Puolustusvoimien logistiikkalaitos

Suomen puolustusvoimien tulosyksikkö

Puolustusvoimien logistiikkalaitos (PVLOGL) on vuonna 2012 alkaneen puolustusvoimauudistuksen[1] seurauksena vuoden 2015 alussa perustettu pääesikunnan alainen tulosyksikkö, jonka toimintaa ohjaa puolustusvoimien sotatalouspäällikkö Pääesikunnan logistiikkaosaston avustamana. Logistiikkalaitoksen esikunta on Tampereella. Laitoksen johtajana on toiminut vuoden 2020 alusta insinöörikenraalimajuri Kari Renko.[2] Laitos tuottaa puolustusvoimien yhteiset logistiikan palvelut sekä mahdollistaa osaltaan puolustusvoimien suorituskyvyn rakentamisen, ylläpidon ja käytön.

Tunnuslukuja:

  • seitsemän hallintoyksikköä
  • toimipaikkoja 40 kunnassa
  • yli 2 200 työntekijää
  • materiaalihankintoihin noin 500 miljoonaa euroa vuodessa

OrganisaatioMuokkaa

EsikuntaMuokkaa

Logistiikkalaitoksen esikunta toimii laitoksen johtajan johtoesikuntana. Se vastaa laitoksen operatiivisesta valmiudesta, johtaa logistiikan järjestelyt ja toteuttaa puolustusvoimien hankintojen kaupallisen valmistelun ja sopimushallinnon. Esikunta järjestää myös logistiikkalaitoksen hallinnon. Esikunta vastaa puolustusvoimien logistiikkajärjestelmään liittyvien kumppanuuksien hallinnasta. Se valmistelee ja tekee sopimukset tuettaville hallintoyksiköille palveluja tuottavien kumppanien kanssa. Tärkeitä kumppaneita ovat muun muassa Leijona Catering Oy, Sotilaskotiliitto ry, Millog Oy, Patria Oy, Senaattikiinteistöt Oy sekä Puolustushallinnon rakennuslaitos. Esikunta vastaa logistiikkalaitoksen osalta räjähde- ja kemikaaliturvallisuuslakien ja ympäristönsuojelulain tarkoittamista toiminnanharjoittajalle kuuluvista tehtävistä sekä maankäyttö- ja rakennuslain määrittämistä tehtävistä puolustusvoimissa.

LogistiikkakouluMuokkaa

Logistiikkakoulu on Logistiikkalaitoksen esikunnan alainen joukkoyksikkö. Se antaa upseerikoulutuksen tutkintoihin sisältyvää ja puolustushaarojen tarpeisiin perustuvaa logistiikan opetusta sekä tuottaa logistiikan ohjesääntöjä ja oppaita. Logistiikkakoulu tekee myös puolustusvoimien logistiikkajärjestelmän kehittämiseen tähtäävää operatiivisen ja taktisen tason tutkimustyötä.

Logistiikkakoulu sijaitsee Riihimäellä, jonne se siirtyi vuonna 2015 Lahdesta, Hämeen Rykmentin lakkauttamisen yhteydessä. Aikaisemmin koulu tunnettiin nimellä Huoltokoulu.

JärjestelmäkeskusMuokkaa

Järjestelmäkeskus vastaa teknisten järjestelmien ja materiaalin teknisen elinjakson hallinnasta, ylläpidosta ja kunnossapidosta sekä hankintatoiminnan teknisestä valmistelusta. Järjestelmäkeskus ylläpitää järjestelmävastuullisena myös järjestelmien tilannekuvaa ja vastaa poikkeusolojen toimintavalmiudesta. Järjestelmäkeskus toimii pääosin Tampereella. Tampereen Sarvijaakonkadun toimipisteessa toimivat Järjestelmäkeskuksen johto, hallinto- ja suunnittelusektori, projektiosasto, maajärjestelmäosasto sekä tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmäosasto. Ilmajärjestelmäosasto toimii Vuoreksessa ja Tikkakoskella. Merijärjestelmäosaston toimipiste on Turussa. Järjestelmäkeskus on Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen johtajan alainen hallintoyksikkö.

LogistiikkarykmentitMuokkaa

Logistiikkalaitoksella on kolme logistiikkarykmenttiä, jotka huolehtivat vastuulleen osoitettujen joukko-osastojen tarvitsemista palveluista. Normaalioloissa logistiikkarykmenttien keskeinen tehtävä on varastoida kaikkien puolustushaarojen sotavarustusta ja valmistautua sen hajauttamiseen valmiutta kohotettaessa. Logistiikkarykmenttien sijainnista ja organisaatioista johtuen niillä on myös erityisiä tehtäviä, kuten 2. Logistiikkarykmentin toiminnassa korostuva meripuolustuksen ja 3. Logistiikkarykmentin toiminnassa ilmapuolustuksen tukeminen. Logistiikkarykmenttien esikunnat sijaitsevat Kouvolassa, Turussa ja Jyväskylässä.

RäjähdekeskusMuokkaa

Puolustusvoimauudistuksessa on haluttu säilyttää poikkeusolojen vaatimuksien mukaisesti kriittinen osaaminen puolustusvoimilla. Yksi merkittävä osa-alue on räjähdetuotanto. Aiemmin Maavoimien materiaalilaitoksen alaisena toiminut Räjähdekeskus on liitetty sellaisenaan Logistiikkalaitokseen. Räjähdekeskus on tuotantolaitos, joka varmistaa puolustusvoimien räjähdemateriaalin ja ampumateknisen osaamisen omavaraisuuden. Se tuottaa räjähteitä, kunnossapitää niitä, poistaa räjähteitä käytöstä sekä järjestää räjähteiden koetoimintaa. Räjähdekeskuksen johto-osat sijaitsevat Ähtärissä.

Sotilaslääketieteen keskusMuokkaa

Sotilaslääketieteen keskus järjestää puolustusvoimien lääkintähuollon, ympäristöterveydenhuollon ja erityisterveydenhuollon palvelut. Sotilaslääketieteen keskuksen terveysasemia sijaitsee kaikissa varuskunnissa. Sotilaslääketieteen keskus toimii lisäksi sotilaslääketieteen, ilmailulääketieteen, sukelluslääketieteen, kenttälääkinnän sekä suojelulääketieteen (CBRN) tutkimus- ja asiantuntijayksikkönä. Aiemmin Pääesikunnan alaisena toiminut Sotilaslääketieteen keskus on liitetty sellaisenaan Logistiikkalaitokseen Sotilaslääketieteen keskuksen esikunta sijaitsee Riihimäellä.

PerustaminenMuokkaa

Logistiikkalaitoksen perustaminen oli osa vuosina 2012-2015 toteutettua puolustusvoimauudistusta. Laitoksen perustamisen myötä lakkautettiin Maavoimien materiaalilaitos, Ilmavoimien materiaalilaitos sekä Merivoimien materiaalilaitos. Räjähdekeskus ja Sotilaslääketieteen keskus liitettiin logistiikkalaitokseen lähes sellaisenaan. Lahdessa sijaitsevan Huoltokoulun ja Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksen hankeyksikön toiminnot on liitetty laitokseen.

LähteetMuokkaa

ViitteetMuokkaa