Liikennesuunnittelu

Liikennesuunnittelu on laaja poikkitieteellinen ala, joka käsittelee muun muassa ajoneuvoliikenteen verkkojen, tieverkon, kaupunkien katujen, julkisen liikenteen, raideliikenteen, kävely- ja pyöräilyverkon sekä kuljetusten suunnittelua. Se liittyy myös maankäytön suunnitteluun, jota tehdään yleis- ja asemakaavoituksen ja maakuntakaavan yhteydessä. Fyysisen liikenneverkon lisäksi liikennesuunnittelussa tarkastellaan ihmisten ja kulkuvälineiden liikkumista eli liikennevirtoja. Oppiaineena liikennesuunnittelu sisältyy muun muassa Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun, Tampereen yliopiston ja Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) opetusohjelmiin.

Liikennesuunnittelun osa-alueita muokkaa

 • kaavoitukseen liittyvä yleissuunnittelu, jossa päätetään maanteiden ja katujen yleisistä linjauksista, kävely- ja pyöräilyverkoista sekä joukkoliikenteen ratkaisuista
 • asemakaavoitettavien alueiden tarkempi liikennesuunnittelu, niiden tarvitsemat yhteydet ja tilavaraukset
 • katujen liikennejärjestelyt, kuten liikennemerkit ja opasteviitat
 • liikennevalot
 • liikenneturvallisuus
 • pysäköinti
 • julkisen liikenteen parantaminen
 • liikenne-ennusteet eli tulevaisuuden liikennemäärien arviointi
 • liikennetutkimukset esimerkiksi liikenneverkon kuormituksesta, liikennemääristä, liikenteen koostumuksesta, ajonopeuksista ja pysäköinnistä
 • liikennetelematiikka, kuten esimerkiksi vaihtuvat liikennemerkit ja muuttuvat tiedotetaulut

Eri kaupungeissa ja kunnissa asiat on saatettu jakaa organisaatiossa eri tavalla tai painottaa muuten vain eri osa-alueita.

Liikennesuunnittelussa pitää ottaa huomioon kaikki käyttäjäryhmät:

 • joukkoliikenne
 • ajoneuvoliikenne
 • polkupyöräilijät
 • kävelijät
 • erityisryhmät

Katso myös muokkaa

Lähteet muokkaa