Avaa päävalikko
Polkupyörä, jossa sähkömoottori on alhaalla, lähellä keskiötä ja sen yläpuolella satulaputken suuntaisesti akku. Ohjainjärjestelmä on ohjaustangossa. Pyörässä on napavaihteet ja etupyörässä napadynamo.
Sähköpotkulautoja Helsingissä vuonna 2019.

Sähköpyörä tai sähköpolkupyörä on sähkömoottorilla varustettu polkupyörä tai potkulauta tai niitä muistuttava ajoneuvo. Sähköpyöriä ovat myös moottorilla varustetut nojapyörät ja tandemit. Näistä käytetään myös lyhennettä LEV (engl. Light Electric Vehicle) eli kevyt sähkökäyttöinen ajoneuvo.

Sähköpyörän moottori sijaitsee tavallisesti joko etu- tai takanavassa tai se on kytketty keskiöön. Erilaisilla laitteilla säädellään pyörän toimintaa. Yhdellä akun latauskerralla voi muun muassa rengaspaineesta, ajajan ja lastin painosta, matkareitistä, ajotavasta, ilman lämpötilasta tai akkutyypistä riippuen ajaa noin 20-180 kilometriä.[1]

Alalla on paljon tuotekehitystä, mikä johtuu osittain markkinan kasvusta öljyn hinnan noustua. Varsinkin akkuteknologiaa tutkitaan ja kehitetään voimakkaasti.

Erilaiset nimityksetMuokkaa

Sähköpyörällä voidaan tarkoittaa ainakin seuraavia ajoneuvotyyppejä:

 • sähköavusteisia polkupyöriä eli pedeleccejä
 • Moottoroituja polkupyöriä eli E-bikejä
 • sähköskoottereita

Englannin kielen sana "bike" tarkoittaa polkupyörän lisäksi myös moottoripyörää. Useimmiten sähköpyörällä "e-bike/electric bicycle" tarkoitetaan sähköavusteista polkupyörää ja sähköskootterilla "electricscooter" sähkökäyttöistä tehokkaampaa ei polkupyörään rinnastettavaa ajoneuvoa.

Sähköavusteinen polkupyörä eli pedelecMuokkaa

Sähköavusteisessa polkupyörässä eli pedelecissa (pedelec on lyhennys sanoista (engl. PEDal ELEctric Cycle) ajaja saa lisävoimaa sähkömoottorin vetojärjestelmästä. Moottorin teho yhdistetään ajajan polkemiseen polkimien liikettä mittaavan anturin tai poljinvoiman tunnistinten avulla. Sähkömoottori käynnistyy, kun ajaja alkaa polkea ja se pysähtyy kun ajaja lopettaa polkemisen tai pyörä saavuttaa tietyn nopeuden. Tällaista järjestelmää voi verrata jossain määrin auton ohjaustehostimen voima-avusteiseen järjestelmään.

Yamaha toi markkinoille ensimmäiset pedelecit vuonna 1994. Pedelec on kehittynyt omaksi ajoneuvolajiksi erilaisten sähköpyörien joukossa.

Sähköavusteinen polkupyörä 45 km/h eli speed pedelecMuokkaa

Tanskan parlamentti päätti että 1.6.2018 alkaen sähköpyörän avustettu nopeus on rajoitettu 45 km/h ja ainoa lisävaatimus on kuljettajan 15 vuoden ikä ja kypärän käyttö. [2]

Moottoroitu polkupyörä eli S-Pedelec luokan E-bikeMuokkaa

Henkilö ajaa sähköpyörällä.

E-bikella tai moottoroidulla polkupyörällä on mahdollista pyöräillä polkematta. Sen moottori käynnistetään ja tehoa säädetään vääntämällä "kaasukahvaa" tai painamalla nappia. Ihmisen ja sähkömoottorin voima ovat itsenäisiä järjestelmiä. Se tarkoittaa, että kaasua ja polkimia voidaan käyttää samanaikaisesti, mutta - toisin kuin pedeleceissä - sitä ei välttämättä tarvitse tehdä. Moottoroidulla polkupyörällä voidaan ajaa joko sähköavusteisen polkupyörän tyyliin ohjaamalla moottoria polkuanturin kautta, avustaen polkemista kaasuvivulla, tai polkematta pelkällä kaasulla.lähde?

Näitä kolmea mahdollisuutta käytetään usein ajettaessa samanaikaisesti ja tilanteen mukaan, riippuu myös kuljettajan tyylistä. Moottoroitu polkupyörä voi olla hyvä liikuntaväline niille, jotka eivät halua polkemiseen ulkoista teknistä pakkoa. Se voi myös toimia moponkaltaisena ajoneuvona niille, jotka eivät halua polkea. Rinnastetaan usein sähkömopoihin tai moottoripyöriin ja siksi voivat vaatia rekisteröintiä ja vakuutusta.

Sähköskootterit ja sähkömopotMuokkaa

 
Segway on seisoen ajettava sähkökäyttöinen kulkuväline.

Sähköskootterit (engl. E-Scooter) ja sähkömopot ovat pienehköjä, sähkömoottorilla varustettuja, istuen tai seisoen käytettäviä ajoneuvoja jotka vaihtelevat moottorilla varustetuista potkulaudoista minimoottoripyöriin.

Seisoen ajettavat mallitMuokkaa

Skootteria voi kuljettaa eteenpäin jalalla "potkimisen" sijaan "kaasukahvaa" vääntämällä.

 
Michael Schumacher ajaa sähkömoottorilla varustetulla potkulaudalla.

Tyypillinen seisottava skootteri on vain hieman yli metrin pitkä ja se painaa 12-25 kiloa. Myös vuonna 2001 markkinoille tullut Segway kuuluu näihin kulkuvälineisiin.

Istuen ajettavat mallitMuokkaa

Istuimella varustettuja pieniä sähkökäyttöisiä ajoneuvoja käytetään samaan tapaan kuin bensiinikäyttöisiä skoottereita. Ohjaustangossa olevalla kaasukahvalla säädellään kiihtyvyyttä. Istuttavat sähköskootterit ovat tavallisesti isompia ja raskaampia kuin seisoen ajettavat. Niiden ulkoasu ja lisäosat vaihtelevat tavallisesti tyylikkäistä tuotteista sellaisiin, joissa on isot istuimet ja ostoskori.

Viimeksi mainituista saatetaan käyttää nimityksiä "sähkömopo" tai "sähköinen mopedi".

EU-lainsäädäntöMuokkaa

EU:ssa hyväksyttiin vuonna 2003 asetus 168/2013 kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä.[3] EU:n asetuksen mukaan eurooppalaisen standardin EN 15194 mukaiset ajoneuvot (joiden teho on enintään 250W ja sen antama nopeus 25 km/h) rinnastetaan lain mukaan polkupyöriksi. Asetuksen tiivistelmän mukaan "Ainoastaan tämän direktiivin säännösten mukaisia ajoneuvoja, erillisiä teknisiä yksiköitä tai osia saa saattaa markkinoille ja myydä jäsenvaltioissa." Sellaisille pedeleceille, jotka ylittävät nämä luvut täytyy saada tyyppihyväksyntä ja ne luokitellaan mopoiksi. Niiden täytyy noudattaa lisävaatimuksia, kuten tyyppikatsastus, sekä riittävät jarrut ja peilit. Tämä lainsäädäntö on muuttunut 2010-luvulla paljon.

Sveitsissä ei ole nopeusrajoitusta sähkökäyttöisille polkupyörille, vaan ainoat vaatimukset ovat tyyppihyväksyntä ja vakuutuskilpi. Jotkut sveitsiläiset pedelecit olivat aikaisemmin laittomia EU:ssa, mutta eräs 25 km/h nopeampi pedelecmalli hyväksyttiin Berliinin Brandenburgissa, Saksassa ja tammikuusta 2004 alkaen se on ollut laillinen ajoneuvo kaikissa EU-maissa EU-direktiivin mukaisena mopona ja kansallisen lainsäädännön mukaisena pienitehoisena mopona jonka rakenteelliset vaatimukset ovat mopoa kevyemmät.[4] On kuitenkin huomattava, että tällaisen ajoneuvon kuljettaminen voi maasta riippuen vaatia mopokortin ja se, että kypärä- ja vakuutussäädökset ovat kansallisia ja esimerkiksi Suomessa poliisin mukaan tällainen ajoneuvo on rekisteröitävä ja vakuutettava ja mopokypärää on käytettävä.[5]

Suomen lainsäädäntöMuokkaa

 
Polkupyörän satulaputken sisään kiinnitettävä sähkömoottori, joka antaa voiman planeettavaihteiston avulla keskiöakseliin.

Suomen ajoneuvolain mukaan polkupyöräksi katsotaan myös sellainen enintään 250 W:n tehoisella sähkömoottorilla varustettu ajoneuvo, jonka moottori toimii vain poljettaessa ja kytkeytyy toiminnasta viimeistään nopeuden saavuttaessa 25 kilometriä tunnissa.[6] Tällaisia ajoneuvoja pidetään ajoneuvolain mukaan moottorittomina ajoneuvoina.

Laki käsittelee siis tätä ajoneuvoa tavallisena polkupyöränä, josta seuraa että sen kuljettamiseen ei tarvita ajokorttia, liikennevakuutusta ei tarvita ja sen paikka liikenneväylillä on sama kuin tavallisella polkupyörällä.

Muunlainen moottoroitu, polkimin varustettu ajoneuvo voi olla esimerkiksi moottoroitu polkupyörä, joka vaatii liikennevakuutuksen mutta jota ei tarvitse rekisteröidä eikä katsastaa. Moottoroitu polkupyörä sai vuoden 2016 alussa voimaan tulleen lain mukaisesti luokituksen L1e-A.[7] Moottoroidun polkupyörän maksimiteho on 1kW. Se on vakuutettava, mutta sitä ei voi rekisteröidä eikä varustaa rekisterikilvellä. Vuoteen 1995 asti mopoissa käytössä ollutta vakuutuskilpeä siihen ei myöskään saa huolimatta vakuutuksesta, joten se on kilvetön.[8]lähde tarkemmin?

Suomessa on mahdollista rekisteröidä nopea sähköpolkupyörä luokkaan L1e-B, jolloin moottori saa avustaa polkemista 45 km/h nopeuteen asti. Tällöin kaksipyöräiseksi mopoksi luokiteltuun ajoneuvoon tulee rekisterikilpi, ja liikennevakuutus on pakollinen.[9] L1e-B luokan nopealla sähköpolkupyörällä riittää lain mukaan polkupyöräkypärä, jos polkupyörän massa on korkeintaan 35 kg ja moottorin nimellisteho enintään 1 kW[10]. Kaksipyöräisellä mopolla (L1e-luokka) saa kuljettaa yhtä matkustajaa matkustajalle varatulla paikalla, jos ajoneuvo on rekisteröintitodistuksen mukaan tarkoitettu matkustajan kuljettamiseen, tai enintään kymmenvuotiasta lasta, jos lasta varten on tarkoituksenmukainen istuin ja tarpeelliset jalkojen suojukset (39 § (29.9.2005/791).lähde tarkemmin?

MarkkinoistaMuokkaa

Sähköpyörien laajamittainen käyttö alkoi Kiinassa, jossa on arviolta 120 miljoonaa sähköistettyä polkupyörää. Vielä 1990-luvulla niitä oli Kiinassa muutamia tuhansia.[11] Vuonna 2006 Kiinassa valmistettiin 19 miljoonaa akkukäyttöistä pyörää ja vuonna 2007 tuotannon arveltiin kasvavan 30 prosenttia.[12] Myös Euroopassa ja Yhdysvalloissa on odoteltu sähkökäyttöisten polkupyörien markkinan kasvua.

ExtraEnergy organisaation arvion mukaan Euroopassa vuonna 2007 myydyistä arviolta 60 prosenttia oli sähköavusteisia, joiden hinta oli 1 200 - 2 000 euroa tai enemmän. Noin 40 prosenttia myytiin 300 - 1 200 euron hintaan. Sähköpyöriä myytiin eniten Hollannissa.[13]

Euroopassa sähköpyöriä myytiin vuonna 2007 200 000, vuonna 2009 500 000 ja vuonna 2010 700 000.[14]

KuviaMuokkaa

TekniikkaMuokkaa

 
Sähköpyöriä.

MoottoritMuokkaa

Harjaton 36V DC-moottori asennettuna joko etu- tai takanapaan. Moottori voi olla myös pyörän keskiön lähellä.

AkkuMuokkaa

Usein Litiumioniakku jännitteeltään 36V ja kapasiteetiltaan 8,8-11 Ah on integroitu runkoon tai sijoitettu erilliseen telineeseen. Latausenergian hinta on pieni, mutta akkujen vaihto saattaa olla huomattavan kallista. Sähköpyörän akku on ladattava määräajoin myös säilytyksen aikana. Akkukemioita on nykyään monentyyppisiä mutta ovat yleensä litiumpohjaisia ja uusin/tehokkaimpana pidetään Litium-Nikkeli-Mangaani-Koboltti (LiNiMnCo, NMC, NCM). Hyvälaatuiset akut oikein säilytettynä kestävät noin 500-1 000 latauskertaa.[15]

Nopeuden ja tehon säätöMuokkaa

Poljinvoiman tunnistin on tyypillisesti toteutettu kampiakselin kiekossa olevilla magneeteilla ja Hall-tunnistimilla, joiden antama nouseva pulssisarja on suhteessa polkemisnopeuteen. Jarrutusenergian hyödyntäminen ei ole yleistynyt, vähäisistä jarrutuksista ja kevyestä pyöräilijän massasta saatavasta lataustehosta johtuen.

TerveyshyödytMuokkaa

Sähköpyörä voi olla hyödyllinen osa sydän- ja verisuonitautipotilaiden kuntoutuksessa. Sydänsairauksia sairastavien kuntoutuksella kuolleisuutta voidaan vähentää noin 27% joidenkin tutkimusten mukaan. [16][17][18]

YmpäristövaikutuksetMuokkaa

Sähköpyörät luokitellaan päästöttömiin ajoneuvoihin.

Tutkimukset[19] ovat osoittaneet että sähköpyörät ovat:

 • 18 kertaa energiatehokkaampia kuin maastoauto
 • 13 kertaa energiatehokkaampia kuin henkilöauto
 • 6 kertaa energiatehokkaampia kuin kiskoilla kulkeva ajoneuvo
 • yhtä energiatehokas kuin tavallinen polkupyörä

Litiumioniakkujen lentokuljetus on turvallisuussyistä usein kiellettyä.[20] Tästä syystä LiFePO4 lithium-ion akut ovat paljon turvallisempia kuin perinteiset LiCoO2 Lithium-ion akut.[21]

Katso myösMuokkaa

LähteetMuokkaa

ViitteetMuokkaa

 1. Kalkhoff Impulse XXL 8-G Nexus (valmistajan verkkosivu) Kalkhoff. 2011. Kalkhoff. Viitattu 12.12.2011. (englanniksi)(saksaksi)
 2. Super electric bikes approved despite accident risks Viitattu 30.06.2018.
 3. Euroopan parlamentti ja neuvosto, Kaksi- ja kolmipyöräiset moottoriajoneuvot: tyyppihyväksyntämenettely. Viitattu 16.12.2007.
 4. First Fast Pedelec Legal in the EU, ExtraEnergy. Viitattu 16.12.2007.
 5. Ylikomisario Pekka Ylikippari, Salon poliisilaitos, Pienitehoinen mopo, vastaus nimimerkille waltomar, Poliisi. Viitattu 25.5.2008.
 6. Ajoneuvolaki 11.12.2002/1090, 19§ Moottorittomat ajoneuvot. Viitattu 16.12.2007.
 7. Ajoneuvolaki 11.12.2002/1090, 11§ L-luokan ajoneuvot. Viitattu 3.4.2016.
 8. Liikenne- ja viestintäministeriö, asetus kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen sekä nelipyörien rakenteesta ja varusteista 19.12.2002. Viitattu 25.5.2008.
 9. Nopeat sähköpyörät | Liikkuva Laatikko liikkuvalaatikko.fi. Viitattu 20.5.2016.
 10. Edita Publishing Oy: FINLEX ® - Ajantasainen lainsäädäntö: Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä 1257/1992 www.finlex.fi. Viitattu 16.9.2017.
 11. J. David Goodman: An Electric Boost for Bicyclists. The New York Times, 31.1.2010. Artikkelin verkkoversio Viitattu 1.2.2010. (englanniksi)
 12. China 'e' bikes silently drive lead demand, ABC News/Reuters 12.10.2007. Viitattu 3.11.2007
 13. ExtraEnergy, LEV Conference 2008: Standards and Rental Systems to push the Market, 13.4.2008. Viitattu 25.5.2008.
 14. Autoblog Staff: Daimler gets in on the electric bicycle game with Smart E-Bike Autoblog Green. 23.8.2011. 2011 AOL Inc.. Viitattu 11.12.2011. (englanniksi)
 15. Sähköpolkupyörä - Motiva Viitattu 13.04.2016.
 16. Exercise - Rehabilitation - NHS Choices 25.1.2010. Nhs.uk.
 17. How To Use An Electric Bike For Effective Cardio Rehabilitation 29.9.2006. E-articles.info.
 18. Rehabilitation and Fitness Theelectricbikeco.com.
 19. Shreya, Dave (February 2010). "Life Cycle Assessment of Transportation Options for Commuters". Massachusetts Institute of Technology. 
 20. http://www.prba.org/publications/batteries-in-transport-shipping-batteries-safely/
 21. Mitch Jacoby: Assessing The Safety Of Lithium-Ion Batteries Chemical & Engineering News. 11.2.2013. American Chemical Society. Viitattu 20.5.2015. (englanniksi)

Aiheesta muuallaMuokkaa