei kirjaimellisesti kata kaikki Ramsarin sopimuksen määrittelemiä alueita, joista tämän vuoksi käytetään virka- ja kirjakielessä suomeksi käsitettä vesiperäinen alue, joka kosteikkojen lisäksi käsittää myös sopimuksessa määritellyt matalahkot järvet, merenlahdet, joet, saaristot ja suot.

Määritelmät

muokkaa

Ramsarin sopimuksen määrittelemät A-tyypin alueet Merialueet ja merenlahdet: Pysyvästi matalat merialueet, useissa tapauksissa laskuveden aikaan syvyydeltään vähemmän kuin kuusimetriset vedet; sisältävät mertenlahtia ja salmia.

Suomessakin on muutamia A-tyypin alueita, kuten Hailuoto, Hangon ja Tammisaaren lintuvedet, Krunnien saaristo. Murmanskin alueella tähän ryhmään kuuluu Kantalahden luonnonpuisto.

Vuorovesijoet, jokisuistot, mutakentät, hiekkakentät ja laguunit, mukaan lukien suola-altaat

Suomessa B-tyyppiin kuuluu Hailuoto, Hangon ja Tammisaaren lintuvedet, Pernajanlahti. Porvoonjoen suisto – Stensböle


Suomessa on monta tähän tyyppiin kuuluvaa aluetta.

Marskimaat, laidunnetot suolamaat

Suomessa tähän ryhmään kuuluu Salamajärven kansallispuisto, Torronsuon kansallispuisto

Kivikot, soraikot, somerikot, merenrantakalliot ja pienet saaret

Suomessa tähän tyyppiin kuuluu mm. Lemmenjoen kansallispuisto, Lepinjärvi, Olvassuon luonnonpuisto, Oulangan kansallispuisto, Patvinsuon kansallispuisto, Porvoonjoen suisto – Stensböle, Salamajärven kansallispuisto. Torronsuon kansallispuisto. Valkmusan kansallispuisto,

Murmanskin alueella tähän ryhmään kuuluu Kantalahden luonnonpuisto.


Suomessa on useita D-tyypin alueita.

Kosteikkoluokka E

muokkaa

Rannikon hiekkadyynit, hiekkarannat, machair

Kosteikkoluokka F

muokkaa

Jokien suut, jokien suiden pysyvät vedet tai jokien suistojen pysyvät vesijärjestelmät

Vuorovesimuta-, -hiekka ja -suolatasangot

Murmanskin alueella tähän ryhmään kuuluu Kantalahden luonnonpuisto.

Kosteikkoluokka H

muokkaa

Vuorovesisuot, mukaan luettuina suolaiset suot, suolaiset niityt, suolatut alueet, kohonneet suolasuot mukaan lukien murtoveden ja makean veden vuorovesisuot.

Kosteikkoluokka I

muokkaa

Vuorovesi vettyneille metsäalueille, mukaan lukien mangrovesuot, nipasuot ja makean veden suometsät.

Kosteikkoluokka J

muokkaa

Rannikkojen murtoveden laguunit ja suolaiset laguunit, joista on vähintään yksi verrattain kapea yhteys mereen.

Kosteikkoluokka K

muokkaa

Kosteikkoluokka Zk (a)

muokkaa

Karstimaa ja muut maan hydrologiset järjestelmät, meren ja rannikkojen sisämaan kosteikot.

Kosteikkoluokka L

muokkaa

Pysyvät sisämaan suistot

Ala-Syvärin luonnonsuojelualue kuuluu tähän ryhmää.

Kosteikkoluokka M

muokkaa

Pysyvät joet, virrat, vuoroveden vaikuttamat virtojen osat mukaan lukien makean veden suistojen laguunit sekä vesiputoukset

Ala-Syvärin luonnonsuojelualue ja Kantalahden luonnonpuisto kuuluvat tähän ryhmää.

Kosteikkoluokka N

muokkaa

Kosteikkoluokka O

muokkaa

Muut viljelysmaat

Ala-Syvärin luonnonsuojelualue ja Mšinskin suo kuuluvat tähän ryhmää.

Kosteikkoluokka P

muokkaa

Vuodenaikojen vaikuttamat ajoittain katoavat järvet, joiden pinta-ala on 8 ha suurempi, mukaan lukien tulva-aluejärvet

Kosteikkoluokka Q

muokkaa

Pysyvät suola-, murtovesijärvet ja alkaliset järvet

Kosteikkoluokka R

muokkaa

Vuodenajoittain vaihtuvat ja katoavat suola- ja murovesijärvet sekä alkaliset järvet ja tasangot

Kosteikkoluokka Sp

muokkaa

Pysyvät suola- ja murtovesijärvet sekä alkaliset suot tai altaat

Kosteikkoluokka Ss

muokkaa

Vuodenaikojen vaikuttamat ja katoavat suola- ja murtovesijärvet sekä alkaliset suot tai altaat

Kosteikkoluokka Tp

muokkaa

Pysyvät makean veden suot ja altaat; lammet (pinta-alaltaan vähemmän kuin 8 ha, epäorgaanisten maiden suot, joissa on itse muodostuva veden ympäröimä kasvillisuus vähintään suurimman osan kasvukautta

Ala-Syvärin luonnonsuojelualue kuuluu tähän ryhmää.

Kosteikkoluokka Ts

muokkaa

Vuodenaikojen vaikuttamat tai katoavat epäorgaanisen maan makean veden suot tai altaat mukaan lukien rämeet, pienet maanpainaumat vuodenajoittain tulvivat niityt ja sarasuot

Ala-Syvärin luonnonsuojelualue kuuluu tähän ryhmää.

Kosteikkoluokka U

muokkaa

Metsätalouteen liittymättömät turvemaat mukaan lukien metsäsuot tai avosuot

Ala-Syvärin luonnonsuojelualue kuuluu tähän ryhmää.

Kosteikkoluokka Va

muokkaa

Alppien kosteikkomaat mukaan lukien alppiniityt ja väliaikaiset lumen sulamisesta johtuneet vesialueet.

Kosteikkoluokka Vt

muokkaa

Tundran vesialueet mukaan lukien tundra-altaat ja väliaikaiset lumen sulamisesta johtuvat kosteikot.

Kosteikkoluokka W

muokkaa

Pensasvaltaiset kosteikot; metsäsuot, pensasvaltaiset makean veden suot

Kosteikkoluokka Xf

muokkaa

Kosteikkoluokka Xp

muokkaa

Kosteikkoluokka Y

muokkaa

Kosteikkoluokka Zg

muokkaa

Kosteikkoluokka Zk (b)

muokkaa

Aiheesta muualla

muokkaa