Mitta-asteikko

tilastotiede

Tilastotieteessä mitta-asteikolla tarkoitetaan sitä, millaisia vertailuja ja laskutoimituksia tilastoaineistolle voidaan tehdä. Havaintojen mitta-asteikko määrää ne tilastolliset välineet, joita analyysissä voidaan käyttää.

Yleensä käytetään neljää mitta-asteikkoa:

Tällä asteikolla voidaan tilastoida havaintoja, jotka voidaan luokitella johonkin ryhmään (esimerkiksi nainen/mies tai moottoripyörä/polkupyörä/henkilöauto).
Tämän asteikon ryhmät voidaan järjestää jonkin kriteerin avulla (esimerkiksi mineraalien kovuutta mittaava Mohsin asteikko, korkeakoulututkinnot: kandidaatti/maisteri/tohtori tai sotilasarvot: luutnantti/yliluutnantti/kapteeni jne).
Tällä asteikolla voidaan havainnosta laskea erotus (esimerkiksi Fahrenheit-asteikko ja Celsius-asteikko tai jostakin määrätystä ajankohdasta alkava ajanlasku).
Tämän asteikon muuttujilla on yksikäsitteinen nollapiste, joten muuttujien välillä voidaan laskea osamääriä (esimerkiksi lämpötila kelvineinä, kappaleen tilavuus tai massa tai henkilön vuosittaiset tulot).

Keskilukuja laskettaessa ei toisinaan kiinnitetä riittävästi huomiota mitta-asteikkoon. Esimerkiksi aineiston käsittelyn yhteydessä kyselyn vastaukset ”täysin eri mieltä”, ..., ”täysin samaa mieltä” koodataan usein numeroarvoilla. Tämän jälkeen havainnoista voidaan laskea virheellisesti keskiarvo, vaikka se ei ole tässä tapauksessa mielekäs keskiluku.