Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma maakunnan alueiden käytöstä. Maakuntakaavassa esitetään kartalla kokonaiskuva maakunnan kehittämisestä, ja siinä ratkaistaan valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät maankäyttökysymykset. Se on Suomen maankäytön suunnittelujärjestelmässä ylin kaavataso, ja se ohjaa kuntien yleis- ja asemakaavoitusta ja viranomaisten muuta alueiden käytön suunnittelua. [1][2]

Maakuntakaavan laatiminen muokkaa

Maakuntakaavan laatiminen perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin, jossa määritellään sen sisältövaatimukset. Maakuntakaavassa suunnitellaan yleispiirteisesti alueiden käyttöä alueella, muun muassa alue- ja yhdyskuntarakennetta, liikenneyhteyksiä, vesihuoltoa, luonnonsuojelua, kulttuuriympäristöarvoja ja virkistysalueita. Maakuntakaavan osia ovat kaavakartta, kaavamerkinnät ja -määräykset sekä selostus, jossa esitellään kaavan sisältö. Maakuntakaava laaditaan maakunnan tai sen osan alueelle, ja se voidaan laatia myös jotakin tiettyä aihekokonaisuutta käsittelevänä vaihemaakuntakaavana. Maakuntakaavan laatimisesta vastaa maakunnan liitto, ja sen hyväksyy maakuntavaltuusto. Maakuntakaava laaditaan vaiheittaisena prosessina, jonka kuluessa laaditaan tarvittavat pohjaselvitykset, arvioidaan kaavaratkaisun vaikutukset, käydään vuoropuhelua asiantuntijoiden ja sidosryhmien kanssa ja asetetaan ehdotus julkisesti nähtäville. [1][2]

Historia muokkaa

Vuoteen 1993 saakka maakuntakaavaa edeltäneen seutukaavan laatimisvelvollisuus oli seutukaavaliitoilla.

Vuoteen 2016 saakka maakuntakaavat vahvistettiin ympäristöministeriössä[3].

Katso myös muokkaa

Lähteet muokkaa

  1. a b Edita: Ajantasainen lainsäädäntö: Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 finlex.fi. Viitattu 8.8.2017.
  2. a b Maakuntakaava antaa suuntaviivat kaavoitukseen Uudenmaan liitto. Viitattu 16.8.2023.
  3. Ymparisto > Maakuntakaavoitus www.ymparisto.fi. Viitattu 8.8.2017.

Aiheesta muualla muokkaa