Farmaseutti on farmasian alan alemman korkeakoulututkinnon suorittanut laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö. Farmaseutit työskentelevät etenkin sellaisissa tehtävissä, joissa tarvitaan lääkkeiden tai lääkehoitojen asiantuntemusta. Pääosa farmaseuteista työskentelee apteekeissa asiakaspalvelutehtävissä. Lisäksi farmaseutteja työskentelee lääketukkukauppojen, lääketeollisuuden, terveydenhuollon ja valtion palveluksessa tai yrittäjinä.[1]

Farmaseutti
Farmaseutti valmistamassa lääkevalmistetta
Farmaseutti valmistamassa lääkevalmistetta
Tyyppi laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö
Toimiala farmasia
Koulutus yliopisto
Työpaikka apteekki, sairaala-apteekki, lääketeollisuus, lääketukkukauppa

Koulutus

muokkaa

Farmaseutin tutkinto vastaa laajudeltaan yliopistollista kandidaatintutkintoa (180 op.) ja se suoritetaan yleensä kolmessa vuodessa. Farmaseutteja koulutetaan Suomessa kolmessa eri yliopistossa: Helsingin yliopistossa, Itä-Suomen yliopistossa ja Åbo Akademissa.[1][2]

Opinnot koostuvat useista farmaseuttisista oppiaineista. Farmaseutin opintoihin sisältyy farmaseuttista kemiaa, farmaseuttista biologiaa, farmasian teknologiaa, biofarmasiaa, farmakokinetiikkaa, farmakologiaa ja toksikologiaa. Lisäksi opintoihin sisältyy puolen vuoden ammatillinen harjoittelu, josta osa tulee suorittaa avoapteekissa. Osa harjoittelusta on mahdollista suorittaa myös sairaala-apteekissa.[2]

Farmaseutit työelämässä

muokkaa

Farmaseuteista jopa 85 % työskentelee niin sanotuissa avoapteekeissa, eli tavallisissa apteekkiliikkeissä, joiden tehtävä on luovuttaa lääkkeitä kuluttajien käyttöön, ja tarjota neuvontaa lääkkeiden oikeaoppisesta käytöstä. Noin 9 % työskentelee terveydenhuollossa - lähinnä sairaala-apteekeissa ja lääkekeskuksissa, jotka vastaavat sairaaloiden ja terveyskeskusten lääkehuollosta. 4 % työskentelee lääketeollisuuden tai lääketukkukaupan palveluksessa ja 2 % valtion, Kelan tai yliopistojen palveluksessa.[1][3]

Farmaseutin tyypilliset työtehtävät apteekeissa sisältävät asiakaspalvelua, joka liittyy etenkin itsehoito- ja reseptilääkkeiden oikeaoppisen käytön neuvontaan. Lisäksi apteekkifarmaseutin työnkuva saattaa sisältää esimerkiksi lääkehoitojen arviointia ja lääkevalmisteiden valmistusta.[1]

Terveydenhuollossa työtehtävät liittyvät lääkehoitojen arviointiin sekä lääkkeiden logistiikkaan, valmistukseen ja käyttökuntoon saattamiseen. Työtä saatetaan tehdä myös sairaalan osastoilla osana moniammatillista ryhmää.[1]

Lääketeollisuudessa työnkuvaan voi kuulua esimerkiksi laadunvarmistukseen tai lääke-erien myyntiin vapauttamiseen liittyvät tehtävät ja lääketurvatoiminta.[1]

Lääketukkukaupassa työtehtävät liittyvät tyypillisesti joko logistiikkaan tai lääkkeiden myyntiin ja markkinointiin.[1]

Farmaseuttisia viranomaistehtäviä ovat esimerkiksi lääketehtaiden ja apteekkien valvontaan liittyvät tehtävät sekä lääkekorvaushakemuksien käsittely ja korvauspäätösten tekeminen.[1]

Katso myös

muokkaa

Lähteet

muokkaa
  1. a b c d e f g h Tietoa alasta Farmasialiitto. Viitattu 5.9.2023.
  2. a b Opiskelu | Farmaseutin koulutusohjelma | Helsingin yliopisto www.helsinki.fi. Viitattu 5.9.2023.
  3. Työskentely terveydenhuollossa Farmasialiitto. Viitattu 5.9.2023.