Osakas tarkoittaa osakeyhtiön osakkeenomistajaa. Osakas omistaa yhtiöstä yhden tai useamman osakkeen. Yhtiön osakkaat käyvät ilmi yhtiön pitämästä osakasluettelosta tai arvo-osuusjärjestelmästä. Osakasluettelo on julkinen.

Osakas saa käyttää osakkaalle osakeyhtiölain[1] mukaan kuuluvia oikeuksia sitten, kun hänet on merkitty osakasluetteloon. Tällaisia oikeuksia ovat mm. puhe- ja äänivalta yhtiökokouksessa, oikeus saada osinkoa, käyttää vähemmistöomistajan oikeuksia, käyttää yhtiöjärjestyksessä sallittua lunastusoikeutta, merkitä uusia osakkeita osakeannissa ja saada jako-osuus yhtiön purkautuessa.

Yhtiöjärjestys vaikuttaa siihen, millaisia oikeuksia osakkaalla yhtiössä on. Myös osakkeiden määrällä on merkitystä.

Yrityksen osakkuuteen liittyy usein kirjallisesti tehty osakassopimus osakkaiden välillä.

Katso myös muokkaa

Lähteet muokkaa

  • Taloustaidon taloussanasto, Taloustieto r.y. 1987. Hakusanat osakas ja osakasluettelo.

Viitteet muokkaa

  1. Osakeyhtiölaki Finlex. Viitattu 6.7.2020.