Suomen Nuorisoseurat

Suomen Nuorisoseurat ry on lasten ja nuorten kulttuurista harrastustoimintaa tuottava järjestö. Järjestön tarkoituksena on kulttuurisen kasvatus- ja harrastustoiminnan avulla edistää lasten, nuorten ja aikuisten kokonaisvaltaista kasvua sekä aktiivista ja vastuullista kansalaisuutta. Ajatuksena on, että eri-ikäisten yhdessä toimiminen vahvistaa yhteisöllisyyttä ja yhdenvertaisuutta sekä lisää hyvinvointia.

Suomen Nuorisoseurat ry on eri puolilla Suomea toimivien paikallisten nuorisoseurojen vuonna 1897 perustettu keskusjärjestö, jolla on 54 000 eri-ikäistä henkilöjäsentä. Seurat pitävät yllä talkoovoimin 700 nuorisoseurantaloa, jotka ovat monipuolisia toiminnan keskuksia alueillaan.

OrganisaatioMuokkaa

Suomen Nuorisoseuroilla on aluetoimistoja.

Visio 2020Muokkaa

Vuonna 2020 nuorisoseurat on Suomen merkittävin kulttuurisen lapsi- ja nuorisotyön toimija.

ArvotMuokkaa

Jokainen lapsi, nuori ja aikuinen voi osallistua nuorisoseuratoimintaan. Järjestön keskeisiä arvoja ovat osallisuus, yhteisöllisyys ja yhdenvertaisuus.

Osallisuus tarkoittaa nuorisoseurassa yhteisöön kuulumista ja mukanaoloa. Jokainen voi vaikuttaa yhteiseen tekemiseen ja toimintaan. Yhteisöllisyys on yhdessä toimimista ja tekemisen riemua. Siihen kuuluvat tasavertainen vuorovaikutus ja yhteenkuuluvuus sekä yhteiset kokemukset. Nuorisoseurassa kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia. Toiminta on avointa ja arvostavaa ja siihen on helppo tulla mukaan.

Toimintaa lapsille ja nuorilleMuokkaa

Keskeisimmät harrastusalat ovat tanssi, teatteri, musiikki ja liikunta sekä oman asuinalueen kehittäminen ja kansainvälinen toiminta. Suomen Nuorisoseurojen harrastusryhmiä on satoja eri puolilla Suomea. Seurantaloilla ja muissa seurojen ylläpitämissä toimitiloissa järjestetään harrastustoiminnan lisäksi myös erilaisia kulttuuritapahtumia ja leirejä. Tunnetuimpia valtakunnallisia tapahtumia ovat Pispalan Sottiisi, Folklandia, Tanssimania, Lasten Kalenat, Ramppikuume ja Teatterilaiva.

Tunnettuja maakunnallisia tapahtumia ovat mm.

Talvipäivät Iisalmessa / Järjestäjä: Ylä-Savon piiri

Kalkkareitten kulttuurikeikka / Järjestäjä: Hämeen, Varsinais-Suomen ja Satakunnan piirit

Kulttuurisavotta Joensuussa / Järjestäjä: Pohjois-Karjalan piiri

Jutajaiset / Lapin piiri

NUORI TAIDE – YOUNG ART -teatteritoimintaMuokkaa

Nuori taide – Young art on tavoitteellisesti etenevää teatterialan peruskoulutusta. Valtakunnallista taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman pohjalta rakennettua Young Art -tuoteryhmälle suunniteltua teatteritaiteen perusopetussuunnitelmaa noudatetaan valtakunnallisesti kaikissa Young Art -teatterikouluissa. Young art –teatterikoulutoiminta on pilotoitu ja sitä on aktiivisesti kehitetty Rovaniemellä ja Lahdessa.


Kansainvälinen toimintaMuokkaa

Suomen Nuorisoseurat edistää lasten ja nuorten sekä heidän kanssaan toimivien aikuisten mahdollisuuksia osallistua kansainväliseen toimintaan. Järjestö on mukana myös Eurooppalaisessa Vapaaehtoispalvelussa (EVS).

Lapset ÄänessäMuokkaa

Suomen Nuorisoseurat koordinoi lasten osallisuutta edistävää Lapset Äänessä -hanketta.

Tempoa TenaviinMuokkaa

Tempoa Tenaviin musiikkiliikuntatoiminta on Kalevan Nuorten Liiton rekisteröimä toimintamuoto pienille lapsille ja heidän vanhemmilleen. Kalevan Nuorten Liiton purkautuessa vuonna 2012 toiminnot siirrettiin osaksi Suomen Nuorisoseurat ry:tä.

Tempoa Tenaviin -musiikkiliikuntaryhmät ovat lasten ja aikuisten yhteisiä kohtaamispaikkoja, jossa liikutaan, leikitään, lauletaan ja temppuillaan. Toiminnan tavoitteena on lapsen ja aikuisen välisen vuorovaikutuksen lisääminen ja lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen tukeminen musiikin ja liikunnan keinoin. Tärkeitä tekijöitä ovat liikunnan ilon, vauhdin hurman sekä lämmön ja läheisyyden tuottaminen ja kokeminen. [1] Toiminnan käynnistäminen ja ohjaajana toimiminen edellyttävät Tempoa Tenaviin ohjaajakoulutuksen suorittamista sekä tuotemerkkisopimuksen tekemistä Suomen Nuorisoseurat ry:n kanssa.

Harrastusryhmiä on ympäri Suomea. Tempoa Tenaviin -koulutusta järjestetään ympäri Suomen.

Koulutusta ohjaajilleMuokkaa

Harrastusryhmiä ohjaavat lasten toiminnasta kiinnostuneet ja harrastusalaan perehtyneet vapaaehtoiset aikuiset ja nuoret. Liitto järjestää ohjaajakoulutusta ja tuottaa aineistoja kerhotoiminnan tukemiseksi.

KNoppi-koulutusMuokkaa

KNoppi on ohjaajakoulutus, joka antaa valmiudet lasten ja varhaisnuorten kerhojen ja ryhmien ohjaamiseen nuorisoseuroissa.

Teatterikasvatuksen ohjaajakoulutusMuokkaa

Teatterikasvatuksen ohjaajakoulutus tarjoaa työkaluja sekä teatteriryhmän ohjaamiseen että muuhun kerho- ja ryhmätoimintaan. Teatterikasvatuksen ohjaajakoulutuksen toteuttavat Sivistysliitto ja Opintokeskus Kansalaisfoorumi, Suomen Nuorisoseurat sekä Suomen Harrastajateatteriliitto.

Sirkuskerho-ohjaajan koulutusMuokkaa

Tavoitteena on antaa valmiuksia sirkuksesta kiinnostuneille ohjaajille erilaisten sirkuslajien (jongleeraus, tasapainoiluakrobatia ja ilma-akrobatia) ohjaamisessa harrastuksen alkuvaiheessa.

Tempoa Tenaviin -ohjaajakoulutusMuokkaa

Tempoa Tenaviin on Kalevan Nuorten Liiton rekisteröimä musiikkiliikunnan toimintamuoto pienille lapsille ja heidän vanhemmilleen. Musiikkiliikuntaryhmät ovat lasten ja aikuisten yhteisiä kohtaamispaikkoja, jossa liikutaan, leikitään, lauletaan ja temppuillaan. Tavoitteena on lisätä lapsen ja aikuisen vuorovaikutusta ja tukea lapsen kokonaisvaltaista kehitystä musiikin ja liikunnan keinoin. Kalevan Nuorten Liiton yhdistyessä Suomen Nuorisoseurat ry:hyn Tempoa Tenaviin -toiminta siirtyi osaksi Suomen Nuorisoseurojen toimintaa.

Kansantanssin ohjaajakoulutusMuokkaa

Kansantanssin ohjaajakoulutuksen tavoitteena on antaa kansantanssin harrastajalle valmiudet toimia kansantanssiryhmän ohjaajana. Koulutus perehdyttää suomalaisen kansantanssin tekniikkaan ja sen opettamiseen, ryhmän toimintaan ja sen ohjaamiseen sekä harrastustoiminnassa kasvattajana toimimiseen.

Ohjaajien olohuoneMuokkaa

Ohjaajien olohuone on ohjaajien kohtaamispaikka, jossa ohjaajat jakavat kokemuksia ohjaajuudesta ja saavat uusia virikkeitä ohjaajana toimimiseen.

TalousMuokkaa

RahoitusMuokkaa

Rahoituksen lähde 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Opetus- ja kulttuuriministeriön yleisavustus nuorisojärjestöille[2] 1 065 000 € 1 121 000 € 1 100 000 € 1 100 000 € 1 060 000 € 957 500 € 950 000 € 950 000 € 660 000 €

LähteetMuokkaa

  1. Weckström, E. 2008. Tempoa Tenaviin. Kalevan Nuorten Liitto ry: Satakunnan Painotuote Oy.
  2. Valtakunnallisten nuorisoalan järjestöjen myönnetyt avustukset vuosilta 2012-2020 (XLSX) (Linkki osoitteessa minedu.fi/nuorisojarjestot) Opetus- ja kulttuuriministeriö. Viitattu 2.4.2021.

Aiheesta muuallaMuokkaa