Pedon luku

käsite kristillisessä teologiassa
Pedon luvun muoto 616 (χιϛʹ) vanhassa käsikirjoituksessa.

Pedon luku mainitaan Raamatun Ilmestyskirjassa eli Johanneksen ilmestyksessä. Luvuksi mainitaan 666 (kuusisataakuusikymmentäkuusi), ja enkeli varoittaa kostosta kaikille, jotka kantavat tätä pedon merkin lukua oikeassa kädessään tai otsassaan. Joissain varhaisissa Uuden testamentin kopioissa pedon luku esiintyy myös muodossa 616.

Luvun eri muodotMuokkaa

666Muokkaa

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksen vuonna 1992 käyttöön ottama suomennos Johanneksen ilmestyksen kolmannestatoista luvusta (Ilm. 13:16–18) on seuraavanlainen:

»16. Se pakottaa kaikki, pienet ja suuret, rikkaat ja köyhät, vapaat ja orjat, ottamaan oikeaan käteensä tai otsaansa merkin.
17. Kenenkään ei ole lupa ostaa eikä myydä mitään, ellei hänellä ole tätä merkkiä, joka on pedon nimi tai sen nimen luku.
18. Tässä vaaditaan viisautta. Se, jolla on ymmärrystä, laskekoon pedon nimen lukuarvon: se on erään ihmisen luku, ja se luku on kuusisataakuusikymmentäkuusi.[1]»

Vanhempi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vuonna 1938 käyttöön ottama suomennos samasta kohdasta on seuraavanlainen:

»16. Ja se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat, panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa,
17. ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki: pedon nimi tai sen nimen luku.
18. Tässä on viisaus. Jolla ymmärrys on, se laskekoon pedon luvun; sillä se on ihmisen luku. Ja sen luku on kuusisataa kuusikymmentä kuusi.[1]»

Alkuperäinen muinaiskreikankielinen teksti ei puhu luvusta 666 vaan luvusta kuusisataa ja kuusikymmentä kuusi (m.kreik. ἑξακόσιοι ἑξήκοντα ἕξ, heksakosioi heksēkonta heks). Luku on myös kirjoitettu alun perin kreikkalaisilla numeroilla, jolloin sen osille 600, 60 ja 6 on kaikille käytetty eri kirjainta. Kreikkalainen muoto on χξϛ´.

Kuningas Jaakon käännöksessä pedon luku on 600, 3 tiuta ja 6:

»18. Here is wisdom. Let him that hath understanding count the number of the beast: for it is the number of a man; and his number is Six hundred threescore and six.»

Vanhahtava englanninkielen sana score tarkoittaa samaa kuin suomen sana tiu eli kahtakymmentä.

616Muokkaa

Muun muassa Egyptin Oksyrhynkhoksesta löytyneistä papyruksista on löydetty 200- tai 300-luvulta peräisin oleva versio Ilmestyskirjasta, jossa pedon luku esiintyy muodossa χις´ eli 616. Myös 400-luvulla kirjoitetussa käsikirjoituksessa Codex Ephraemissa on luku 616, joka on myös kirjoitettu sanallisesti ἑξακόσιοι δέκα ἕξ, hexakosioi deka hex, eli kuusisataakuusitoista.[2]

Kyseessä saattaa olla käsikirjoituksille tyypillinen kopiointivirhe tai poliittisista taikka teologisista motiiveista tehty muutos. Muutos on saattanut tapahtua kumpaan suuntaan tahansa. Variaatio 616 oli tunnettu ainakin jo 100-luvun lopulla, sillä kirkkoisä Irenaeus ottaa asiaan kantaa teoksessaan Harhaoppeja vastaan. Irenaeus tulkitsee, että 666 on oikea muoto ja 616 virheellinen.[2][3] Vaikka 616 esiintyy joissain vanhoissa käsikirjoituksissa, niin Ilmestyskirjan tekstikritiikin kannalta yhtenä parhaista käsikirjoituksista pidetyssä Codex Alexandrinuksessa esiintyy muoto 666 ja lisäksi lukua 666 tukevat myös 300-luvun Codex Sinaiticus ja 200-luvulta peräisin oleva Ilmestyskirjan katkelma Papyrus P47.[2] On mahdollista, että luku on muutettu muotoon 616, jotta numero saadaan sopimaan yhteen joidenkin tiettyjen nimien kanssa.[2] 616 saadaan muun muassa keisari Caligulan kreikankielisestä nimestä[2] tai keisari Neron latinankielisestä nimestä,[2] kun Nro Qsr transliteroidaan ensin hepreaksi נרו קסר.

TulkintojaMuokkaa

Historiallinen henkilö?Muokkaa

 
Pedon luku laskettuna keisari Neron hepreaan translitteroidusta kreikankielisestä nimestä.

Kristillisessä mytologiassa Johanneksen ilmestyksen tulkitaan ennustavan tulevia tapahtumia. Monia henkilöitä onkin yritetty liittää lukuun 666 numerologian keinoin.

Kreikan ja heprean kirjaimia käytetään myös numeroina, ja joidenkin tutkijoiden mukaan pedon luku viittaa keisari Neroon, jonka kreikankielinen nimi voidaan translitteroida hepreaksi נרון קסר ja näitä kirjaimia vastaavat numeroarvot ovat:

        r  S  q   n  o  r  n 
    666 = 200 + 60 + 100 + 50 + 6 + 200 + 50

Tässä tulkinnassa on kaksi ongelmaa. Ensimmäinen ongelma on, että keisari Neron hepreankielinen nimi on todellisuudessa נירון קיסר (Niron Qisr), ja kirjainten summa on 686, ei 666. Tulkinnan toinen ongelma on se, että Ilmestyskirja ajoitetaan perinteisesti 90-luvulle jaa., ja Nero kuoli jo liki 30 vuotta aikaisemmin. Mielekkäämpää olisi pitää petona Titusta, joka hävitti Jerusalemin temppelin ja koko Jerusalemin kaupungin vuonna 70 jaa., tai keisari Vespasianusta jonka kaudella (69–79 jaa.) tämä tapahtui.

Toinen tapa ajoittaa Ilmestyskirja on katsoa kirjan sisäistä todistusaineistoa. Esimerkiksi Jerusalemin temppeli oli kirjan kirjoitushetkellä pystyssä (Ilm.11:1–2), jolloin kirja on pitänyt kirjoittaa ennen vuotta 70.

Myöhempiä tulkintojaMuokkaa

Pedon luvun on usein tulkittu viittaavan profeetallisesti johonkuhun myöhemmin eläneeseen henkilöön. Aikojen kuluessa kristityissä maissa monet ovat poliittisten tai uskonnollisten kiistojen yhteydessä yrittäneet leimata vastustajansa Anti­kristukseksi selittämällä, että hänen nimestään saadaan tavalla tai toisella pedon luku 666. Esimerkiksi 1500-luvulla muuan katolinen kirjailija väitti Martti Lutherin olevan Anti­kristus, koska hänen nimestään saatiin latinalaisessa systeemissä luku 666. Tähän eräät luterilaiset vastasivat, että sama luku saatiin myös paavin tiarassa muka esiintyneestä arvonimestä vicarius filii dei (Jumalan pojan sijainen) laskemalla yhteen niiden kirjainten arvot, jotka olivat samalla roomalaisia numeroita.[4]

1900-luvulla jotkut väittivät muun muassa Yhdysvaltain presidenttiä Ronald Wilson Reagania Antikristukseksi sillä perusteella, että hänen nimensä jokaisessa osassa oli kuusi kirjainta.[4] Samoin UPC-viivakoodin kehittäjän George Joseph Laurer nimen osissa on kuusi kirjainta.[5][6]

 
EAN-viivakoodi. Muita pidempien kohdistus­viivojen on väitetty tarkoittavan numeroa 6, jolloin ne yhdessä muodostaisivat luvun 666.

Nykyaikana pedon luvun on väitetty esiintyvän myös EAN-viivakoodeissa. Niihin sisältyy kolme kahden kapean, muita pidemmän viivan, kohdistusviivan muodostamaa ryhmää, jotka toisaalta muistuttavat myös numeron 6 merkintää viiva­koodissa. Yhtäläisyys on kuitenkin näennäinen, sillä jokaisen numeron merkkiin kuuluu sekä valkoisia että mustia, tietyn levyisiä osia, ja kun valkoiset viivat otetaan huomioon, eivät kohdistus­viivat muistuta kuutosia. Lisäksi eräissä tapauksissa numero­merkkien valkoiset ja mustat viivat vaihdetaan keskenään, jolloin yhtäläisyyttä kohdistus­viivojen kanssa ei ole senkään vertaa.[7]

AnthroposMuokkaa

Yksi tulkinta on, että 666 tarkoittaa ihmistä tai ihmiskuntaa itseään, joka asettaa itsensä Jumalan sijaan. Johannes puhui hepreaa, mutta kirjoitti kreikaksi. Niinpä on oletettavaa, että Johannes käytti heprealaista gematriaa. Kun ihmistä tarkoittava kreikan sana anthropos (ἄνθρωπος) translitteroidaan vastaaviksi heprean kielen kirjaimiksi ja lasketaan numeroiksi, tuloksena on 666. Tällöin "pedon luku on ihmisen luku" saa selityksen. Jumalan lukuna pidetään numeroa 7, ja 777 symboloi Pyhää kolminaisuutta. Ihmisen luku on tällöin 666 – ruumis, sielu ja henki. Numero 6 (pienin täydellinen luku ja yhtä vähemmän kuin 7) symboloi Kabbalassa yleisesti ihmistä.

Jehovan todistajien mukaan 666 symboloi koko ihmiskunnan poliittista järjestelmää ja sen räikeää epätäydellisyyttä, ei jotakuta tiettyä ihmisyksilöä.[8]

Pedon lukua ei ole alkutekstissä ilmaistu kymmenjärjestelmällä, kolmena kappaleena numeroita 6, vaan muodossa kuusisataa, kuusikymmentä ja kuusi.

Pedon luku populaarikulttuurissaMuokkaa

Pedon luku 666 liitetään usein populaarikulttuurissa epäkristillisyyteen. Lukua on tehty tunnetuksi metallikulttuurissa ja -musiikissa, esimerkiksi Iron Maiden -yhtye on tehnyt lukua käsittelevän kappaleen ”The Number of the Beast”. Aphrodite's Child on tehnyt levyn 666, joka kertoo Ilmestyskirjan tarinan musiikillisesti.

Robert A. Heinleinin kirjassa The Number of the Beast Pedon luvuksi ei osoittaudu 666, vaan   eli 10 314 424 798 490 535 546 171 949 056 (≈1027), mikä on kirjassa esiintyvien rinnakkaisulottuvuuksien lukumäärä.

LähteetMuokkaa

 1. a b Ilm. 13:16–18
 2. a b c d e f Michael, MG: 666 or 616 (Rev. 13,18). Bulletin of Biblical Studies, Heinäkuu-Joulukuu 2000, nro 19, s. 77–83. Artikkelin verkkoversio Viitattu 13.7.2014.
 3. Irenaeus: Harhaoppeja vastaan (kirja V, kappale 30) Verkkoverso kirjasta Ante-Nicene Fathers, Vol. 1. Buffalo, NY: Christian Literature Publishing Co., 1885.). Viitattu 14.7.2014. (englanniksi)
 4. a b Paulos, John Allen: Numerotaidottomuus, s. 94. Suomentanut Klaus Vala. WSOY, 1991. ISBN 951-884-082-2.
 5. George Joseph Laurer TheyMadeThat. Viitattu 26.7.2019. (englanniksi) Lainaus: "There is nothing sinister about [the UPC code] nor does it have anything to do with the Bible's 'mark of the beast'. It is simply a coincidence like the fact that my first, middle, and last name all have 6 letters."
 6. Watkins, Terry: What about barcodes and 666: The Mark of the Beast? Dial-the-Truth Ministries. 30.9.2000. Viitattu 26.7.2019. (englanniksi) Lainaus: "The inventor of the UPC barcode is George J. Laurer. In 1971, while Mr. Laurer was an employee with IBM, he was assigned the task "to design the best code and symbol suitable for the grocery industry". In 1973, Mr. Laurer's UPC barcode entered the world, and the rest is history."
 7. Vuori, Teppo: Tarkistusmerkkien laskentamenetelmiä: Tuotekoodi tarkistusmerkit.teppovuori.fi. Viitattu 1.11.2011.
 8. Peto ja sen merkki www.jw.org. 31.5.2017. www.jw.org: Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Viitattu 31. toukokuuta 2017.

Aiheesta muuallaMuokkaa