Yritysjuridiikka

kauppatieteellinen tieteenala, jonka tarkoituksena on tutkia liiketoimintaa

Yritysjuridiikka (Vaasan yliopistossa tieteenalasta käytettävä nimitys on talousoikeus) on kauppatieteellinen tieteenala, jonka tarkoituksena on tutkia liiketoimintaa ja ohjeistaa sen päätöksentekoa oikeudellisesta näkökulmasta. Se on yksi liiketoimintaosaamisen tieteenaloista ja oppiaineista muun muassa yrityshallinnon, laskentatoimen, rahoituksen, markkinoinnin ja tietojohtamisen ohella. Joissakin yliopistoissa myös liiketoimintaan liittyvät vero-oikeudelliset asiat luetaan yritysjuridiikan alaan.

Lyhyesti sanottuna yritysjuridiikka on norminäkökulma liiketoiminnan johtamiseen.

Yritysjuridinen tarkastelu rakentuu sekä oikeustieteelliselle että liiketoiminnan johtamistiedolle. Tarkastelun metodologia on yleensä oikeustieteellistä, mutta usein myös liiketaloustieteissä käytettyä. Niin ikään kansantaloustieteen metodologiaa sekä käyttäytymistieteitä on viime vuosina käytetty varsin suuressa määrin. Yritysjuridiikan tutkimuksellisena kontribuutiona on tuottaa liiketoiminnan oikeudellisessa päätöksenteossa tarvittavaa perustutkimus- ja soveltavaa tietoa, joskin joissakin tapauksissa tutkimustulokset ovat pelkästään metodologisia.

Yritysjuridiikka on käsitteenä laaja-alainen ja tieteenalana luonteeltaan soveltava. Sen vuoksi yritysjuridiikka on teoreettiselta sisällöltään varsin fragmentoitunutta, ja koherenttisuuteen pyrkivät teoriat eivät ole eivätkä voikaan olla kattavia.

Yritysjuridiikan koulutuksellisena tarkoituksena on kouluttaa yrityksen eriasteisiin johtotehtäviin myös johtamisessa tarvittavaa juridiikkaa tuntevia henkilöitä. Yliopistollisena oppiaineena yritysjuridiikka on varsin epäitsenäinen, eli johtamisvalmiuksien saamiseksi opiskelijan tulee opiskella myös muita liiketoimintaosaamisen oppiaineita ja yhdistää juridinen osaamisensa niihin.

Englanniksi yritysjuridiikka on käännetty termillä Business Law, mikä sananmukaisesti tarkoittaa liiketoiminnan juridiikkaa. Liiketoiminnan juridiikka kattaa muutakin kuin vain yrityksen tarvitsemaa tai yritystä kohtaavaa juridiikkaa, sillä monet muutkin kuin yritykset voivat harjoittaa liiketoimintaa joko ammattimaisesti tai muuten. Yksi muunnelma käännöksestä ja anglo-amerikkalaisesta terminologiasta on vielä Business & Law, millä korostetaan liiketoiminnan laajempaankin tuntemista ja juridiikan kytkemistä siihen.

Yliopistot

muokkaa

Yritysjuridiikkaa voi opiskella Suomessa seuraavissa yliopistoissa:

Tämä talouteen, kaupankäyntiin tai taloustieteeseen liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla artikkelia.