Suomen Punainen Risti

Suomen kansallinen yhdistys Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kansainvälisessä liikkeessä
Hakusana ”SPR” ohjaa tänne. SPR-lyhennettä käytetään myös Psyykkisen tutkimuksen seurasta.

Suomen Punainen Risti – Finlands Röda Kors (lyhenne SPR[6] / FRK, engl. Finnish Red Cross[7]) on Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kansainvälisen liikkeen Suomessa toimiva kansallinen yhdistys. Vuoden 2020 lopussa SPR:llä oli noin 73 000 jäsentä ja 30 000 vapaaehtoista ja kerääjää,[3] jotka toimivat 12 piirissä ja 446 osastossa eri puolilla maata[8].

Suomen Punainen Risti
Finlands Röda Kors
Punainen Risti Röda Korset.svg
Perustettu 1877[1]
Kotipaikka Helsinki[2]
Jäsenmäärä 73 449 (31.12.2020)[3]
Puheenjohtaja Elli Aaltonen[4]
Pääsihteeri Kristiina Kumpula[5]
Hallitus Ann-Mari Audas-Willman (vpj.)
Laura Musta (vpj.)
Harri Virta (vpj.)
Outi Forsblom
Harri Jokiranta
Katja Kuusela
Marju Pihlajamaa
Jarno Rasinkangas
Ruut Rissanen[4]
Jäsenlehti Avun maailma – Hjälpens värld

Laki Suomen Punaisesta Rististä (238/2000)

Aiheesta muualla
Sivusto

Yleiskokouskaudella 2020–2023 Punaisen Ristin hallituksen puheenjohtajana toimii Elli Aaltonen ja valtuuston puheenjohtajana Otto Kari.[9] SPR:n pääsihteeri on Kristiina Kumpula.

Vuonna 2020 SPR:n henkilöstömäärä Veripalvelussa oli 423 htv, keskustoimistossa 213 htv, Konttiketjussa 84,9 htv ja turvataloissa 71 htv.[3]

Oikeudellinen asemaMuokkaa

 
Punaisen Ristin tunnus, jonka käyttö Suomessa perustuu lakiin eräiden kansainvälisesti suojattujen tunnusten käytöstä.[10] Suomen Punaisella Ristillä on lain mukaan oikeus käyttää merkkiä toiminnassaan.

Suomen Punaisen Ristin nykyinen oikeudellinen asema perustuu 25. helmikuuta 2000 annettuun ja perustuslain voimaantulon yhteydessä 1. maaliskuuta 2000 voimaan tulleeseen lakiin Suomen Punaisesta Rististä (238/2000),[11] joka perustuu hallituksen esitykseen (HE 156/1999) 26. marraskuuta 1999.[12] Esitys sisälsi katsauksen järjestön oikeudellisen aseman kehitykseen.

Suomen Punainen Risti ― Finlands Röda Kors, jäljempänä järjestö, on Suomen valtion tunnustama julkisoikeudellinen yhdistys, jonka toiminta perustuu maasotavoimiin kuuluvien haavoittuneiden ja sairaiden aseman parantamisesta, merisotavoimiin kuuluvien haavoittuneiden, sairaiden ja haaksirikkoutuneiden aseman parantamisesta, sotavankien kohtelusta sekä siviilihenkilöiden suojelemisesta sodan aikana Genevessä 12 päivänä elokuuta 1949 tehtyyn neljään Geneven yleissopimukseen (SopS 8/1955) sekä näiden yleissopimusten Genevessä 8 päivänä kesäkuuta 1977 tehtyyn kahteen lisäpöytäkirjaan, joista ensimmäinen koskee kansainvälisten aseellisten selkkausten uhrien suojelemista ja toinen kansainvälistä luonnetta vailla olevien aseellisten selkkausten uhrien suojelemista (SopS 82/1980).

Järjestö kuuluu ainoana kansallisena yhdistyksenä Suomessa kansainväliseen Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liikkeeseen. Järjestö noudattaa toiminnassaan Punaisen Ristin kansainvälisissä konferensseissa hyväksyttyjä perusperiaatteita.

– Laki Suomen Punaisesta Rististä, 1 § Nimi ja asema. [11]

Suomen Punainen Risti on julkisoikeudellinen yhdistys, ja sen toimintaan sovelletaan yhdistyslain[13] kohtia 6 §, 8 §, 9 §, 10–15 §, 26 § ja 32–39 §.[14] Punaisen Ristin säännöt hyväksytään järjestön yleiskokouksessa ja annetaan tasavallan presidentin asetuksella.[15] Järjestön suojelijana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö.[16] Lailla on suojattu ja tunnustettu myös järjestön oikeus Punaisen Ristin nimen ja tunnuksen ilmaisevaan käyttöön[17] Geneven sopimusten mukaisesti.[10] Lisäksi Suomen Punaisella Ristillä on Veripalvelulain[18] mukainen toimilupa veripalvelutoiminnan harjoittamiseen Suomessa. [19]

HistoriaMuokkaa

Punainen Risti syntyyMuokkaa

Katso myös: Punainen Risti

Sveitsiläistä liikemiestä Henry Dunantia (18281910) pidetään kansainvälisen Punaisen Ristin perustajana[20], sillä hän ehdotti kirjoittamassaan kirjassa Solferinon muisto (ranskankielinen alkuteos Un souvenir de Solferino, 1862)[21] vapaaehtoisuuteen perustuvien yhdistysten perustamista joka maahan avustamaan sodanaikaista lääkintähuoltoa.[22] Dunant oli ollut seuraamassa ranskalais-sardinialaisten ja itävaltalaisten joukkojen välistä Solferinon taistelua Italian kolmannessa itsenäisyyssodassa, ja oli järkyttynyt taistelun raakuudesta ja haavoittuneiden huonosta kohtelusta ja hoidosta ja alkoi järjestää näille apua.[23] Dunantin ajatukset saivat kannatusta Euroopan eri valtioissa; jo seuraavana vuonna (1863) perustettiin toimikunta, josta kehittyi Punaisen Ristin kansainvälinen komitea,[23] ja 16 valtiota allekirjoitti ensimmäiset Geneven sopimukset, joissa avustusjärjestöjen rooli määriteltiin.[22] Punaisen Ristin kansallisia yhdistyksiä alettiin perustaa eri maihin.[24]

Suomen Punainen Risti perustetaanMuokkaa

Ajatus Punaisen Ristin perustamisesta levisi myös Suomeen Pietarin keisarillisen hovin kautta.[25] Vuonna 1874 kreivitär Aline Armfelt, ministerivaltiosihteeri Alexander Armfeltin vaimo,[25] teki aloitteen kansallisen yhdistyksen perustamisesta Suomeen.[26] Hanke toteutui 7. toukokuuta 1877, kun perustettiin Suomen yhdistys haavoitettujen ja sairasten sotilaiden hoitoa varten.[22] Nimi muutettiin Suomen Punaiseksi Ristiksi vasta itsenäisyyden jälkeen (1919).[27] Venäjän Punainen Risti yritti myös perustaa Suomeen alaosastonsa, mutta se ei saavuttanut kannatusta: Suomen oma kansallinen yhdistys varmisti, että apua voitiin antaa riittävästi kotimaan katastrofeissa.[26]

Yhdistyksen olemassaolon alkuaikoina toiminta oli jo kansainvälistä kotimaan avustustoiminnan lisäksi. Autettiin rauhanajan onnettomuuksien ja kulkutautien uhreja sekä perustettiin kulkutautisairaaloita ja koulutettiin sairaanhoitajia.[22] Suuret nälkävuodet olivat tuoreessa muistissa.[28] Samana vuonna lähetettiin jo ensimmäinen ”sotalasaretti” auttamaan Venäjän ja Turkin välisen sodan uhreja. Virallisesti osaksi Punaisen Ristin liikettä Suomen Punainen Risti tuli vuonna 1922, jolloin Suomi ratifioi Geneven sopimukset. Vuonna 1948 SPR sai vastuulleen partiolaisten vuonna 1935 aloittaman veripalvelutoiminnan Suomessa.

Maailmansotien välisenä aikana Suomen Punainen Risti perusti sairaanhoitajareservin, johon suomalaiset sairaanhoitajat liittyivät sotatilanteen varalta. Lotta Svärdin kanssa käydyn kiistan jälkeen SPR:n sairaanhoitojaosto sai tehtäväkseen hoitaa suomalaisten sairaanhoitajien tietojen ylläpidon ja tarvittaessa liikekannallepanon. Vuonna 1941 perustettiin Mannerheimin käskystä Suomen Punaisen Ristin Apusisarjärjestö, joka koulutti avustavia hoitajia sotasairaanhoidon tarpeisiin. Apusisartoiminnan kokemusten perusteella Suomen valtio aloitti apuhoitajakoulutuksen vuonna 1946. SPR:n oma koulutus lakkautettiin vuonna 1951.[29] Apuhoitajista tuli merkittävä osa suomalaista sairaanhoitoa vuosikymmeniksi. Samoja työtehtäviä tekevät nykyisin lähihoitajat.[30]

OrganisaatioMuokkaa

 
Suomen Punaisen Ristin Oulun piiritoimisto sijaitsee Uudellakadulla (kuvassa oikealla).
 
Suomen Punaisen Ristin ERU-yksikön ajoneuvo.

Suomen Punaisen Ristin toiminta perustuu pitkälti vapaaehtoisuuteen. Järjestön organisaatio Suomessa voidaan nähdä kolmiportaisena: paikallistaso, piiritaso ja valtakunnallinen taso.[31] Paikallistasolla toimivat osastot, joita toimii lähes jokaisessa Suomen kunnassa. Suomen Punaisella Ristillä on n. 500 osastoa. Yhden kunnan alueella saattaa toimia useita osastoja: Helsingissä toimii tällä hetkellä yli kymmenen osastoa.[32] Jokainen osasto kuuluu yhteen piiriin, joita on yhteensä 12.[33] Piirien alueet noudattelevat usein maakunta- tai entistä läänijakoa. Jokaisella tasolla vapaaehtoiset ovat tärkeitä päättäjiä ja paikallistasolla eli osastoissa toiminta perustuu juuri heidän panokseensa.

Suomen Punainen Risti on SOSTEn jäsenjärjestö.

YleiskokousMuokkaa

Järjestön ylin päättävä elin on joka kolmas vuosi kokoontuva yleiskokous, joka koostuu osastojen edustajista. Kesällä 2017 yleiskokous järjestettiin Helsingissä. Sitä ennen yleiskokoukset järjestettiin vuonna 2014 Turussa, vuonna 2011 Lahdessa, vuonna 2008 Oulussa, vuonna 2005 Porissa, vuonna 2002 Jyväskylässä sekä vuonna 1999 Haminassa. Vuoden 2020 yleiskokous järjestettiin pandemiatilanteesta johtuen alueellisina etäkokouksina, ja sitä johdettiin Vaasasta.

Yleiskokouksessa valitaan SPR:n valtuuston ja hallituksen jäsenet. Yleiskokousten välillä korkeinta päätösvaltaa käyttää puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta ja 23 jäsenestä koostuva valtuusto.

Suomen Punaisen Ristin piiritMuokkaa

Suomen Punainen Risti toimii 12 piirissä, jotka ovat: Helsingin ja Uudenmaan piiri, Hämeen piiri, Kaakkois-Suomen piiri, Lapin piiri, Länsi-Suomen piiri, Oulun piiri, Satakunnan piiri, Savo-Karjalan piiri, Varsinais-Suomen piiri, Åbolands distrikt (Turunmaan piiri), Ålands distrikt (Ahvenanmaan piiri) ja Österbottens svenska distrikt (Pohjanmaan ruotsinkielinen piiri).

LehtiMuokkaa

Järjestön oma jäsenlehti on 4 kertaa vuodessa ilmestyvä Avun maailma. Siinä löytyy sisältöä niin suomeksi kuin ruotsiksikin ja lehden nimi on ruotsiksi Hjälpens Värld.[34] Lehden päätoimittajana toimii SPR:n viestintäjohtaja Ilpo Kiiskinen.[35] Avun maailman lisäksi järjestö julkaisee lehtimuotoista Tässä ja nyt -järjestötiedotetta aktiivisille toimijoille. Se koostuu sekä yhteisistä valtakunnallisista että piirikohtaisista sivuista.[36]

ToimintaMuokkaa

Suomen Punaisen Ristin toimintamuotoja ovat esimerkiksi veripalvelutoiminta, nuorisotoiminta, Nuorten turvatalot, Kontti-kierrätystavaratalot, ensiapukoulutus, ensiapuryhmätoiminta, kansainvälinen katastrofiapu, valmiustoiminta, vapaaehtoinen pelastuspalvelu, monikulttuurisuustoiminta, ystävätoiminta sekä erilaiset sosiaali- ja terveysalan ohjelmat (mm. HIV/AIDS -kampanjat ja päihdetyö).

Suomen Punainen Risti tunnetaan myös erityisesti joulukorteista ja aikaisemmin myös postimerkeistä, jotka ovat suosittuja keräilykohteita.

EnsiaputoimintaMuokkaa

 
Punainen Risti järjestää Suomessa ensiapukoulutuksia ja ensiapuryhmätoimintaa.

Suomen Punainen Risti ylläpitää ns. EA1-, EA2- ja hätäensiapukorttien kouluttamisjärjestelmää. Ensiapukoulutusta vaaditaan useilla työpaikoilla, esimerkiksi toimiessa sähköasentajana.

Punaisen Ristin EA1- ja EA2-koulutuksia järjestää sertifioitu terveystiedon ja ensiavun opettaja. Terveystiedon ja ensiavun opettajan täydennyskoulutuksen järjestää SPR, ja vaatimuksena koulutukseen pääsemiselle on laaja terveystiedon ja ensiavun osaaminen sekä kouluttajakokemus. Lisäksi vaaditaan sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan ammattitutkinto ja/tai Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen (TEO) myöntämä laillistamistodistus oikeudesta edellä mainitun ammatin harjoittamiseen. Terveystiedon ja ensiavun opettajan pätevyys mahdollistaa toimimisen myös muissa terveystiedon tai ensiavun koulutustehtävissä.

Virallisen ensiapukoulutuksen lisäksi Punaisen Ristin paikallisosastot järjestävät apuryhmiä, jotka kokoontuvat säännöllisin väliajoin harjoittelemaan ensiaputaitoja. Ryhmäläisiltä ei vaadita aikaisempaa ensiapuosaamista ja ryhmäiltoihin osallistuminen on ilmaista. Koulutetut ensiapuryhmäläiset osallistuvat päivystystoimintaan tarjoten ensiapupalveluita erilaisissa tapahtumissa. Osa ensiapuryhmäläisistä osallistuu myös hälytystehtäviin osana Vapaaehtoista pelastuspalvelua.[37]

YstävätoimintaMuokkaa

Ystävätoiminnan tarkoituksena on välittää ystäviä yksinäisille ihmisille. Yksinäiset ovat esim. vanhuksia, vankeja ja maahanmuuttajia. Toiminta alkoi vuonna 1959 sairaalavapaaehtoistoiminnalla. Seuraavana vuonna kohderyhmiksi tulivat yksin asuvat vanhukset ja vammaiset. Toimintaan on aikojen saatossa kuulunut myös mm. sosiaalisia lomaleirejä, ulkomaan lomamatkoja, katutyötä ja vanhusten toimintaryhmiä.[38]

NuorisotoimintaMuokkaa

Reddie Kids on varhaisnuorisokerho 7–12-vuotiaille. Sen tarkoitus on tuottaa säänneltyä kerhotoimintaa jossa varhaisnuoret pääsevät leikin ja kevyen ryhmätoiminnan avulla tutustumaan Punaiseen Ristiin sekä sen toimintamuotoihin, kuten ensiapuun. Ryhmiä ohjaavat yli 15-vuotiaat koulutetut ohjaajat.[39]

Yli 13-vuotiaille Suomen Punaisen Ristin nuorisoryhmät tarjoavat mahdollisuuksia järjestöön tutustumisen lisäksi kouluttautua varhaisnuoriso-ohjaajiksi, sekä päästä mukaan varsinaiseen osastotoimintaan. Ryhmissä käsitellään Punaisen Ristin teemoja osallistujien ja järjestäjien kiinnostuksen mukaan. Teemoja voivat olla esimerkiksi ensiapu ja terveys, pelastuspalvelu, sosiaalipalvelutoiminta, kansainvälisyys ja suvaitsevaisuus. Kansainvälisestä nuorisotoiminnasta kiinnostuneille Suomen Punainen Risti järjestää nuorisodelegaattikursseja joiden jälkeen on mahdollista päästä ulkomaille haastaviin nuorisotoiminnan kehitystehtäviin. Kansainvälisellä yhteistyöllä toteutetaan lisäksi muun muassa leirejä ja tapahtumia.[40]

Erityisesti nuorille suunnattujen toimintamuotojen lisäksi nuorisojäsenet vaikuttavat Suomen Punaisessa Ristissä kaikilla tasoilla. Suomen Punaisen Ristin nuorten puheenjohtaja Otto Kari toimii koko järjestön varapuheenjohtajana. Vuonna 2013 alle 29-vuotiaat nuorisojäsenet muodostivat kahdeksan prosenttia järjestön jäsenistöstä.[41]

Suomen Punainen Risti on Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssin jäsenjärjestö.[42]

Nuorten turvatalotMuokkaa

SPR:n Nuorten turvatalot toimivat nuoriin ja perheisiin erikoistuneena kriisityön keskuksena. Nuoret ja heidän perheensä voivat hakeutua turvatalojen palvelujen piiriin milloin tahansa saamaan apua ja asiat pyritään hoitamaan kuntoon yhdessä perheen kanssa. Turvatalot sijaitsevat Helsingissä, Vantaalla, Espoossa, Turussa ja Tampereella. Eri turvataloja yhdistävät samat toimintaperiaatteet. Turvatalot ovat avoinna nuorille etupäässä iltaisin ja öisin, koska asuminen turvatalossa on väliaikaista ja lyhytkestoista. Henkilökunnan tavoittaa myös päivisin puhelimitse. Palvelut ovat asiakkaille maksuttomia.[43]

VastaanottokeskustoimintaMuokkaa

SPR ylläpitää turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksia ympäri Suomea. Elokuussa 2017 SPR:n ylläpitämiä vastaanottokeskuksia oli 28 kappaletta.[44][45] Yleisradion MOT:n selvityksen mukaan Euroopan pakolaiskriisin aikana SPR:n vastaanottokeskustoiminta oli suurin yksittäinen valtion maksujen saaja 625 miljoonan euron osuudella vuosina 2015–2020. Pakolaiskriisin alusta lähtien neljän vuoden aikana SPR:n piirit tekivät liikevoittoa yhteensä 24 miljoonaa euroa, ja SPR kolminkertaisti sijoitusomaisuutensa.[46]

VeripalveluMuokkaa

 
Punainen Risti hoitaa Suomessa veripalvelutoimintaa.
Pääartikkeli: Veripalvelu.

Veripalvelu hoitaa keskitetysti koko maan veripalvelutoimintaa. Veripalvelun tehtäviin kuuluu muun muassa verenluovutusten järjestäminen, luovutetun veren testaus, verivalmisteiden tuotanto ja jakelu sekä verivalmisteisiin liittyvä terveydenhoitoalan henkilöstön koulutus ja konsultaatio.

Tulonsa Veripalvelu saa valmistamiensa verivalmisteiden myynnistä sekä asiakkailleen tarjoamistaan palveluista, kuten veriryhmä- ja veren hyytymistutkimuksista sekä elin- ja kantasolusiirtoihin liittyvistä kudossopeutuvuustutkimuksista. Veripalvelussa tehdään myös esimerkiksi kaikkien Suomessa raskaana olevien äitien veriryhmävasta-ainetutkimukset. Veripalvelussa toimii lisäksi Kantasolurekisteri (ent. Luuytimenluovuttajarekisteri).

Kontti-kierrätystavaratalotMuokkaa

 
Suomen Punaisen Ristin logistiikkakeskus Tampereen Kalkussa.

Kontti-kierrätystavaratalot ovat Suomen Punaisen Ristin kierrätystavarataloja, joissa myydään lahjoituksena saatuja tuotteita. Konttien tulos jaetaan Punaisen Ristin avustustyöhön Suomessa ja maailmalla: 2/3 auttamistoimintaan kotimaassa ja 1/3 katastrofirahastoon. Konttien tavoitteena on myös työllistää henkilöitä, joilla on takanaan vähintään 500 päivän työttömyysjakso ja mahdollisuus korotettuun palkkatukeen.

Kontti-kierrätystavarataloja toimii yhteensä kahdessatoista kaupungissa: Espoossa, Helsingissä, Joensuussa, Kuopiossa, Lahdessa, Lappeenrannassa, Oulussa, Porissa, Rovaniemellä, Tampereella, Turussa ja Vantaalla.[47]

TalousMuokkaa

VarainhankintaMuokkaa

Suomen Punainen Risti ylläpitää omaa katastrofirahastoaan, jonka varoja käytetään katastrofien ja kriisien jälkeiseen avustustoimintaan kotimaassa ja ulkomailla. Lisäksi rahastosta tuetaan muun muassa kehitysyhteistyöhankkeita ja auttamisvalmiuden ylläpitoa.[48] Katastrofirahastoa kerrytetään lahjoituksilla ja erilaisilla keräyksillä, joista suurin on jokavuotinen Nälkäpäivä-keräys.[49]

SRP saa myös julkista rahoitusta useilta eri toimijoilta.[3]

SijoitusomaisuusMuokkaa

Vuonna 2021 Suomen Punaisen Ristin rahamarkkinasijoitukset olivat yhteensä 117 miljoonaa euroa. Tästä korkorahastojen osuus oli 61 miljoonaa ja osakeomistusten arvo 55 miljoonaa euroa. Samana vuonna asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden arvo oli yhteensä 7 miljoonaa euroa.[50]

LähteetMuokkaa

 1. Suomen Punainen Risti: Suomen Punainen Risti punainenristi.fi. Viitattu 19.4.2016.
 2. YTJ: Patentti- ja rekisterihallituksen ja verohallinnon yhteinen yritystietojärjestelmä tietopalvelu.ytj.fi. Viitattu 10.2.2010.
 3. a b c d Vuosikertomus 2020 (pdf) 21.5.2021. Suomen Punainen Risti. Viitattu 25.2.2022.
 4. a b Suomen Punaisen Ristin hallitus ja valtuusto Suomen Punainen Risti. Viitattu 25.2.2022.
 5. Yhteystiedot Suomen Punainen Risti. Viitattu 12.3.2015.
 6. Lyhenneluettelo: S Kotimaisten kielten keskus. Viitattu 9.2.2020.
 7. About the Red Cross, www.redcross.fi
 8. Tilastokirja 2020 (PDF) 13.5.2021. Suomen Punainen Risti. Viitattu 25.2.2022.
 9. Yleiskokous 2020 RedNet. Viitattu 27.11.2020.
 10. a b Laki eräiden kansainvälisesti suojattujen tunnusten käytöstä annetun lain muuttamisesta FINLEX. 7.11.2008. Helsinki. Viitattu 9.2.2010.
 11. a b Laki Suomen Punaisesta Rististä FINLEX. 25.2.2000. Helsinki. Viitattu 9.2.2010.
 12. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomen Punaisesta Rististä FINLEX. 26.11.1999. Helsinki. Viitattu 9.2.2010.
 13. Patentti- ja rekisterihallitus: Yhdistyslaki prh.fi. 26.5.1989. Viitattu 9.2.2010.
 14. Suomen Punainen Risti: Sääntökirja, s. 111. , 2007. ISBN 978-951-658-144-7.
 15. Tasavallan presidentin asetus Suomen Punaisesta Rististä FINLEX. 25.2.2000. Helsinki. Viitattu 9.2.2010.
 16. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö Punaisen Ristin suojelijaksi 28.11.2012. Suomen Punainen Risti. Arkistoitu 17.12.2014. Viitattu 11.3.2013.
 17. Punainen risti: tunnus, joka suojaa Punainen risti. Viitattu 17.12.2014.
 18. Veripalvelulaki FINLEX. 1.4.2005. Helsinki. Viitattu 9.2.2010.
 19. SPR Veripalvelu: Veripalvelu lyhyesti veripalvelu.fi. Viitattu 9.2.2010.
 20. Arno Forsius: Henri Dunant (1828–1910) – sveitsiläinen filantrooppi ja Punaisen Ristin perustaja Ihmisiä lääketieteen historiassa. www.saunalahti.fi. Viitattu 15.2.2010.
 21. Henry Dunant: Solferinon muisto. Suomen Punainen Risti, 2002. ISBN 978-951-658-087-9.
 22. a b c d Tämä on Punainen Risti – monta tapaa välittää, s. 5. Suomen Punainen Risti, 2008. ISBN 951-658-135-8.
 23. a b Suomen Punainen Risti: Historiaa redcross.fi. Arkistoitu 11.3.2010. Viitattu 15.2.2010.
 24. Duodecim: Punainen risti Terveyskirjasto. Arkistoitu 13.8.2011. Viitattu 15.2.2010.
 25. a b International Comittee of the Red Cross: Centenary of the Red Cross Society of Finland (PDF) International Review of the Red Cross. toukokuu 1977. Geneve. Viitattu 15.2.2010. (englanniksi)
 26. a b 1870-luku: Turkin sota uhka myös Suomelle Suomen Punainen Risti. Viitattu 12.3.2015.
 27. Yki Hytönen: ”1”, Ihminen ihmiselle – Suomen Punainen Risti 1877-2002, s. 33. Helsinki: Suomen Punainen Risti, 2002. ISBN 951-658-090-4.
 28. Elina Anttila: Suomen Punainen Risti 125 vuotta – elämän ja ihmisarvon puolesta. Pyhäjoen Kuulumiset, 15.5.2002, nro 20, s. 3. Pyhäjoki: Artikkelin verkkoversio (PDF). Viitattu 15.2.2010.
 29. Virtanen, Ritva: Sairaanhoitajat Suomen sota-ajan lääkintähuollon tehtävissä 1900-luvulla, s. 31, 94-96, 114-119, 161, 163. Väitöskirja, Kuopion yliopisto, Hoitotieteen laitos. Kuopio: Kuopion yliopisto, 2005. ISBN 951-27-0069-7. Väitöskirjan verkkoversio (pdf) (viitattu 5.4.2020). (suomeksi)
 30. Järvelä, Jukka: Kuuliaiset sisaret maan murroksessa. Super, 2008, 55. vsk, nro 1, s. 10-13. Helsinki: Suomen lähi- ja perushoitajaliitto. ISSN 0784–6975. Julkaisun verkkoversio. (suomeksi) (Arkistoitu – Internet Archive)
 31. Suomen Punainen Risti: Suomen Punainen Risti punainenristi.fi. Viitattu 10.3.2014.
 32. Suomen Punainen Risti: Helsingin ja Uudenmaan piirin osastot redcross.fi. Arkistoitu 10.1.2010. Viitattu 10.2.2010.
 33. Suomen Punainen Risti: Piirit redcross.fi. Arkistoitu 11.3.2010. Viitattu 10.2.2010.
 34. https://www.punainenristi.fi/julkaisut/avun-maailma-hjalpens-varld
 35. Avun maailma -mediakortti (PDF) Suomen Punainen Risti. Arkistoitu 4.3.2016. Viitattu 7.12.2015.
 36. Tässä ja nyt (PDF) Suomen Punainen Risti. Viitattu 7.12.2015.
 37. Tule mukaan ensiapuryhmään Suomen Punainen Risti. Viitattu 15.12.2015.
 38. Ystävien vuosikymmenet. Avun maailma Ajankohta =, {{{Vuosi}}}, 2009. vsk, nro 3, s. 23. Suomen Punainen Risti.
 39. Tule mukaan Reddie Kids -ohjaajaksi Suomen Punainen Risti. Viitattu 21.11.2013.
 40. Kansainvälinen toiminta Suomen Punainen Risti. Viitattu 21.11.2013.
 41. Suomen Punaisen Ristin toiminta lukuina 2013 25.4.2013. Suomen Punainen Risti. Viitattu 12.11.2014.
 42. Jäsenjärjestöt 5.1.2010. Allianssi ry.. Arkistoitu 19.12.2007. Viitattu 9.2.2010.
 43. Nuorten turvatalo SPR. Viitattu 29.3.2014.
 44. Kysymyksiä ja vastauksia vastaanottokeskuksista Punainen Risti. Viitattu 19.8.2017.
 45. Vastaanottokeskukset paikkakunnittain - Maahanmuuttovirasto www.migri.fi. Arkistoitu 24.8.2017. Viitattu 19.8.2017.
 46. Lauri Miettinen: MOT selvitti: SPR:n piirit takoivat turvapaikanhaun ruuhkavuosina 24 miljoonan voitot Yle Uutiset. 21.6.2021. Yleisradio. Viitattu 21.6.2021.
 47. Kontti: Sosiaalinen tilinpäätös 2012. Suomen Punainen Risti.
 48. Katastrofirahasto Punainen risti. Viitattu 17.12.2014.
 49. Nälkäpäivä Nälkäpäivä.fi. Viitattu 17.12.2014.
 50. Vuosikertomus 2021 www.punainenristi.fi. 14.5.2020. Viitattu 12.12.2022.

Aiheesta muuallaMuokkaa