Ystävyysseura

Ystävyysseura on toisen maan, eli ystävyysmaan, tuntemusta edistävä ja siihen kulttuurisuhteita ylläpitävä seura.[1]

Suomessa toimivat ystävyysseurat (Pohjola-Norden vaalean- ja maakohtaiset tummanvihreällä)

1900-luvun alussa kahden maan välisistä kulttuurisuhteista saatettiin sopia valtiosopimuksilla, joissa sovittiin muun muassa kultuurivaihto-ohjelmista. Nykyään kulttuurisuhteita solmitaan valtiosopimuksilla vain poikkeustapauksissa ja kulttuurisuhteiden katsotaan parhaaksi muodostuvan kansalaisista eikä valtioista lähtien. Ystävyysseurat toteuttavat kulttuurivaihtoa kansalaislähtöisesti. Muun muassa kehitysmaat toivovat silti yhä kulttuurisopimusten solmimista.[2]

Suomessa toimivat ystävyysseuratMuokkaa

Suomessa on yli sata ystävyysseuraa, joista valtaosa on Ystävyysseurojen liiton jäseniä.[3]

Suomen ensimmäinen ystävyysseura perustettiin 1880-luvulla. Sen tarkoitus oli luoda suhteita suomalaisten ja virolaisten välille. Alun perin ystävyysseuroja kutsuttiin ulkomaanyhdistyksiksi. Ensimmäisten ulkomaanyhdistysten innoittajina olivat heimoaate, skandinavismi ja Suomen taiteen kultakauden frankofilia. 1920- ja 1930-luvuilla Suomen eurooppalaisia yhteyksiä pyrittiin vahvistamaan myös ystävyysseuroja perustamalla.[2]

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää valtakunnallisten ystävyysseurojen toimintaan yleisavustuksia eli vuotuiseen toimintaan tarkoitettuja toiminta-avustuksia. Ehtona on, että toiminta on vakiintunutta sekä yhteiskunnallisesti ja kulttuuripoliittisesti vaikuttavaa. Eduskunta päättää vuosittain, minkä enimmäissumman ministeriö käyttää avustuksiin.[4]

Opetus- ja kulttuuriministeriön vuosina 2012–2020 myöntämät yleisavustukset valtakunnallisten ystävyysseurojen toimintaan:[4]

Yhdistys 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Donelaitis-seura &&&&&&&&&&035000.&&&&0035 000 € &&&&&&&&&&030000.&&&&0030 000 € &&&&&&&&&&030200.&&&&0030 200 € &&&&&&&&&&030200.&&&&0030 200 € &&&&&&&&&&025000.&&&&0025 000 € &&&&&&&&&&025000.&&&&0025 000 € &&&&&&&&&&030000.&&&&0030 000 € &&&&&&&&&&035000.&&&&0035 000 € &&&&&&&&&&035000.&&&&0035 000 €
Finlandia-Italia &&&&&&&&&&&04000.&&&&004 000 € &&&&&&&&&&&03500.&&&&003 500 € &&&&&&&&&&&03800.&&&&003 800 € &&&&&&&&&&&03800.&&&&003 800 € &&&&&&&&&&&03800.&&&&003 800 € &&&&&&&&&&&03800.&&&&003 800 € &&&&&&&&&&&04000.&&&&004 000 € &&&&&&&&&&&05000.&&&&005 000 €
Japania &&&&&&&&&&&09500.&&&&009 500 € &&&&&&&&&&&09000.&&&&009 000 € &&&&&&&&&&&09300.&&&&009 300 €
Japanilaisen Kulttuurin Ystävät &&&&&&&&&&&04500.&&&&004 500 € &&&&&&&&&&&04000.&&&&004 000 € &&&&&&&&&&&04300.&&&&004 300 € &&&&&&&&&&&04300.&&&&004 300 € &&&&&&&&&&&04300.&&&&004 300 € &&&&&&&&&&&04500.&&&&004 500 € &&&&&&&&&&&05000.&&&&005 000 € &&&&&&&&&&&05000.&&&&005 000 € &&&&&&&&&&&05000.&&&&005 000 €
Marokon Ystävät Suomessa – MYS &&&&&&&&&&&02500.&&&&002 500 € &&&&&&&&&&&02000.&&&&002 000 € &&&&&&&&&&&01500.&&&&001 500 €
Keski-Aasian kansojen yhdistys Julduz &&&&&&&&&&&06000.&&&&006 000 € &&&&&&&&&&&06000.&&&&006 000 € &&&&&&&&&&010000.&&&&0010 000 € &&&&&&&&&&015000.&&&&0015 000 €
Rozentāls-seura &&&&&&&&&&020000.&&&&0020 000 € &&&&&&&&&&015000.&&&&0015 000 € &&&&&&&&&&015500.&&&&0015 500 € &&&&&&&&&&015500.&&&&0015 500 € &&&&&&&&&&015500.&&&&0015 500 € &&&&&&&&&&015000.&&&&0015 000 € &&&&&&&&&&020000.&&&&0020 000 € &&&&&&&&&&030500.&&&&0030 500 € &&&&&&&&&&030500.&&&&0030 500 €
Saksalainen kirjastoyhdistys &&&&&&&&&&050000.&&&&0050 000 € &&&&&&&&&&052000.&&&&0052 000 € &&&&&&&&&&070000.&&&&0070 000 € &&&&&&&&&&065000.&&&&0065 000 €
Slovenia-seura &&&&&&&&&&&01000.&&&&001 000 € &&&&&&&&&&&01000.&&&&001 000 € &&&&&&&&&&&01500.&&&&001 500 € &&&&&&&&&&&01500.&&&&001 500 € &&&&&&&&&&&01500.&&&&001 500 € &&&&&&&&&&&02000.&&&&002 000 € &&&&&&&&&&&03000.&&&&003 000 € &&&&&&&&&&&05000.&&&&005 000 €
Società Dante Alighieri di Helsinki &&&&&&&&&&&01500.&&&&001 500 € &&&&&&&&&&&01000.&&&&001 000 € &&&&&&&&&&&01500.&&&&001 500 € &&&&&&&&&&&01500.&&&&001 500 € &&&&&&&&&&&01300.&&&&001 300 € &&&&&&&&&&&01300.&&&&001 300 € &&&&&&&&&&&03000.&&&&003 000 € &&&&&&&&&&&05000.&&&&005 000 € &&&&&&&&&&025500.&&&&0025 500 €
Suomalais-Arabialainen yhdistys &&&&&&&&&&&03500.&&&&003 500 € &&&&&&&&&&&03000.&&&&003 000 € &&&&&&&&&&&03300.&&&&003 300 € &&&&&&&&&&&03300.&&&&003 300 € &&&&&&&&&&&03300.&&&&003 300 € &&&&&&&&&&&04600.&&&&004 600 € &&&&&&&&&&&06000.&&&&006 000 € &&&&&&&&&&&07000.&&&&007 000 € &&&&&&&&&&&07000.&&&&007 000 €
Suomalais-Brittiläisten yhdistysten keskusjärjestö &&&&&&&&&&031000.&&&&0031 000 € &&&&&&&&&&028000.&&&&0028 000 € &&&&&&&&&&028500.&&&&0028 500 € &&&&&&&&&&028500.&&&&0028 500 € &&&&&&&&&&028500.&&&&0028 500 € &&&&&&&&&&028500.&&&&0028 500 € &&&&&&&&&&033000.&&&&0033 000 € &&&&&&&&&&033300.&&&&0033 300 € &&&&&&&&&&033000.&&&&0033 000 €
Suomalais-Japanilainen Yhdistys &&&&&&&&&&&06500.&&&&006 500 € &&&&&&&&&&&06000.&&&&006 000 € &&&&&&&&&&&06300.&&&&006 300 € &&&&&&&&&&&09600.&&&&009 600 € &&&&&&&&&&&09000.&&&&009 000 € &&&&&&&&&&012000.&&&&0012 000 € &&&&&&&&&&015000.&&&&0015 000 € &&&&&&&&&&025000.&&&&0025 000 € &&&&&&&&&&010000.&&&&0010 000 €
Suomen Viro-yhdistysten liitto &&&&&&&&&&055000.&&&&0055 000 € &&&&&&&&&&053000.&&&&0053 000 € &&&&&&&&&&054500.&&&&0054 500 € &&&&&&&&&&054500.&&&&0054 500 € &&&&&&&&&&054500.&&&&0054 500 € &&&&&&&&&&054500.&&&&0054 500 € &&&&&&&&&&060000.&&&&0060 000 € &&&&&&&&&&080500.&&&&0080 500 € &&&&&&&&&&080500.&&&&0080 500 €
Suomi-Amerikka Yhdistysten Liitto &&&&&&&&&0117500.&&&&00117 500 € &&&&&&&&&0115000.&&&&00115 000 € &&&&&&&&&0118500.&&&&00118 500 € &&&&&&&&&0118500.&&&&00118 500 € &&&&&&&&&0117000.&&&&00117 000 € &&&&&&&&&0115000.&&&&00115 000 € &&&&&&&&&0120000.&&&&00120 000 € &&&&&&&&&0150000.&&&&00150 000 € &&&&&&&&&0150000.&&&&00150 000 €
Suomi-Australia Yhdistysten Liitto &&&&&&&&&&021000.&&&&0021 000 € &&&&&&&&&&020000.&&&&0020 000 € &&&&&&&&&&020500.&&&&0020 500 € &&&&&&&&&&020500.&&&&0020 500 € &&&&&&&&&&020500.&&&&0020 500 € &&&&&&&&&&021000.&&&&0021 000 € &&&&&&&&&&026000.&&&&0026 000 € &&&&&&&&&&030700.&&&&0030 700 € &&&&&&&&&&031000.&&&&0031 000 €
Suomi-Bulgaria Seura &&&&&&&&&&&04500.&&&&004 500 € &&&&&&&&&&&04000.&&&&004 000 € &&&&&&&&&&&04300.&&&&004 300 € &&&&&&&&&&&04300.&&&&004 300 € &&&&&&&&&&&04300.&&&&004 300 € &&&&&&&&&&&04000.&&&&004 000 € &&&&&&&&&&&05000.&&&&005 000 € &&&&&&&&&&&05000.&&&&005 000 €
Suomi–Espanja seura &&&&&&&&&&&01000.&&&&001 000 € &&&&&&&&&&&01500.&&&&001 500 € &&&&&&&&&&&01500.&&&&001 500 € &&&&&&&&&&&01500.&&&&001 500 € &&&&&&&&&&&02000.&&&&002 000 € &&&&&&&&&&&03000.&&&&003 000 € &&&&&&&&&&&04000.&&&&004 000 € &&&&&&&&&&&04000.&&&&004 000 €
Suomi-Intia-Seura &&&&&&&&&&&05000.&&&&005 000 €
Suomi–Irlanti-Seura &&&&&&&&&&&04500.&&&&004 500 € &&&&&&&&&&&04000.&&&&004 000 € &&&&&&&&&&&04300.&&&&004 300 € &&&&&&&&&&&04300.&&&&004 300 € &&&&&&&&&&&07500.&&&&007 500 € &&&&&&&&&&010000.&&&&0010 000 € &&&&&&&&&&010000.&&&&0010 000 € &&&&&&&&&&010000.&&&&0010 000 €
Suomi-Israel Yhdistysten Liitto &&&&&&&&&&&03000.&&&&003 000 € &&&&&&&&&&&02500.&&&&002 500 € &&&&&&&&&&&02800.&&&&002 800 € &&&&&&&&&&&02800.&&&&002 800 € &&&&&&&&&&&02800.&&&&002 800 €
Suomi-Itävalta Yhdistys &&&&&&&&&&&08500.&&&&008 500 € &&&&&&&&&&&08000.&&&&008 000 € &&&&&&&&&&&08100.&&&&008 100 € &&&&&&&&&&&08000.&&&&008 000 € &&&&&&&&&&&08000.&&&&008 000 € &&&&&&&&&&&08000.&&&&008 000 € &&&&&&&&&&&08500.&&&&008 500 € &&&&&&&&&&&08500.&&&&008 500 € &&&&&&&&&&&08000.&&&&008 000 €
Suomi-Kanada Seura &&&&&&&&&&&03000.&&&&003 000 € &&&&&&&&&&&03000.&&&&003 000 €
Suomi-Kiina-seura &&&&&&&&&&039000.&&&&0039 000 € &&&&&&&&&&037500.&&&&0037 500 € &&&&&&&&&&038000.&&&&0038 000 € &&&&&&&&&&038000.&&&&0038 000 € &&&&&&&&&&040000.&&&&0040 000 € &&&&&&&&&&040000.&&&&0040 000 € &&&&&&&&&&050000.&&&&0050 000 € &&&&&&&&&&050000.&&&&0050 000 € &&&&&&&&&&050000.&&&&0050 000 €
Suomi Korean Tasavalta Yhdistys &&&&&&&&&&&02000.&&&&002 000 € &&&&&&&&&&&01500.&&&&001 500 € &&&&&&&&&&&01800.&&&&001 800 € &&&&&&&&&&&01800.&&&&001 800 € &&&&&&&&&&&01800.&&&&001 800 € &&&&&&&&&&&01800.&&&&001 800 € &&&&&&&&&&&02000.&&&&002 000 € &&&&&&&&&&&02500.&&&&002 500 €
Suomi-Kreikka yhdistysten liitto &&&&&&&&&&&05500.&&&&005 500 € &&&&&&&&&&&05000.&&&&005 000 € &&&&&&&&&&&05400.&&&&005 400 € &&&&&&&&&&&02500.&&&&002 500 € &&&&&&&&&&&04000.&&&&004 000 € &&&&&&&&&&&03000.&&&&003 000 € &&&&&&&&&&&05000.&&&&005 000 € &&&&&&&&&&&06000.&&&&006 000 € &&&&&&&&&&&06000.&&&&006 000 €
Suomi–Kuuba-seura &&&&&&&&&&&05000.&&&&005 000 € &&&&&&&&&&&04500.&&&&004 500 € &&&&&&&&&&&04800.&&&&004 800 € &&&&&&&&&&&04800.&&&&004 800 € &&&&&&&&&&&04800.&&&&004 800 € &&&&&&&&&&&04800.&&&&004 800 € &&&&&&&&&&&05000.&&&&005 000 € &&&&&&&&&&&08000.&&&&008 000 € &&&&&&&&&&&08000.&&&&008 000 €
Suomi-Namibia-Seura &&&&&&&&&&&02500.&&&&002 500 € &&&&&&&&&&&02500.&&&&002 500 € &&&&&&&&&&&02500.&&&&002 500 € &&&&&&&&&&&04000.&&&&004 000 € &&&&&&&&&&&05500.&&&&005 500 € &&&&&&&&&&&05000.&&&&005 000 €
Suomi–Nicaragua-seura &&&&&&&&&&&02500.&&&&002 500 € &&&&&&&&&&&02000.&&&&002 000 € &&&&&&&&&&&02400.&&&&002 400 € &&&&&&&&&&&02400.&&&&002 400 € &&&&&&&&&&&03400.&&&&003 400 € &&&&&&&&&&&03500.&&&&003 500 € &&&&&&&&&&&04000.&&&&004 000 € &&&&&&&&&&&04000.&&&&004 000 €
Suomi-Puola Yhdistysten Liitto &&&&&&&&&&028000.&&&&0028 000 € &&&&&&&&&&026000.&&&&0026 000 € &&&&&&&&&&026200.&&&&0026 200 € &&&&&&&&&&026200.&&&&0026 200 € &&&&&&&&&&026200.&&&&0026 200 € &&&&&&&&&&026200.&&&&0026 200 € &&&&&&&&&&027000.&&&&0027 000 € &&&&&&&&&&028000.&&&&0028 000 € &&&&&&&&&&027000.&&&&0027 000 €
Suomi-Ranska yhdistysten liitto &&&&&&&&&&026500.&&&&0026 500 € &&&&&&&&&&024500.&&&&0024 500 € &&&&&&&&&&025000.&&&&0025 000 € &&&&&&&&&&025000.&&&&0025 000 € &&&&&&&&&&026000.&&&&0026 000 € &&&&&&&&&&028000.&&&&0028 000 € &&&&&&&&&&026000.&&&&0026 000 € &&&&&&&&&&030000.&&&&0030 000 € &&&&&&&&&&030000.&&&&0030 000 €
Suomi-Romania Seura &&&&&&&&&&&01000.&&&&001 000 € &&&&&&&&&&&01000.&&&&001 000 € &&&&&&&&&&&01500.&&&&001 500 € &&&&&&&&&&&01600.&&&&001 600 € &&&&&&&&&&&02000.&&&&002 000 € &&&&&&&&&&&02500.&&&&002 500 € &&&&&&&&&&&02500.&&&&002 500 € &&&&&&&&&&&02500.&&&&002 500 €
Suomi-Saksa Yhdistysten Liitto &&&&&&&&&&095000.&&&&0095 000 € &&&&&&&&&&093000.&&&&0093 000 € &&&&&&&&&&095000.&&&&0095 000 € &&&&&&&&&&095000.&&&&0095 000 € &&&&&&&&&&095000.&&&&0095 000 € &&&&&&&&&&040000.&&&&0040 000 € &&&&&&&&&&041000.&&&&0041 000 € &&&&&&&&&&041000.&&&&0041 000 € &&&&&&&&&&041000.&&&&0041 000 €
Suomi-Somalia Seura &&&&&&&&&&&05000.&&&&005 000 €
Suomi-Tšekki-seura &&&&&&&&&&&01000.&&&&001 000 € &&&&&&&&&&&01000.&&&&001 000 € &&&&&&&&&&&01500.&&&&001 500 € &&&&&&&&&&&02000.&&&&002 000 € &&&&&&&&&&&02000.&&&&002 000 € &&&&&&&&&&&03000.&&&&003 000 € &&&&&&&&&&&02000.&&&&002 000 €
Suomi-Turkki-kulttuuriseura &&&&&&&&&&&04500.&&&&004 500 € &&&&&&&&&&&04000.&&&&004 000 € &&&&&&&&&&&05000.&&&&005 000 € &&&&&&&&&&&05000.&&&&005 000 €
Suomi-Unkari Seura &&&&&&&&&0111000.&&&&00111 000 € &&&&&&&&&0107000.&&&&00107 000 € &&&&&&&&&0110000.&&&&00110 000 € &&&&&&&&&0110000.&&&&00110 000 € &&&&&&&&&0110000.&&&&00110 000 € &&&&&&&&&0110000.&&&&00110 000 € &&&&&&&&&0114000.&&&&00114 000 € &&&&&&&&&0143000.&&&&00143 000 € &&&&&&&&&0143000.&&&&00143 000 €
Suomi–Venäjä-Seura &&&&&&&&01141000.&&&&001 141 000 € &&&&&&&&01122000.&&&&001 122 000 € &&&&&&&&01139000.&&&&001 139 000 € &&&&&&&&01139000.&&&&001 139 000 € &&&&&&&&01139000.&&&&001 139 000 € &&&&&&&&01139000.&&&&001 139 000 € &&&&&&&&01075000.&&&&001 075 000 € &&&&&&&&&0915000.&&&&00915 000 € &&&&&&&&&0915000.&&&&00915 000 €
Sveitsin Ystävät Suomessa &&&&&&&&&&&03500.&&&&003 500 € &&&&&&&&&&&03000.&&&&003 000 € &&&&&&&&&&&08000.&&&&008 000 € &&&&&&&&&&&04000.&&&&004 000 €
Tuglas-seura &&&&&&&&&0256000.&&&&00256 000 € &&&&&&&&&0246000.&&&&00246 000 € &&&&&&&&&0251000.&&&&00251 000 € &&&&&&&&&0251000.&&&&00251 000 € &&&&&&&&&0251000.&&&&00251 000 € &&&&&&&&&0251000.&&&&00251 000 € &&&&&&&&&0255000.&&&&00255 000 € &&&&&&&&&0260000.&&&&00260 000 € &&&&&&&&&0260000.&&&&00260 000 €
Ystävyysseurojen liitto &&&&&&&&&&&09500.&&&&009 500 € &&&&&&&&&&&09000.&&&&009 000 € &&&&&&&&&&&09200.&&&&009 200 € &&&&&&&&&&&09200.&&&&009 200 € &&&&&&&&&&&09200.&&&&009 200 € &&&&&&&&&&&09200.&&&&009 200 € &&&&&&&&&&010000.&&&&0010 000 € &&&&&&&&&&010000.&&&&0010 000 € &&&&&&&&&&010000.&&&&0010 000 €
Pohjola-Norden &&&&&&&&&0440000.&&&&00440 000 € &&&&&&&&&0440000.&&&&00440 000 €
Mad House -ystävät &&&&&&&&&&010000.&&&&0010 000 €
Pohjoinen oopperakomppania &&&&&&&&&&&05000.&&&&005 000 €
Turun Naiskeskus-yhdistys &&&&&&&&&&&05000.&&&&005 000 €

LähteetMuokkaa

  1. Wiberg, Matti: Politiikan sanakirja, s. 631. Toimittanut Kalevi Koukkunen. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Siltala, 2011. ISBN 978-952-234-048-1.
  2. a b Ystävyysseurojen valtionavustukset (PDF) (Sivu 10) 2008. Opetusministeriö. Viitattu 3.4.2020.
  3. Ystävyysseurojen liitto ry Ystävyysseurojen liitto. Viitattu 2.4.2020.
  4. a b Yleisavustukset valtakunnallisten ystävyysseurojen toimintaan Opetus- ja kulttuuriministeriö. Viitattu 2.4.2020.