Maakuntakaava

Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma maakunnan alueiden käytöstä. Siinä osoitetaan valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävä maankäyttö. Maakuntakaava laaditaan maakunnan tai sen osan alueelle, ja se voidaan laatia myös jotakin tiettyä aihekokonaisuutta käsittelevänä vaihemaakuntakaavana. Maakuntakaava ohjaa kuntien yleis- ja asemakaavoitusta ja viranomaisten muuta alueiden käytön suunnittelua. [1]

Maakuntakaavan laatiminenMuokkaa

Maakuntakaavan laatimisesta vastaa maakunnan liitto, ja sen hyväksyy maakuntavaltuusto. Maakuntakaavan laatiminen perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin, jossa määritellään sen sisältövaatimukset. Maakuntakaavassa suunnitellaan yleispiirteisesti alueiden käyttöä alueella, muun muassa alue- ja yhdyskuntarakennetta, liikenneyhteyksiä, vesihuoltoa, luonnonsuojelua, kulttuuriympäristöarvoja ja virkistysalueita.[1]

Taajamatoimintojen alueMuokkaa

Taajamatoimintojen alue merkitään maakuntakaavaan kirjaimella A.

Keskustatoimintojen alueMuokkaa

Keskustatoimintojen alue merkitään maakuntakaavaan kirjaimella C.

Palvelujen alueMuokkaa

Palvelujen alue merkitään maakuntakaavaan kirjaimella P.

Vähittäiskaupan suuryksiköiden alue ja vähittäiskaupan kehittämisen kohdealueMuokkaa

Vähittäiskaupan suuryksiköiden alue merkitään maakuntakaavaan kirjaimin KM, vähittäiskaupan suuryksikkö kirjaimin km.

Työpaikka-alueMuokkaa

Työpaikka-alue merkitään maakuntakaavaan kirjaimin TP

Teollisuus- ja varastoalueMuokkaa

Teollisuus ja varastoalue merkitään maakuntakaavaan kirjaimin T

KaupunkialueMuokkaa

Kehittämisen kohdealueMuokkaa

Muut kohteetMuokkaa

Maakuntakaavaan merkitään myös suuronnettomuusvaarallinen laitos ja suuronnettomuusvaaran aiheuttavan kohteen konsultointivyöhyke.


Lähde: Päijät-Hämeen maakuntaliiton maakuntakaava 2014, voimassa 2016-

HistoriaMuokkaa

Ennen täyteen kuntaitsehallintoon siirtymistä vuonna 1993, jolloin maakuntakaavaa edeltäneen seutukaavan laatiminen siirrettiin maakuntien liitoille, seutukaavan laatimisvelvollisuus oli seutukaavaliitoilla.

Ennen keväällä 2016 voimaan tullutta maankäyttö- ja rakennuslain muutosta maakuntakaavat vahvistettiin ympäristöministeriössä[2].

Katso myösMuokkaa

LähteetMuokkaa

  1. a b Edita: Ajantasainen lainsäädäntö: Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 finlex.fi. Viitattu 8.8.2017.
  2. Ymparisto > Maakuntakaavoitus www.ymparisto.fi. Viitattu 8.8.2017.

Aiheesta muuallaMuokkaa