Avaa päävalikko

Reformimormonismi (engl. Reform Mormonism) on eräs uusimmista myöhempien aikojen pyhien liikkeeseen kuuluvista ryhmistä. Liike alkoi 2000-luvun alussa Yahoo!:n keskusteluryhmänä ja internetyhteisönä, mutta se rekisteröityi uskonnolliseksi yhdyskunnaksi vuonna 2004 Seattlessa, Washingtonin osavaltiossa. Yhteisön johtajana toimii Mike Richan.

Reformimormonismi ymmärtää itsensä myöhempien aikojen pyhien liikkeen sisäiseksi uudistusliikkeeksi. Useat sen kannattajista kuuluvat Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkkoon, mutta ovat pettyneitä kirkon opilliseen ja poliittiseen konservatiivisuuteen sekä hierarkkiseen hallintomuotoon. Reformimormonismi korostaakin olevansa sekä nais- että homo- ja lesbo-myönteinen. Se katsoo sekä feminismin että homoseksuaalien vapautusliikkeen tukevan perhettä, ei suinkaan uhkaavan sitä, kuten MAP-kirkko (ja monet muut kirkot) katsovat. Se sanoo kunnioittavansa kaikkien ihmisten mielipiteitä ja ajatuksia, erityisesti omantunnon- ja uskonnonvapautta. Liike katsoo olevansa poliittisesti sitoutumaton ja kannattavansa politiikan ja uskonnon pitämistä erillään.

Reformimormonismi korostaa rationalismia eli ihmisen järjen käyttöä. Sen mukaan uskonnollista auktoriteettia ei tule kunnioittaa ja kuunnella sellaisenaan, vaan ainoastaan silloin, kun sen mielipiteet ovat järkeviä ja ratioaalisesti perusteltuja. Liike katsoo myös, että mormonismin pyhiä kirjoituksia (Raamattua, Mormonin kirjaa, Oppia ja liittoja sekä Kallisarvoista helmeä tulee tutkia historiallis-kriittisten metodien avulla. Niiden pitäminen pyhinä kirjoituksina ei tarkoita sitä, etteivätkö ne olisi tietyssä historiallisessa tilanteessa syntyneitä dokumenttejä, jotka voivaat sisältää myös virheitä. Myös kirkon johtajien lausuntoja tulee tutkia kriittisesti.

Reformimormonismi pitää Joseph Smithiä Jumalan profeettana. Se näkee itsensä erityisesti Smithin loppukauden, Nauvoon kauden, reformien jatkajana. Liikkeen opissa erityisen tärkeää on ihmisen luonteen kehittäminen sekä hänen kypsymisensä kohti ikuista elämää. Liike jakaa mormonistisen näkemyksen pelastussuunnitelmasta.

Rekisteröidyttyään uskonnolliseksi yhdyskunnaksi Reformimormonismi on alkanut kehittää omia versioitaa temppelitoimituksista. Ne perustuvat sekä mormonien temppelitoimituksiin että vapaamuurariuden riitteihin, mutta ne on opillisesti muokattu vastaamaan reformimormonismin modernia ja rationaalista uskonnäkemystä. Liike toimittaa myös kasteita ja konfirmaatioita. Liikkeen kannattajat kokoontuvat yleensä kodeissa.

Internet on edelleenkin tärkeä yhteydenpidon väline reformimormoneille. Koska liike ei pidä jäsenluetteloa (sen mukaan jokainen, joka katsoo olevansa reformimormoni, myös on sellainen), on sen jäsenmäärästä ole tarkkaa tietoa. Liikkeen rituaalikäsikirjat voi tilata netitse, ja jokainen voi toimittaa ne halutessaan.

LinkkiMuokkaa