Savimineraali on erilaisten savien aineksena oleva kiteinen kemiallinen yhdiste. Eri savimineraalien osuus savissa vaihtelee suuresti ja niiden lisäksi savissa on aina myös hienoa kivimineraaliainesta. Savimineraalihiukkaset ovat hyvin pieniä, pienimmillään 1,2 nanometriä. Savimineraalit ovat syntyneet muuttumalla kivimineraaleista. Muuttuminen tapahtuu joko kemiallisen rapautumisen tai maan sisuksista kohoavien hydrotermisten liuosten vaikutuksesta. Maasälvät, amfibolit ja kiilteet ovat mineraaleja, joista savimineraaleja tavallisesti syntyy.[1][2]

Yleisimmät savimineraalit ovat verkkosilikaatteja eli ne kuuluvat samaan ryhmään kuin kiillemineraalit. Savimineraalikiteiden koko on kuitenkin huomattavasti pienempi, mutta hilarakenne on kiilteiden kaltainen. Kidehila muodostuu päällekkäisistä tetraedri- ja oktaedrikerroksista. Kerrosten järjestys ja määrä vaikuttavat mineraalin luonteeseen, jonka perusteella savimineraalit ryhmitellään.[1][2]

Lähteet Muokkaa

  1. a b Suomalainen tietosanakirja, Weilin+Göös 1989–1993, ISBN 951-35-4644-6, hakusana savimineraalit.
  2. a b Factum, Weilin+Göös 2003–2005, ISBN 951-35-6646-3, hakusana savimineraalit.