Pudasjärvi (järvi Pudasjärvellä)

Iijoen vesistöön kuuluva järvi Pudasjärven kaupungissa
(Ohjattu sivulta Pudasjärvi (järvi))

Pudasjärvi on Pudasjärven kaupungissa sijaitseva järvi,[1] joka sijaitsee noin viiden kilometrin päässä keskustaajamasta Kurenalta. Pudasjärven kirkonkylä, joka on ollut aiemmin kunnan entinen hallinnollinen keskus, sijaitsee järven pohjoisrannalla. Kirkonkylällä sijaitsevat kirkko, hautausmaa, kotiseutumuseo ja kaupungin ylläpitämä uimaranta.[2] Pudasjärvi on Iijoen järvilaajentuma, ja järven viipymä on lyhyt.[3]

Pudasjärvi
Jäinen Pudasjärvi auringonlaskun aikaan
Jäinen Pudasjärvi auringonlaskun aikaan
Valtiot SuomiView and modify data on Wikidata
Paikkakunta Pudasjärvi
Koordinaatit 65°23′00″N, 26°55′00″E
Vesistöalue ja valuma-alueen tietoja
Laskujoki Iijoki
Järvinumero 61.133.1.001View and modify data on Wikidata
Mittaustietoja
Pinnankorkeus 107,8 m [1]
Rantaviiva 27,95 km [1]
Pinta-ala 4,3509 km² [1]
Tilavuus 0,007101 km³ [1]
Keskisyvyys 1,63 m [1]
Suurin syvyys 5,35 m [1]
Kartta
Pudasjärvi

Maantietoa muokkaa

Pudasjärvi on noin 4,0 kilometriä pitkä ja 1,4 kilometriä leveä. Sen pinta-ala on 4,35 neliökilometriä ja rantaviivan pituus 28,0 kilometriä. Järven kaakkois- ja itäosassa on suistosaaristoa, joka on muodostunut Iijoen ja Törrönjoen laskupaikkaan. Suistosaaristo ja sen lähialueet ovat luonnonsuojelualuetta ja Natura 2000 -aluetta.[2] Saarilla ja niemekkeillä on muun muassa tulvaniittyjä ja -metsiä.[3]

Asutus painottuu kirkonkylään järven pohjoisrannalle, mutta myös etelärannalla on asutusta. Pudasjärvi on matala. Sen keskisyvyys on 1,6 metriä ja suurin syvyys 5,4 metriä. Syvin kohta sijaitsee järven länsipäässä Iijoen suulla.[2] Järven tilavuudeksi on laskettu 0,0071 kuutiokilometriä eli 7,1 miljoonaa kuutiometriä.[1]

Vesistösuhteet muokkaa

Järvi sijaitsee Iijoen vesistössä (vesistöaluetunnus 61) Iijoen alaosan alueen (61.1) Pudasjärven alueella (61.13), jonka Pudasjärven alueeseen (61.133) se kuuluu. Järven vedenpinnan korkeus on 107,8 metriä mpy.[1] Iijoki laskee järven kaakkoisosaan ja Kivarijärvi Törrönjokea pitkin järven itäosaan. Tuulijärvi laskee Pudasjärven eteläosaan Tuulisalmen kautta. Pudasjärvi laskee Iijokeen, joka jatkuu järven länsipäästä.[2]

Lintulajit muokkaa

Pudasjärvi on saanut valtakunnallista tunnustusta lintuvesiensuojeluohjelmassa, missä se on luokiteltu arvokkaaksi kohteeksi. Alueen pesimälajisto koostuu pääosin levinneisyydeltään pohjoisista ja lintuvesien yleislajeista. Jouhisorsa, uivelo ja kuikka ovat erityisen tärkeitä suojelun näkökulmasta. Muuttoaikoina alueella levähtää runsaasti sorsalintuja ja kahlaajia, vaikka näiden määrien vaihtelut vuosittain voivat olla merkittäviä. Muutolla levähtävien lajien joukossa korostuvat jouhisorsa, laulujoutsen, liro, mustaviklo, suokukko ja vesipääsky.[3]

Tulvaniityt muokkaa

Pudasjärven suistosaaristo tulvaniittyineen on poikkeuksellinen luontokohde. Alueen tulvaniityt, erityisesti Pudasjärven tulvaniityt ja Hietajokisuu sekä Mursunlammen saarten tulvaniityt, on luokiteltu paikallisesti arvokkaiksi perinnemaisemiksi. Tämä korostaa niiden ainutlaatuisuutta ja merkitystä alueen ekosysteemille.Pudasjärven tulvaniittyjen kohtaama haaste on lisääntyvät pensaikot, jotka uhkaavat heikentää niiden ekologista tasapainoa. Monimuotoisuuden säilyttäminen ja maiseman parantaminen vaativat toimenpiteitä suistoniemien pensoittuneiden osien raivaamiseksi ja niittämiseksi tai laiduntamiseksi. Pienimuotoisia kunnostustöitä on aloitettu vuodesta 2001 lähtien, jolloin suistoniemien sisäosilta on raivattu levinnyttä pajukkoa ja ylläpidetty niittyjen avoimuutta säännöllisellä niittämisellä.[3]

Lähteet muokkaa

  1. a b c d e f g h i Pudasjärvi (61.133.1.001) Järvi-meriwiki. Suomen ympäristökeskus. Viitattu 17.12.2023.
  2. a b c d Pudasjärvi (sijainti maastokartalla) Karttapaikka. Helsinki: Maanmittauslaitos. Viitattu 17.12.2023.
  3. a b c d Pudasjärvi ymparisto.fi. Viitattu 17.12.2023.