Raja- ja merivartiokoulu

Suomen rajavartiolaitoksen opetus- ja tutkimusyksikkö

Raja- ja merivartiokoulu (lyhenne RMVK, ruots. Gräns- och sjöbevakningsskolan) on Suomen rajavartiolaitoksen alainen rajaturvallisuuden ja meripelastusalan opetus- ja tutkimuslaitos. Raja- ja merivartiokoulu toimii Imatralla. Merivartioinnin opetusyksikkö on sijoitettu Turkuun.

Raja- ja merivartiokoulun kunniakomppania puolustusvoimain lippujuhlan päivän paraatissa. Kuva vuodelta 2014.
Raja- ja merivartiokoulun lippu, jossa kuvattuna Uudenmaan maakuntavaakuna.

Henkilökuntaa koululla on yhteensä noin 90.[1] Koulun johtaja on eversti Jaakko Hamunen.[2]

Koulutus muokkaa

Raja- ja merivartiokoulu antaa koulutusta Rajavartiolaitoksen kaikille henkilöstöryhmille sekä täydennyskoulutusta muille viranomaisille kuten poliisille, Tullille ja Puolustusvoimille. Koulu suunnittelee ja kehittää Rajavartiolaitoksen koulutusjärjestelmää. Koulu toteuttaa ja kehittää meripelastuksen johtamiskoulutusta sekä rajatarkastusten, rajojen valvonnan, rikostorjunnan, rajavartiotilanteiden hallinnan, sotilaallisen maanpuolustuksen ja koiratoiminnan koulutusta.[3]

Raja- ja merivartiokoulu vastaa rajavartijoiden valtakunnallisesta rekrytoinnista. Rajavartijat koulutetaan rajavartijan peruskurssilla. Peruskoulutus antaa valmiudet ja toimivallan eriytyvien moduuliopintojen mukaisesti rajojen valvontatehtäviin ja rajatarkastustehtäviin, merellisiin tehtäviin tai lentoteknisiin tehtäviin. Koulutuksessa yhdistellään lähiopetusta, verkko-oppimismenetelmiä, ryhmätöitä, itseopiskelua ja työssäoppimista.

Raja- ja merivartiokoulu vastaa Rajavartiolaitoksen palvelukseen tulevien upseerien tutkintoihin sisältyvästä rajaturvallisuusalan opetuksesta. Sotatieteiden kandidaatin ja maisterin sekä yleisesikuntaupseerin tutkintoihin johtava koulutus järjestetään pääosin Maanpuolustuskorkeakoulussa. Rajavartiolaitoksen palvelukseen tulevat upseerit valitaan aselajivalintojen yhteydessä kadettikurssin ensimmäisen opintovuoden jälkeen ennen aineopintojen alkamista.

Tutkimus muokkaa

Raja- ja merivartiokoulun vastuulla on rajavartiotoimintaan liittyvä tutkimus- ja kehittämistoiminta. Koulun tutkimus- ja tietopalveluyksikkö vastaa rajaturvallisuuden ja meripelastusalan tutkimuksesta, Rajavartiolaitoksen tutkimustoimintaa välittömästi palvelevasta kehittämisestä sekä Rajavartiolaitoksen tietopalvelusta.

Rajavartiolaitoksen keskeiset tutkimusalat ovat rajaturvallisuus, meripelastustoimi, turvallisuushallinto ja kansainvälinen yhteistyö.

Kansainvälinen toiminta muokkaa

Raja- ja merivartiokoulu osallistuu kansainväliseen koulutusyhteistyöhön. Koulu on EU:n rajaturvallisuusviraston Frontexin kumppanuusoppilaitos (Partnership Academy). Koulu osallistuu Frontexin koordinoiman rajaturvallisuusalan koulutuksen ja tutkimuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Raja- ja merivartiokoulun erityisvastuulla on opettajakoulutus sekä Schengen-arvioitsijoiden kouluttaminen.[1]

Erikoisrajajääkärikomppania muokkaa

Raja- ja merivartiokoulun erikoisrajajääkärikomppania Imatran Immolassa kouluttaa erikoisrajajääkäreitä Rajavartiolaitoksen reserviin. Se on Lapin ja Pohjois-Karjalan rajavartiostojen rajajääkärikomppanioiden ohella yksi Rajavartiolaitoksen varusmieskoulutusta antavista perusyksiköistä ja ainoa erikoisrajajääkäreitä kouluttava yksikkö. Komppania aloitti toimintansa kesällä 2007 entisen Rajajääkärikomppanian tiloissa.

Vuosittain palvelukseen astuu yksi saapumiserä heinäkuussa. Kaikkien palvelukseen hyväksyttyjen varusmiesten palvelusaika on 12 kuukautta. Kaikki erikoisrajajääkärit saavat vähintään aliupseeritasoisen johtajakoulutuksen. Osa koulutetaan reserviupseereiksi. Erikoisrajajääkärikomppanian haastavassa koulutuksessa varusmiehille annetaan valmiudet toimia Rajavartiolaitoksen vaativimmissa kriisinajan rajaturvallisuus- ja taistelutehtävissä. Erikoisrajajääkäri saa koulutuksen vaativiin tiedustelu- ja taistelutehtäviin.[4]

Erikoisrajajääkärien tunnus on ruskea baretti, jossa on barettimerkkinä Rajavartiolaitoksen kultainen karhunpää. Baretti ansaitaan erikoisrajajääkäritestissä. [5]

Historia muokkaa

Raja- ja merivartiokoulu perustettiin vuonna 1997 yhdistämällä vuonna 1926 perustettu Rajakoulu (RajaK) ja vuonna 1947 perustettu Merivartiokoulu (MvK). Merivartiokoulu on toiminut aiemmin Helsingissä sekä Kaartinkasarmilla, Kruununhaassa, Katajanokalla että Suomenlinnassa.[6] Raja- ja merivartiokoulun Espoon koulutuskeskuksen toiminta lakkautettiin vuonna 2014 ja toiminnot keskitettiin Imatralle. Imatralla koulu toimii osaksi samoissa tiloissa Kaakkois-Suomen rajavartioston kanssa. Alueella sijaitsee myös Rajavartiolaitoksen historiaa esittelevä Rajamuseo, joka on osa Raja- ja merivartiokoulua.[7]

Lähteet muokkaa

  1. a b [1] (Arkistoitu – Internet Archive) Raja- ja merivartiokoulu. Viitattu 15.2.2019.
  2. Organisaatio ja henkilöstö Rajavartiolaitos. Arkistoitu 24.9.2015. Viitattu 28.1.2015.
  3. Koulutus (Arkistoitu – Internet Archive) Raja- ja merivartiokoulu. Viitattu 15.2.2019.
  4. Erikoisrajajääkärikoulutus (Arkistoitu – Internet Archive) Raja- ja merivartiokoulu. Viitattu 15.2.2019.
  5. Erikoisrajajääkärikoulutus - Rajavartiolaitos www.raja.fi. Arkistoitu 4.6.2019. Viitattu 12.11.2019.
  6. Historia (Arkistoitu – Internet Archive) Raja- ja merivartiokoulu. Viitattu 9.1.2008.
  7. Rajamuseo (Arkistoitu – Internet Archive) Raja- ja merivartiokoulu. Viitattu 15.2.2019.

Aiheesta muualla muokkaa