Adiabaattinen prosessi

termodynamiikan tapahtuma

Adiabaattinen prosessi (tai isentrooppinen prosessi) on lämpöopissa tapahtuma, jossa lämpöä ei siirry tapahtuman kohteena olevaan systeemiin tai poistu siitä muuten kuin mekaanisen työn kautta. Toisin sanoen adiabaattisen prosessin lämpöenergian muutos perustuu mekaaniseen työhön, esimerkiksi rajatun systeemin kaasun tilavuuden muutokseen. Adiabaattisessa prosessissa lämpö tai aine eivät virtaa systeemiä rajoittavan pinnan läpi.

Adiabaattisen prosessin fysikaalisia ominaisuuksiaMuokkaa

Adiabaattiselle prosessille

 

Missä P = paine, V = tilavuus, γ = adiabaattivakio (isentrooppivakio). Ideaalikaasulle γ = 5 / 3.

 

  on moolinen lämpökapasiteetti vakiopaineessa ja   moolinen lämpökapasiteetti vakiotilavuudessa.   on kaasun vapausasteiden lukumäärä (3 yksiatomiselle kaasulle, 5 kaksiatomiselle kaasulle).

Adiabaattiselle prosessille myös:

 

missä T = lämpötila.