Tämä artikkeli käsittelee virkanimikettä. Arvonimestä kertoo artikkeli esittelijäneuvos.

Esittelijäneuvos on tiettyjen esittelijöiden virkanimike korkeimmassa oikeudessa, korkeimmassa hallinto-oikeudessa ja oikeuskanslerinvirastossa. Korkeimmassa oikeudessa esittelijöinä toimivat esittelijäneuvosten lisäksi kansliapäällikkö ja vanhempia oikeussihteereitä ja oikeussihteereitä.[1] Korkeimmassa hallinto-oikeudessa esittelijöinä on kansliapäällikkö, esittelijäneuvoksia ja oikeussihteereitä.[2] Valtioneuvoston oikeuskanslerin käsiteltäviksi kuuluvat asiat ratkaistaan esittelystä, jota suorittavat kansliapäällikkö, esittelijäneuvokset, neuvottelevat virkamiehet, vanhemmat oikeuskanslerinsihteerit, oikeuskanslerinsihteerit ja esittelijät.[3] Esittelijäneuvokseksi voidaan nimittää muun oikeustieteen ylemmän korkeakoulututkinnon kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinnon suorittanut henkilö. Muilta osin kelpoisuusvaatimukset hieman vaihtelevat eri tehtävissä.[1][2][3]

Valtioneuvoston ylimmän palkkaluokan esittelijänä toimi alkuaan esittelijäsihteeri, mutta vuodesta 1922 virka oli esittelijäneuvoksen virka, kunnes se vuoden 1944 alusta muutettiin hallitusneuvoksen viraksi.[4]

Lähteet muokkaa

  1. a b Laki korkeimmasta oikeudesta (13 §) Finlex. 26.8.2005. Edita Publishing Oy. Viitattu 13.1.2016.
  2. a b Laki korkeimmasta hallinto-oikeudesta (14 §) Finlex. 22.12.2006. Edita Publishing Oy. Viitattu 13.1.2016.
  3. a b Valtioneuvoston asetus oikeuskanslerinvirastosta (4 §) Finlex. 1.3.2000. Edita Publishing Oy. Viitattu 13.1.2016.
  4. Otavan iso tietosanakirja. Osa 2, palsta 1087, hakusana esittelijäneuvos. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava, 1963.