Korkeakoulututkinto

yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkinto

Korkeakoulututkinto on korkeakoulussa suoritettava tutkinto.[1] Se on määräalan opintojen, opinnäytteiden, kuulustelujen yms. kokonaisuus, jonka suorittaminen usein tuottaa jonkin oppiarvon, oikeuden tai kelpoisuuden.[2]

Suomen korkeakoulujärjestelmässä yliopistot myöntävät tiede- ja taidekorkeakoulututkintoja ja ammattikorkeakoulut ammattikorkeakoulututkintoja.

Yliopistolliset tutkinnot muokkaa

Yliopistoissa suoritettavat tutkinnot jakautuvat tavallisesti seuraaviin tutkintoihin:

Tutkintojen lyhenteet muokkaa

Suomessa muokkaa

Yliopistotutkinnot muodostavat järjestelmän, jossa on neljä osaa:

Ammattikorkeakoulututkinnot muokkaa

Suomessa muokkaa

Ammattikorkeakoulujen puolella järjestelmässä on kaksi osaa: ammattikorkeakoulututkinto ja ylempi ammattikorkeakoulututkinto.

Korkeakoulututkintojen järjestelmästä annetun asetuksen mukaan ammattikorkeakoulututkinto ja alempi korkeakoulututkinto sekä ylempi ammattikorkeakoulututkinto ja ylempi korkeakoulututkinto rinnastetaan toisiinsa. Toisaalta ne muodostavat saman asetuksen mukaan kuitenkin kaksi erillistä kategoriaa. Tämä tarkoittaa sitä, että kun julkisen viran tai tehtävän pätevyysvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, myös ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet ovat tutkintonsa puolesta yhtä kelpoisia tehtävään. [3] Ammattikorkeakoulututkinnot ovat korkeakoulututkintoja. [4][5]

Jos julkiseen virkaan tai tehtävään vaaditaan yliopistossa suoritettuja tietyn alan opintoja tai jonkin yliopistollisen oppiaineen arvosana, ei tätä vaatimusta voi täyttää ammattikorkeakoulussa suoritetuilla opinnoilla.[6]

Lähteet muokkaa

  1. korkeakoulututkinto. Kielitoimiston sanakirja. Helsinki: Kotimaisten kielten keskus, 2024.
  2. tutkinto. Kielitoimiston sanakirja. Helsinki: Kotimaisten kielten keskus, 2024.
  3. Asetus korkeakoulututkintojen järjestelmästä (Arkistoitu – Internet Archive) (464/1998) muutettuna asetuksella 426/2005, 10§. Viitattu 9.5.2008
  4. Asetus korkeakoulututkintojen järjestelmästä (Arkistoitu – Internet Archive) (464/1998) muutettuna asetuksella 426/2005, 1§. Viitattu 11.10.2010
  5. Ammattikorkeakoululaki 9.5.2003/351 muutettuna lailla 564/2009, 18 §. Viitattu 11.10.2010
  6. Asetus korkeakoulututkintojen järjestelmästä (Arkistoitu – Internet Archive) (464/1998) muutettuna asetuksella 426/2005, 11§. Viitattu 9.5.2008

Aiheesta muualla muokkaa