Sosiaali- ja terveysjärjestöt

Suomessa sosiaali- ja terveysjärjestöillä tarkoitetaan rekisteröityjä, pääasiassa aatteellisia yhdistyksiä ja säätiöitä, jotka tukevat jäsentensä tai laajemman kohderyhmän terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia pääasiassa vapaaehtoistoiminnalla. Sosiaali- ja terveysjärjestöt voivat myös tuottaa palveluita sekä omistaa palveluita tuottavia yhteisöjä.[1]

Sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat esimerkiksi erilaisiin pitkäaikaissairauksiin keskittyvät potilasjärjestöt, päihde- ja mielenterveysjärjestöt, työllisyyttä edistävät järjestöt, vammaisjärjestöt, ikääntyneitä, nuoria ja lapsiperheitä tukevat järjestöt sekä useammalla toimialalla toimivia järjestöjä, kuten esimerkiksi Suomen Punainen Risti, setlementit ja diakoniasäätiöt.[1]

Suomalaisten sosiaali- ja terveysalan järjestöjen valtakunnallisena kattojärjestönä toimii SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry.[2]

Toiminta Muokkaa

SOSTE arvioi eri aineistoihin perustuen Suomessa toimivan keväällä 2020 noin 10 600 sosiaali- ja terveysalan yhdistystä ja säätiötä. Sote-järjestöt voivat toimia valtakunnallisesti, alueellisesti tai paikallisesti. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnan piirissä arvioidaan vuonna 2020 olevan 1,3 miljoonaa ihmistä.[1]

SOSTE julkaisee nykyisin joka toinen vuosi Järjestöbarometrin, joka kerää ajankohtaista tietoa sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnasta, toimintaedellytyksistä, toimintaympäristöstä ja niiden muutoksista.[3]

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaa on muun muassa:[4]

 • Vertaistuki ja kokemusohjaajatoiminta
 • Neuvonta- ja kurssitoiminta
 • Virkistys-, kerho- ja lomatoiminta,
 • Kohtaamispaikkatoiminta
 • Kriisiapu
 • Asumiseen ja arjessa selvitymiseen liittyvä tuki
 • Yksilö- ja ryhmävalmennus
 • Vapaaehtoisten koulutus

Sosiaali- ja terveysjärjestöjä Muokkaa

Sosiaali- ja terveysjärjestöjä ovat esimerkisi SOSTEn valtakunnalliset jäsenjärjestöt.[4]

Viitteet Muokkaa

 1. a b c Sosiaali- ja terveysjärjestöt Suomessa SOSTE. 3.9.2020. Viitattu 12.11.2021.
 2. Tietoa SOSTEsta SOSTE. Viitattu 12.11.2021.
 3. Järjestöbarometri SOSTE. Viitattu 12.11.2021.
 4. a b SOSTEn jäsenet SOSTE. Viitattu 12.11.2021.