Vasili Vilho Harle (s. 1947 Nilsiä) on suomalainen kansainvälisen politiikan tutkija ja professori.

Yhteiskuntatieteiden tohtori Vilho Harle on toiminut Tampereen yliopiston kansainvälisen politiikan professorina (emeritus 2010) ja valtio-opin professorina (2000–2003). Hän oli myös Lapin yliopiston kansainvälisen politiikan professorina 1997–2004 ja Helsingin yliopiston yleisen valtio-opin (kansainvälinen politiikka) dosenttina 1985–1993.

Vilho Harle on Kansalaispuolue rp.:n kannattaja, asiantuntijajäsen.

TeoksiaMuokkaa

 • Kansainvälisen konfliktin mallit. Tampereen yliopiston sosiologian laitos. Tutkimusseloste 21. Tampere 1970
 • Liittoutumien muodostuminen kahdessa simulointikokeessa. Tampereen yliopiston tutkimuslaitos. Tiedotteita D 38. Tampere 1970
 • Kansainvälisten vuorovaikutustapahtumien analyysi : Yleiskatsaus analyysin kohteesta, tutkimusprojekteista ja analyysin vaikeuksista. Tampereen yliopisto. Tutkimuksia 22. Tampere 1971
 • Näkökohtia liittoutumateoriasta ja liittoutumia koskevasta tutkimuksesta. Tampereen yliopisto : Politiikan tutkimuksen laitos. Tutkimuksia 20. Tampere 1971
 • Asevarustelu ja aseidenriisunta ; laatineet Vilho Harle ym. Gaudeamus, Helsinki 1972
 • Liittoutumat ja niiden saavuttamat voitot : tutkimus liittoutumien muodostumisesta kokeellisissa pelitilanteissa. Tampereen yliopiston tutkimuslaitos. Tiedotteita D 51. Tampere 1972
 • Reliability of international events data sources : an empirical comparative study. Tampereen yliopiston tutkimuslaitos. Research reports B 18. Tampere 1972
 • East-west events: codebook and technical information : this codebook is the second revised version of the manual. Tampereen yliopisto. Politiikan tutkimuksen laitos tutkimuksia 31. Tampere 1973
 • Conflict and cohesion in the East-West threat system after the Second world war: an event analysis of four periods. Tampereen yliopisto. Politiikan tutkimuksen laitos tutkimuksia 34. Tampere 1974
 • International tension : an application of cohesion theory and event analysis to East-West relations during the post-war years. Tampereen yliopisto. Politiikan tutkimuksen laitos tutkimuksia 39. Tampere 1975
 • Neuvostoliiton viljaostot Yhdysvalloista vuonna 1975. Rauhan- ja konfliktintutkimuslaitos. Tutkimustiedotteita 2. Tampere 1975
 • The political economy of food ; edited by Vilho Harle. Saxon House, Westmead 1978
 • "Valkoinen kirja" : tietoja ja tilastoja Suomen puolustuspolitiikasta ; kirj. Vilho Harle, Pertti Joenniemi. Rauhankirjallisuuden edistämisseura, Helsinki 1978
 • Ruoka ja politiikka : elintarvikekysymys kansainvälisessä järjestelmässä : toim. Vilho Harle. Rauhan- ja konfliktintutkimuslaitos, Tutkimuksia no 21. Tampere 1980
 • Sotatarviketuotannon vaihtoehdot ; toim. Turo Bergman ja Vilho Harle. Rauhankirjallisuuden edistämisseura, Helsinki 1980
 • 'Aseidenriisunta ja työ : Lucas-tehtaan luottamusmiesten yhteiskomitean kampanja sotatarviketuotannon muuttamiseksi yhteiskunnallisesti hyödylliseksi tuotannoksi. Jyväskylän yliopisto. Valtio-opin laitos julkaisuja n:o 43. Jyväskylä 1981
 • Aseidenriisunta ja mielipiteet : eräiden suomalaisten eliitti- ja tutkijaryhmien sekä rauhanliikkeen suhtautumisesta aseidenriisuntaan. Tampereen yliopisto. Politiikan tutkimuksen laitos tutkielmia 29. Tampere 1982
 • Rauhantutkimus yhteiskunnassamme : kyselytutkimus eräiden suomalaisten eliitti- ja tutkijaryhmien sekä rauhanliikkeen suhtautumisesta rauhantutkimukseen sekä tiedepolitiikkaan, asevarustelu- ja aseidenriisuntakysymyksiin. Helsingin yliopiston yleisen valtio-opin laitoksen tutkimuksia. Sarja A 66. Helsinki 1984
 • Unilateralismi. Aseidenriisuntavihkot 24. Suomen rauhanliitto, Helsinki 1984
 • Essays in peace studies ; ed. by Vilho Harle. Rauhan- ja konfliktintutkimuslaitos. Tutkimuksia no. 31. Tampere 1986
 • TAPRI yearbook 1986, Challenges and responses in European security ; ed. by Vilho Harle. Rauhan- ja konfliktintutkimuslaitos. Tutkimuksia no. 30. Tampere 1986
 • Rauha, aate, historia : kirjoituksia rauhanaatteesta historiassa ; toim. Vilho Harle. Oulun yliopiston historian laitoksen julkaisuja. Yleinen aate- ja oppihistoria no. 1/1988. Oulu 1988
 • Europe in transition : politics and nuclear security ; edited by Vilho Harle and Pekka Sivonen. Papers based on the 1st meeting of a TAPRI workshop held in Tampere, June 8-10, 1987, launched by the Tampere Peace Research Institute. Pinter, London 1989
 • Studies in the history of European peace ideas ; ed. by Vilho Harle. Rauhan- ja konfliktintutkimuslaitos. Research reports no. 37. Tampere 1989
 • European values in international relations ; edited by Vilho Harle. Papers presented at the TAPRI Workshops on European Values in International Relations held May 29, 1987, in Tampere, Finland, and Sept. 22-24, 1988, in Helsinki, Finland. Pinter, London 1990
 • Gorbachev and Europe ; edited by Vilho Harle and Jyrki Iivonen. TAPRI studies in international relations. Pinter, London 1990
 • Hyvä, paha, ystävä, vihollinen. Rauhan- ja konfliktintutkimuslaitos tutkimuksia no. 44. Rauhankirjallisuuden edistämisseura, Helsinki / Rauhan- ja konfliktintutkimuslaitos, Tampere 1991
 • Nuclear weapons in a changing Europe ; foreword by Barry Buzan ; edited by Vilho Harle and Pekka Sivonen. TAPRI studies in international relations. Pinter Publishing, London 1991
 • Euroopan uudet viholliset?. YK:n aseidenriisuntaviikon toimikunta, Helsinki 1992
 • Erilaisuus, identiteetti & politiikka ; toim. Vilho Harle. Rauhan- ja konfliktintutkimuslaitos tutkimustiedote no. 52. Tampere 1993
 • Ideas of social order in the ancient world. Contributions in political science no 383. Greenwood Press, Westport, Conn. 1998
 • Kansainväliset suhteet Lapin yliopistossa ; toim. Vilho Harle. P.S.C. Inter, Rovaniemi 1998
 • Kriittinen geopolitiikka ja kansainvälinen ympäristöpolitiikka : kansainväliset suhteet Lapin yliopistossa ; toim. Vilho Harle. P.S.C. Inter, Rovaniemi 2000
 • Missä on Suomi? : kansallisen identiteettipolitiikan historia ja geopolitiikka ; kirj. Vilho Harle ja Sami Moisio. Vastapaino, Tampere 2000
 • The Enemy with a Thousand Faces : The Tradition of the Other in Western Political Thought and History. Praeger 2000
 • Karhu poliittis-maantieteellisenä naapurina : kansallinen identiteettiprojekti 2000-luvun Suomessa ; kirj. Sami Moisio ja Vilho Harle. Turun yliopiston maantieteen laitoksen julkaisuja n:o 166. Turku 2002
 • Muuttuva geopolitiikka ; toim. Vilho Harle ja Sami Moisio. Gaudeamus, Helsinki 2003
 • Näkökulmia kansainvälisen politiikan tutkimukseen ; toim. Vilho Harle. Studia politica Tamperensis 18. Tampereen yliopisto, politiikan tutkimuksen laitos, Tampere 2007, 3. uud. painos 2010

LähteetMuokkaa

Aiheesta muuallaMuokkaa