Etelä-Suomen viestipataljoona

Etelä-Suomen viestipataljoona (ESVP, joskus (E-SVP) on vuonna 1985 perustettu viestijoukkojen joukkoyksikkö, joka sijaitsee Riihimäen varuskunta-alueella. Se muodostui kun Viestirykmentti organisoitiin uudelleen alistamalla hallinnollisesti sille Sähköteknillinen koulu ja Viestikoulu.

Näin aikaisemman Viestirykmentin toiminnot määrättiin perustettavan Etelä-Suomen viestipataljoonan tehtäväksi. Vuonna 2003 Etelä-Suomen viestipataljoona sai tehtäväkseen tietoliikenneasentajien kouluttamisen, koska yhdistetty Viesti- ja sähkötekninen koulu lopetti varusmieskoulutuksen.

Organisaatio muokkaa

 • Esikunta (E/ESVP)
 • Esikuntakomppania (EK)
 • 1. viestikomppania (1. VK)
 • 1. ja 2. elso-komppania (1. ja 2. ElsoK)
 • Aliupseerikoulu (AuK)

Varusmieskoulutus muokkaa

 • Esikuntakomppania kouluttaa sotilasautonkuljettajia, lääkintämiehiä, sotilaspoliiseja sekä yleisen huollon henkilöstöä.
 • 1. viestikomppania kouluttaa alueellisia viestijoukkoja
 • 1. ja 2. elsokomppania kouluttavat elektronisen sodankäynnin joukkoja
 • Aliupseerikoulu kouluttaa viestiaselajin ryhmänjohtajia, tietoliikenneasentajia sekä elektroniikkahuollon asentaja-aliupseereita

Komentajia muokkaa

 • everstiluutnantti Jari Reponen, 1.1.2011–31.12.2014
 • everstiluutnantti Harri Suni, 1.1.2008–31.12.2010
 • everstiluutnantti Yrjö Sairanen, 1.10.2004–31.12.2007
 • everstiluutnantti Veli-Pekka Luukkonen, 1.1.2001–30.9.2004
 • everstiluutnantti Risto Mäkelä, 1.12.1997–31.12.2000
 • everstiluutnantti Ilkka Tuominen, 1.2.1993–30.11.1997
 • everstiluutnantti Tapio Tanner, 1.9.1988–31.1.1993
 • everstiluutnantti Reino Mäkelä, 1.9.1985–31.8.1988