Tasa-arvoasiain neuvottelukunta

sosiaali- ja terveysministeriön toimija, joka poliittisesti edistää sukupuolten tasa-arvoa

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (lyhenne TANE[1], ruots. delegationen för jämställdhetsärenden) on Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva pysyväluonteinen neuvottelukunta, joka perustettiin 1972. Tasa-arvoasiain neuvottelukunnat asetetaan aina eduskunnan toimikaudeksi. TANE toimii naisten ja miesten välisen yhteiskunnallisen tasa-arvon edistämiseksi. Se on ensisijaisesti tasa-arvopoliittinen toimija, joka tekee aloitteita ja edistää käynnissä olevien tasa-arvopoliittisten kysymysten käsittelyä. TANE on yksi Suomen kolmesta tasa-arvoviranomaisesta ja sillä on valtionhallinnossa neuvoa-antava rooli.

Tehtävät ja toimintaMuokkaa

Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan tehtävänä on:

  • seurata ja edistää naisten ja miesten tasa-arvon toteuttamista yhteiskunnassa
  • tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja tasa-arvoon vaikuttavan lainsäädännön ja muiden toimenpiteiden kehittämiseksi
  • huolehtia yhteistyön edistämisestä viranomaisten, työmarkkinajärjestöjen ja muiden yhteisöjen kesken
  • edistää tasa-arvoa koskevaa tutkimustoimintaa ja tutkimustulosten hyödyntämistä sekä
  • seurata alan kansainvälistä kehitystä.[2]

TANE tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja tasa-arvoon vaikuttavan lainsäädännön ja muiden toimenpiteiden kehittämiseksi. Lisäksi neuvottelukunta edistää viranomaisten, työmarkkinajärjestöjen ja muiden yhteisöjen välistä vuorovaikutusta ja tasa-arvoa koskevaa tutkimustoimintaa ja tutkimustulosten hyödyntämistä sekä seuraa alan kansainvälistä kehitystä. TANE voi perustaa jaostoja ja erilaisia työryhmiä.

TANEn kokoonpanoMuokkaa

Neuvottelukunnan puheenjohtaja on kansanedustja Sari Raassina (Kok.) ja varapuheenjohtaja pääsihteeri Kirsi Marttinen (Kesk). Neuvottelukunta toimii eduskunnan toimikauden ajan.

Parlamentaarisen neuvottelukunnan jäsenet ovat puolueiden nimeämiä henkilöitä. Lisäksi asiantuntijajäseninä ovat Miesjärjestöjen keskusliitto ry, Naisjärjestöjen keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry, Naisjärjestöt Yhteistyössä – Nytkis - Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry ja Seksuaalinen tasavertaisuus - Sexuellt likaberättigande - Seta ry. [3]

TANE ja miesten tasa-arvoMuokkaa

Miehet ja tasa-arvo oli teemana Suomen vuoden 2006 EU-puheenjohtajuskauden tasa-arvoalan konferenssissa. Samana vuonna valmistui sosiaali- ja terveysministeriön Miehet ja tasa-arvopolitiikka -asiakirja. TANE:n näkemyksen mukaan kyse ei ole vain miesten tasa-arvosta tai tasa-arvo-ongelmista, vaan myös siitä, mikä miesten rooli on naisten aseman parantamisessa. Yhtenä teemana on kuitenkin miesten huomioiminen tasa-arvopuheessa.[4]

TANE jakaa vuosittain Miehen työ -palkintoja miesten ja poikien tasa-arvotyöstä.[5]

Katso myösMuokkaa

LähteetMuokkaa

  1. Lyhenneluettelo 20.12.2013. Kotimaisten kielten keskus. Viitattu 10.4.2014.
  2. Tehtävänmäärittely neuvottelukunnan sivuilla
  3. [1]
  4. Tasa-arvoasiain neuvottelukunta: Miehet ja tasa-arvo. Sosiaali-ja terveysministeriö. Luettu 17.5.2008
  5. Kenelle Miehen työ 2014 -palkinto? Tane 9.8.2014, viitattu 12.1.2015.

Aiheesta muuallaMuokkaa