Avaa päävalikko

Kehitysvammaliitto on suomalainen järjestö, jonka toiminnan tavoitteena on edistää kehitysvammaisten ja muiden oppimisessa, ymmärtämisessä ja kommunikoinnissa tukea tarvitsevien ihmisten tasa-arvoa ja osallistumista yhteiskunnassa. Kehitysvammaliiton yhteiskuntavisiona on inklusiivinen eli kaikki ihmiset mukaan ottava yhteiskunta.

PerustehtävätMuokkaa

Kehitysvammaliiton perustehtäviä ovat tutkimus, kehittämistoiminta, henkilöstön koulutus, materiaalin tuotanto, selkokielisen tiedonvälityksen ja kulttuurin edistäminen, esteettömän ja osallistavan kommunikoinnin ja tietotekniikan käytön edistäminen sekä tiedotus- ja vaikuttamistoiminta.

Kehitysvammaliitto toimii yhteistyössä vammaisten henkilöiden ja heidän läheistensä, alan työntekijöiden, palveluntuottajien, järjestöjen, yritysten ja viranomaisten kanssa.

Toiminnan ydinalueita ovat

 • kehitys- ja puhevammaisuus
 • kommunikaatio ja vuorovaikutus
 • saavutettavuus ja esteettömyys
 • oppiminen
 • asuminen
 • työ.

Kehitysvammaliiton toiminnassa lähtökohtana olevat arvot ovat

 • ihmisarvon kunnioitus
 • asiantuntemus
 • luotettavuus
 • vuorovaikutuksellisuus
 • saavutettavuus.

Kehitysvammaliiton toimintaan kuuluu mm. seuraavia osa-alueita:

 • Edunvalvonta – esimerkiksi vaikuttaminen alan lainsäädännön kehittämiseen.
 • Tietoisuuden parantaminen kohderyhmien tarpeista ja mahdollisuuksista.
 • Laadukkaiden palveluiden edistäminen.
 • Tutkimuksen edistäminen.
 • Saavutettavuuden edistäminen – esimerkiksi selkokielisten materiaalien ja tiedottamisen keinoin.
 • Kohderyhmän osallisuuden, itsemääräämisoikeuden ja vaikutusmahdollisuuksien edistäminen – esimerkiksi asenteisiin vaikuttaminen tiedotustoiminnan kautta.
 • Kohderyhmän elinikäisen oppimisen edistäminen – esimerkiksi tuottamalla kohderyhmälle perus- ja toisen asteen koulutukseen oppimateriaaleja.

Kehitysvammaliitto ylläpitää useita kehitysvammaisuuteen kytkeytyviä verkkosivustoja. Vuonna 1952 perustetun Kehitysvammaliiton toiminnan merkittävin rahoittaja on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA).

Kansainvälinen toimintaMuokkaa

Kehitysvammaliitto on mukana mm. useissa eurooppalaisissa yhteistyöverkostoissa ja projekteissa. Kansainväliseen toimintaan on lukeutunut myös useita hankkeita Pietarissa sekä ulkoministeriön että Euroopan komission tuella.

YhteystiedotMuokkaa

Kehitysvammaliiton toimisto sijaitsee Espoon Leppävaarassa.

JäsenetMuokkaa

Varsinaisina jäseninä Kehitysvammaliittoon kuuluu kuntayhtymiä, kuntia, seurakuntia, rekisteröityjä yhdistyksiä ja säätiöitä. Kannatusjäsenet ovat yksityisiä ihmisiä. Jäsenet tekevät kehitysvammatyötä tai toimivat muuten kehitysvammaisten ihmisten hyväksi.

Katso myösMuokkaa

Aiheesta muuallaMuokkaa