Viestirykmentti

entinen Suomen puolustusvoimien joukko-osasto

Viestirykmentti (lyhenne VIESTIR, aik. ViestiR) oli 1938 Viipuriin perustettu, vuosina 1948–2014 Riihimäen varuskunnassa toiminut puolustusvoimien joukko-osasto. Sen tehtävänä oli viestiaselajin ja elektroniikka-alan asevelvollisten (varusmiehet ja reserviläiset) ja henkilökunnan kouluttaminen. Viestirykmentin joukkoyksiköt olivat Viestikoulu (VIESTIK), Elektronisen sodankäynnin keskus (ELSOK) ja Etelä-Suomen Viestipataljoona (ESVP).

Viestirykmentti
Viestikivi Riihimäen varuskunnan vanhalla pääportilla
Viestikivi Riihimäen varuskunnan vanhalla pääportilla
Toiminnassa 1938– Viipuri, 1945–2014 Riihimäki
Valtio Suomi
Puolustushaarat Suomen maavoimat
Aselajit Viesti
Rooli Viestijoukkojen pääkoulutuspaikka
Tukikohta Riihimäen varuskunta
Motto Denuntiatio solum translata valet – Viesti vain perille vietynä ratkaisee
Värit Violetti
Marssi Suomalainen sotilaslaulu
Vuosipäivät 5. maaliskuuta

Etelä-Suomen Viestipataljoona vastasi varusmieskoulutuksesta ja Viestikoulu palkatun henkilöstön koulutuksesta.

Viestirykmentin lisäksi Riihimäen varuskunnassa on toiminut Puolustusvoimien teknillisen tutkimuslaitoksen elektroniikka- ja informaatiotekniikkaosasto, Millog (entisen Elektroniikkalaitoksen EL toiminnot), Puolustuskiinteistöjen (PHRAKL) paikallistoimisto sekä Leijona Catering Oy:n varuskuntaravintola (entinen muonituskeskus).

Viestirykmentin organisaatio 31.12.2014 saakka

muokkaa
  • Viestirykmentin asevelvollisten sotilaskoulutuksesta vastasi Etelä-Suomen Viestipataljoona. Se jakautui Esikuntakomppaniaan, 1. Viestikomppaniaan ja 2. Elsokomppaniaan sekä Aliupseerikouluun.
  • Viestikoulu (aiemmin Viesti- ja Sähkötekninen Koulu) vastaa puolustusvoimien viestialan, elektroniikka-alan sekä johtamisjärjestelmäalan koulutuksesta ja tutkimuksesta. Koulun korkeakouluosastolla annetaan upseerin opintoihin kuuluvaa peruskoulutusta sekä upseerien täydennyskoulutusta, kurssiosastolla puolestaan erikoisupseerien, opistoupseerien, sotilasammattihenkilöstön ja siviilihenkilöstön täydennyskoulutusta.
  • Elektronisen sodankäynnin keskus on 2007 perustettu joukkoyksikkö, jonka radiokomppania on Riihimäen varuskunnassa ja tutkakomppania Parolan varuskunnassa.

Viestirykmentti lakkautettiin 31.12.2014 ja liitettiin Viestikoulua lukuun ottamatta Panssariprikaatiin. Osana tätä Puolustusvoimien rakenneuudistusta Riihimäen kasarmialueelle siirtyi vuodesta 2015 alkaen muita yksikköjä, kuten Logistiikkakoulu ja Sotilaslääketieteen keskuksen johto-osa.

Riihimäen kasarmialue asetettiin em. järjestelyjen yhteydessä hallinnollisesti Panssariprikaatille ja siellä annetaan edelleen osa Panssariprikaatin varusmieskoulutuksesta.

Viestikoulu siirtyi vuoden 2015 alusta maasotakoulun alaisuuteen ja jatkaa toimintaansa Riihimäen kasarmialueella.

Suomen viestijoukkojen historia

muokkaa

Viestirykmentin komentajia

muokkaa

ks. Viestikomppania

Perinteet

muokkaa

Viestirykmentin perinnejoukko-osasto on Kenttälennätinpataljoona.

Kirjallisuutta

muokkaa

Lehtoväre, Jari: Riihimäen varuskunnan historia. Riihimäen varuskunta, 2001. ISBN 951-25-1257-2.

Aiheesta muualla

muokkaa