Pertti Joenniemi

suomalainen rauhan- ja kansainvälisen politiikan tutkija

Pertti Joenniemi (s. 1942) on suomalainen rauhan- ja kansainvälisen politiikan tutkija.

Joenniemi on toiminut tutkijana Tampereen yliopiston Rauhan- ja konfliktintutkimuslaitoksessa, Itä-Suomen yliopistossa ja 1990-luvun puolivälistä lähtien Tanskassa Kööpenhaminan rauhantutkimuslaitoksessa ja Danish Institute for International Studies -tutkimuslaitoksessa. Hän on väitellyt filosofian tohtoriksi Kööpenhaminan yliopistossa 1995.[1][2]

Kulttuuritoimittaja Minna Joenniemi on hänen tyttärensä.

Teoksia

muokkaa
 • Sosiaalinen asema, puoluekannatus ja asennoituminen kansainvälisissä kysymyksissä - Social status, party preferences and attitudes concerning international questions. Tampereen yliopiston tutkimuslaitos. Monistesarja 54. Tampere 1968
 • Suomi ja aseidenriisunta ; Kirj. Pertti Joenniemi ja Pentti Kaaretsalo. Huutomerkki-sarja. Tammi 1970
 • Public knowledge of military alliance memberships : A cross-national European study ; kirj. Uolevi Arosalo ja Pertti Joenniemi. Research institute. B 14. Tampere 1970
 • Kaksiteräinen miekka : 70-luvun puolustuspolitiikkaa ; kirj. Jaakko Blomberg ja Pertti Joenniemi. Huutomerkki-sarja. Tammi 1971
 • International law and conventional weapons : a study on the impact of different approaches and interest configurations of the efforts to modernize the international legal criteria for the choice of conventional weapons in war ; kirjoittajat Pertti Joenniemi ja Allan Rosas. Rauhan- ja konfliktintutkimuslaitos. Research reports 9. Tampere 1975
 • Asevarustelu ja yhteiskunnan voimavarat: Tutkimus asevarustelun muutoksista ja taloudellisista vaikutuksista NATO-maissa vuosina 1960-1970. Rauhan- ja konfliktintutkimuslaitos. Tutkimuksia no. 15. Tampere 1977
 • Sosiologian ensimmäinen ja toinen kentällinen : osallistuminen henkisen maanpuolustuksen suunnittelukunnan toimintaan ; kommentit Seppo Randell, Antti Eskola ja Yrjö Littunen. Tampere 1978
 • "Valkoinen kirja" : tietoja ja tilastoja Suomen puolustuspolitiikasta ; kirj. Vilho Harle, Pertti Joenniemi. Rauhankirjallisuuden edistämisseura, Helsinki 1978
 • MX-superohjus. Aseidenriisuntavihkot 14. Suomen rauhanliitto, Helsinki 1981
 • Rauhanliike ja Suomen ulkopolitiikka : END-ajattelua ulkopolitiikan lamalääkkeeksi. Sadankomiteavihkot 7. Suomen sadankomitealiitto, Helsinki 1982
 • Siviilivastarinta Suomen puolustuspolitiikassa : arviointi käydystä keskustelusta. Rauhan- ja konfliktintutkimuslaitos. Tutkimuksia no. 25. Tampere 1982
 • Ydinsota Suomen puolustusdoktriinissa teoksessa Ydinsota ja Suomi : alustukset Paasikivi-seuran kokouksessa 31.1.1983. Paasikivi-seuran monistesarja n:o 35. Helsinki 1983
 • PYV-hankkeen tila ja tulevaisuus : tulkintoja Kööpenhaminan kokouksen pohjalta : esitelmä Paasikivi-seuran vuosikokouksessa 27.11.1984. Paasikivi-seuran monistesarja n:o 46. Helsinki 1984
 • Risteilyohjukset ja Suomen turvallisuuspolitiikka : tutkimus käydyn keskustelun kahdesta aallosta. Rauhan- ja konfliktintutkimuslaitos. Tutkimuksia no. 28. Tampere 1984
 • Pohjolan vaihtoehdot : pamfletti ; toim. Lassi Heininen ; kirj. Pertti Joenniemi ym. ; julk. Suomen rauhanpuolustajat ry. Rauhantyön tuki, Helsinki 1986
 • Tampereen Paasikivi-seura 1962-1987 ; toim. Aki Hietanen ; kirj. Pertti Joenniemi ym. Tampereen Paasikivi-seura, Tampere 1987
 • Itämeren turvallisuuspolitiikka ja Suomi : Itämeriprojektin loppuraportti ; tekijät Mikko Viitasalo, Pertti Joenniemi, Kari Möttölä. Aseidenriisunnanneuvottelukunta, Helsinki 1988
 • Neutrality : the need for conceptual revision ; kirj. Ulrich Albrecht, Burkhard Auffermann, Pertti Joenniemi. Rauhan- ja konfliktintutkimuslaitos. Tutkimustiedotteita no 35. Tampere 1988
 • The port call issue : Finnish policies in a Nordic perspective. Rauhan- ja konfliktintutkimuslaitos. Tutkimustiedotteita no. 43. Tampere 1991
 • Neutrality beyond the cold war. Rauhan- ja konfliktintutkimuslaitos. Tutkimustiedotteita no. 50. Tampere 1992
 • Suomesta Euro-Suomeen : keitä me olemme ja mihin matkalla ; kirj. Pertti Joenniemi, Risto Alapuro ja Kyösti Pekonen. Rauhan- ja konfliktintutkimuslaitos. Tutkimustiedotteita no. 53. Tampere 1993
 • Det nya Norden : svanen bland de europeiska regionerna. Rauhan- ja konfliktintutkimuslaitos. Tutkimustiedotteita no. 60. Tampere 1994
 • Regionality and the Modernist Script: Tuning into the Unexpected in International Politics. Rauhan- ja konfliktintutkimuslaitos. Tutkimustiedotteita no. 57. Tampere 1994
 • The Kaliningrad puzzle : Russian region within the European Union ; kirj. Pertti Joenniemi, Stephen Dewar ja Lyndelle D. Fairlie. Åland Island Peace Institute, Mariehamn 2000
 • Russia and the European Union's Northern Dimension : encounter or clash of civilisations? ; kirj. Pertti Joenniemi, Alexander Sergounin. Nizhny Novgorod Linguistic University Press, Nizhny Novgorod 2003
 • Gibraltar, Jerusalem, Kaliningrad : peripherality, marginality, hybridity ; kirj. Christopher S. Browning ja Pertti Joenniemi. Rapport från Ålands fredsinstitut 1/2007. Åland Islands Peace Institute, Mariehamn 2007

Toimitustöitä

muokkaa
 • Report on the Baltic Sea workshop : held at Tapri 15.-16.12.1982 ; comp. by Pertti Joenniemi and Tapani Vaahtoranta. Rauhan- ja konfliktintutkimuslaitos. Tutkimustiedotteita no. 23. Tampere 1983
 • Säkerhetsutveckling i Östersjöområdet : tendenser, läge, framtidsperspektiv ; toim. Pertti Joenniemi, Unto Vesa. Rauhan- ja konfliktintutkimuslaitos. Research reports 35. Tampere 1988
 • Ulkopolitiikka murroksessa : Suomi kylmän sodan jälkeen. WSOY 1990
 • Co-operation in the Baltic Sea region : needs and prospects. Rauhan- ja konfliktintutkimuslaitos. Research reports no. 42. Tampere 1991
 • Cooperation in the Baltic sea region. Taylor & Francis, Washington 1993
 • New actors on the international arena : the foreign policies of the Baltic countries ; toim. Pertti Joenniemi ja Peeter Vares. Research report / Tampere Peace Research Institute no. 50. Tampere 1993
 • The foreign policies of the Baltic Countries : basic issues ; toim. Pertti Joenniemi ja Juris Prikulis. Research reports / Tampere Peace Research Institute no. 56. Centre of Baltic-Nordic History and Political Studies, Riga - Tampere Peace Research Institute, Tampere 1994
 • Baltic Sea politics : achievements and challenges ; toim. Pertti Joenniemi ja Carl-Einar Stålvant. Nord 1995, 35. Nordic Council, Stockholm 1995
 • Confidence-building and arms control : challenges around the Baltic Rim ; edited by Pertti Joenniemi ; with contributions from Zdzislaw Lachowski et al. Åland Islands Peace Institute, Mariehamn 1999
 • The Nordic peace ; toim. Clive Archer, Pertti Joenniemi. Ashgate, Aldershot 2003

Lähteet

muokkaa