Pysäköinti

ajoneuvon pysäyttäminen ja sen seisottaminen miehittämättömänä
(Ohjattu sivulta Pysäköiminen)

Pysäköinti tarkoittaa ajoneuvon pysäyttämistä pidempikestoisempaa seisottamista. Pysäköinniksi katsotaan myös ajoneuvon seisottaminen kuljettajan ollessa autossa.

Animaatio ajoneuvon pysäköimisestä

Kiellot ja velvollisuudet Suomessa muokkaa

Ajoneuvoa ei saa pysäköidä siten, että siitä aiheutuu haittaa muulle liikenteelle. Ajoneuvoa ei saa pysäköidä tien keskelle, suojatien päälle tai viittä metriä lähemmäksi suojatien tai risteävän jalkakäytävän, pyörätien tai pyörätien jatkeen lähintä reunaa. Muuta ajoneuvoa kuin polkupyörää tai mopoa ei saa milloinkaan pysäköidä jalkakäytävälle tai pyörätielle. Ajoneuvoa ei saa myöskään pysäköidä risteysalueelle tai viittä metriä lähemmäksi risteävän ajoradan reunaa tai sen ajateltua jatketta. Myös ryhmitysalueelle pysäköiminen on kielletty. Ajoneuvoa ei saa pysäköidä myöskään siten, että pääsy kiinteistölle tai sieltä pois oleellisesti vaikeutuu, eikä siten, että pääsy toiseen ajoneuvoon tai sen kuljettaminen pois paikalta estyy. Lisäksi ajoneuvo tulee pysäköidä pysäköintiruutuun, jos sellainen on maahan merkitty. Moottoritien ja moottoriliikennetien reunaan ei saa pysäköidä, ja taajamassa maastopysäköinti puolestaan on kielletty.

Pelastustiellä pysäköinti on aina kiellettyä.

Pysäköiminen voidaan kieltää sen osoittavilla [[liikennemerkki|liikennemerkeillä]. Taksiasema-alueille pysäköiminen on tavallisesti kielletty, mutta pysäyttäminen sallittu kaikille ajoneuvoille. Molemmilta puolilta katua pysäköiminen voidaan kieltää pysäköintikieltoalue-liikennemerkillä. Lisäkilvillä ilmoitetaan sallitut ajoneuvot, maksulliset pysäköintiajat ja pysäköintikiekon käyttövelvollisuus. Väärin pysäköidystä ajoneuvosta voidaan määrätä pysäköintivirhemaksu.

Pysäköintilaitokset ja -alueet muokkaa

Ajoneuvo voidaan pysäköidä yksityisalueella autotalliin tai pihalle. Yleisellä alueella ajoneuvon saa pysäköidä sellaisen tien tai kadun varteen, jossa pysäköimistä ei ole erikseen kielletty. Pysäköintialueet ovat tavallisia siellä, missä tilaa on käytettävissä ja maan hinta on alhainen. Pysäköintilaitokset käyttävät maa-alan tehokkaammin hyödyksi, sillä ne ovat usein joko maanpäällisiä tai maanalaisia monikerroksisia laitoksia. Polkupyörille voi olla omat pysäköintilaitoksensa ja -alueensa.

Pysäköintitavat muokkaa

Useimmille ajoneuvoille on kolme erilaista pysäköintitapaa, jotka riippuvat ajoneuvojen sijainneista toisiinsa nähden – taskupysäköinti, rinnakkaispysäköinti ja vinopysäköinti.

Taskupysäköinti muokkaa

Taskupysäköinnissä ajoneuvot ovat jonossa peräkkäin: takana olevan ajoneuvon etuosa on edessä olevan ajoneuvon takaosassa kiinni, katukiveyksen suuntaisesti. Taskupysäköinti on tavallisin pysäköintitapa kaupungeissa kadun reunaan. Taskupysäköinti vie kadun reunasta pituussuunnassa enemmän tilaa kuin rinnakkais- tai vinottaispysäköinti.

Rinnakkaispysäköinti muokkaa

Rinnakkaispysäköinnissä ajoneuvot ovat rinnakkain kylki kylkeä vasten, ja ajoneuvot ovat 90 asteen kulmassa ajoradan reunaan nähden. Rinnakkaispysäköintiä käytetään tavallisesti pysäköintialueilla ja pysäköintilaitoksissa.

Vinopysäköinti muokkaa

Vinopysäköinti on rinnakkaispysäköintiä, mutta ajoneuvot ovat vinossa suhteessa kiveykseen, muodostaen terävän kulman kiveyksen kanssa. Kulma mahdollistaa helpomman ja nopeamman ajoneuvon asettelemisen ja vaatii pienemmän tilan asettelemiseen, minkä vuoksi pysäköintijärjestelyt mahtuvat pienempään tilaan. Vinopysäköintiä käytetään pysäköintipaikoilla ja toisinaan katujen varsilla.

Ongelmat muokkaa

Ajoneuvojen lisääntyvä määrä lisää myös pysäköinnin kysyntää. Pysäköintipaikkojen määrää ei kuitenkaan voida lisätä loputtomiin, sillä pysäköintipaikat vievät aina tilaa joltain muulta. Näin ollen vapaan pysäköintipaikan löytäminen saattaa vaikeutua.

Taloudellisuus muokkaa

Usein kaupunkialueilla pysäköinnistä veloitetaan pysäköintimaksu. Joissain maissa pysäköintipaikan voi myös ostaa. Esimerkiksi vuonna 2006 Bostonissa pysäköintipaikka maksoi 250 000 Yhdysvaltain dollaria.[1]

Lähteet muokkaa

  1. Blanton, Kimberly. "Sold: 1 open-air parking space in the Back Bay for $250,000", The Boston Globe, 2006-11-27. Luettu 2008-04-10.