Prosessi (termodynamiikka)

termodynamiikassa tapahtuma, jossa systeemin tila muuttuu

Prosessi tarkoittaa termodynamiikassa tapahtumaa, jossa systeemin tila muuttuu. Prosesseissa systeemi voi vaihtaa lämpöä tai työtä ympäristön kanssa.

Prosessit jaotellaan sen mukaan, miten systeemin tila muuttuu niiden aikana.

Isobaarinen prosessiMuokkaa

Isobaaristen prosessien aikana systeemin paine pysyy vakiona.

Isokoorinen prosessiMuokkaa

Isokooristen prosessien aikana systeemin tilavuus pysyy vakiona.

Isoterminen prosessiMuokkaa

Isotermisen prosessin aikana prosessin lämpötila pysyy vakiona.

Adiabaattinen prosessiMuokkaa

Adiabaattisessa prosessissa systeemi ei vaihda lämpöä ympäristön kanssa.

Isentrooppinen prosessiMuokkaa

Isentrooppisessa prosessissa systeemin entropia ei muutu.

Isentalpinen prosessiMuokkaa

Isentalpisessa prosessissa systeemin entalpia ei muutu.