Reserviupseerikoulun esikunta- ja viestikomppania

Reserviupseerikoulun perusyksikkö

Reserviupseerikoulun esikunta- ja viestikomppania on 1. tammikuuta 2015 voimaan tulleen organisaation mukaisen yksikköjaon mukainen Suomen puolustusvoimien perusyksikkö. Sen tehtävänä on kouluttaa reserviupseerikurssin aikana viestiasemalinjan, komentopaikkalinjan ja sotilaspoliisilinjan upseerioppilaat. Aikaisempina vuosikymmenenä ennen viestijoukkojen liittämistä esikunnan suojaksi sotilaspoliisikoulutus annettiin jalkaväessä.

Reserviupseerikoulun esikunta- ja viestikomppania
Valtio  Suomi
Puolustushaarat Suomen maavoimat
Rooli Maasotakoulun reserviupseerikurssin viestijoukkojen perusyksikkö
Osa joukkoa Reserviupseerikoulu
Tukikohta Hamina, Hamina
Värit Violetti (viestimiehet)
Vihreä (sotilaspoliisit)

Linjoilla annetaan johtamisen perusteet eri tehtäviin ja kaikkiin puolustushaaroihin sijoittuville viesti- ja sotilaspoliisiupseereille. Heidän tehtäviään ovat mm. komentopaikkojen perustaminen, viestiverkon rakentaminen ja ylläpitäminen sekä tärkeiden kohteiden suojaaminen. Yksikön vahvuus on yli 200 upseerioppilasta.[1]

Lokakuuhun 2014 saakka viestiaselajin opetus annettiin viestikomppaniassa. Viestikeskus M80:n mukaisesti 1980-luvulla ennen vuoden 1991 uudistusta viestikomppanian opetus jakautui kahtia: prikaatitason viestiminnan kouluttamiseen kolmelle joukkueelle ja pataljoonatason viestitoiminnan kouluttamiseen neljännelle joukkueelle. Neljännen joukkueen upseerioppilaat palvelivat upseerikokelaina reserviupseerikurssin jälkeen mm. kranaatinheitinkomppanioiden viestijoukkueissa. Ensimmäisen, toisen ja kolmannen joukkueen upseerioppilaat palvelivat upseerikokelaina mm. ilmavoimissa sekä 1., 2. ja 3. Erillisissä viestikomppanioissa, Keski-Suomen Viestipataljoonassa sekä Viestirykmentissä.

Lähteet

muokkaa