Inhottujärvi

järvi Suomessa

Inhottujärvi (myös Inhottu[3]) on Karvianjoen vesistöön kuuluva järvi, joka sijaitsee pääosaltaan Noormarkussa Porissa ja pienemmältä osaltaan Pomarkussa Satakunnan maakunnassa.[1]

Inhottujärvi
Pomarkunjoen sääntelypato Inhottujärven luoteispäässä Riuttansalmella
Pomarkunjoen sääntelypato Inhottujärven luoteispäässä Riuttansalmella
Valtiot SuomiView and modify data on Wikidata
Paikkakunta Pori (Noormarkku), Pomarkku
Koordinaatit 61°37′12″N, 22°08′30″E
Vesistöalue ja valuma-alueen tietoja
Laskujoki Noormarkunjoki (Oravajoki, Hanhijoki), Pomarkunjoki [1]
Järvinumero 36.021.1.001View and modify data on Wikidata
Mittaustietoja
Pinnankorkeus 43,1 m [1]
Rantaviiva 24 km [1]
Pinta-ala 4,49 km² [1]
Tilavuus 0,0039 km³ [1]
Keskisyvyys 0,8 m [1]
Valuma-alue 2 086 km² [1]
Keskivirtaama 21 m³/s (MQ) [2]
Kartta
Inhottujärvi

Vesistösuhteet

muokkaa

Järvi on Karvianjoen vesistön keskusjärvi. Pohjoisesta siihen laskee Kynäsjoki, joka saa alkunsa Karvianjoen yläjuoksun vedet keräävästä Kynäsjärvestä. Idästä siihen laskee Lassilanjoki, joka saa alkunsa Lavian Karhijärvestä.[1]

Inhottujärvi on bifurkaatiojärvi. Tämä tarkoittaa, että järvellä on kaksi lasku-uomaa. Inhotunjärven lasku-uomia ovat Pomarkunjoki, joka laskee Isojärveen Pomarkun ja Siikaisten rajalla, ja Noormarkunjoki, joka laskee Eteläjoen nimellä mereen Ahlaisissa Porissa. Näistä Noormarkunjoki laskee Inhottujärvestä kahtena haarana: Oravajokena ja Hanhijokena, jotka virtaavat jokien väliin jäävän Oravasaaren kahden puolen. Inhotunjärven ohella myös Pomarkun Isojärvi on bifurkaatiojärvi. Sen vedet päätyvät mereen toisaalta Merikarvianjoen kautta Merikarvialla ja toisaalta Pomarkun Salmusojan, Noormarkun Poosjärven ja Ahlaisissa mereen laskevan Pohjajoen muodostaman vesireitin kautta.[1]

Vesistöhistoriaa

muokkaa

Karvianjoen vesistöalueella on etenkin 1900-luvulla, mutta osittain jo aiemmin tehty lukuisia vesistöjärjestelyjä, joissa järviä on laskettu ja puroja ja jokia perattu etenkin viljelymaan kuivattamiseksi. Tämän seurauksena vesistön suurimmista järvistä muun muassa Kynäsjärvi, Karhijärvi, Inhottujärvi ja Isojärvi ovat säännösteltyjä.[1]

Veden laatu ja kuormitus

muokkaa

Inhottujärvi on vetensä laadun puolesta rehevä, humuspitoinen, matala järvi, joka on vähitellen kasvamassa umpeen, ja sen käyttökelpoisuusluokka on välttävä. Ravinne- ja kiintoainekuormitusta aiheuttavat etenkin valuma-alueen maa- ja metsätalous, suo-ojitukset, turvetuotanto sekä haja- ja taajama-asutus.[4]

Mataloituminen ja umpeenkasvu

muokkaa

Umpeenkasvu on järvissä luontaista, mutta esimerkiksi veden pintaa laskemalla ihminen voi nopeuttaa sitä suuresti. Säännöstelyllä lasketussa Inhottujärvessä on tapahtunut juuri näin, ja sitä onkin luonnehdittu olemukseltaan tyypilliseksi lasketuksi järveksi, jolle on tyypillistä pitkälle ulapalle ulottuva kasvusto. Kasvillisuuden leviämistä edistävät lisäksi säännöstelyn myötä samalla korkeudella pysyvä vedenpinta ja tästä seuraava tulvien puute, ja samaan suuntaan vaikuttaa myös järveen tuleva ravinne- ja kiintoainekuormitus.[5]

Linnusto ja luontoarvot

muokkaa

Monen muun umpeenkasvavan järven tavoin Inhottujärvi on tärkeä lintujärvi. Se kuuluu valtioneuvoston vuonna 1982 vahvistamaan valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan ja myös Natura 2000 -ohjelmaan. Lintujärvenä järvi on luettu yhdeksi Etelä-Suomen parhaista. Rehevöitymisen myötä lintumäärät ovat kuitenkin radikaalisti vähentyneet. Järvellä esiintyviä lintulajeja ovat muiden muassa kaakkuri, mustakurkku-uikku, kaulushaikara, laulujoutsen, uivelo, ruskosuohaukka, kurki, luhtahuitti, liro, kalatiira, mustatiira ja pikkulepinkäinen. Nisäkkäistä esiintyy muiden muassa saukko. Järvityypiltään järvi on rehevä osmankäämi-sarpiotyypin järvi. [6][3]

Lähteet

muokkaa
  • Saari, Tuuli: Selvitys Inhottujärven säännöstelystä ja tilan parantamisesta. Lounais-Suomen ympäristökeskuksen raportterja 3/2006. Turku: Lounais-Suomen ympäristökeskus, 2006. ISBN 952-11-2357-5 (nid.), ISBN 952-11-2358-3 (PDF). Julkaisun verkkoversio (pdf) (viitattu 26.3.2012).

Viitteet

muokkaa
  1. a b c d e f g h i j k Saari 2006: 5-7.
  2. Saari 2006: 10.
  3. a b Inhottujärvi www.ymparisto.fi. Lounais-Suomen ympäristökeskus. Viitattu 26.3.2012.
  4. Saari 2006: 10-11.
  5. Saari 2006: 11-12.
  6. Saari 2006: 14-16.