Apteekkari

apteekkiliikkeen harjoittaja, apteekin omistaja, jolla on farmasian alan ylempi korkeakoulututkinto eli proviisorin tutkinto

Apteekkari on apteekin johtaja ja lääkehuollon asiantuntija. Avohuollon apteekeissa apteekkarit toimivat itsenäisinä yrittäjinä. Apteekkarin työssä yhdistyvät tieteellinen asiantuntemus ja liiketaloudellinen ajattelu. Apteekkari kantaa ympärivuorokautista vastuuta apteekin toiminnasta ja taloudesta sekä potilasturvallisuudesta.lähde?

Argentiinalainen apteekkari.

Apteekkarilta vaaditaan laajaa lääkealan tuntemusta ja kykyä soveltaa sitä käytäntöön. Hänen on jatkuvasti seurattava lääkealan tieteellistä kehitystä sekä siihen liittyvien lakien ja säädösten muutoksia. Hänen on hallittava yritysjohtamisen taidot. Työ vaatii myös asiakaspalvelutaitoja.lähde?

Yrittäjäksi aikova laillistettu proviisori voi hakea avointa apteekkilupaa toimittuaan useita vuosia apteekissa tai lääkehuollon eri tehtävissä. Lääkelaissa määritellään luvan edellytykset.[1] Päteviä hakijoita on tavallisesti jopa kymmeniä. Lupa myönnetään sille, jolla Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea arvioi olevan parhaat ammatilliset ja taloudelliset edellytykset apteekkitoiminnan ylläpitämiseen.[2]

Työtehtävät

muokkaa

Apteekkari vastaa apteekin taloudesta, henkilöstöhallinnosta ja toiminnasta. Olennainen osa työtä on toimintaympäristössä ja lääkealalla tapahtuvan kehityksen seuraaminen sekä sen suunnitella, miten apteekin tulisi vastata muutoksiin. Yksityisessä apteekissa apteekkari vastaa lääkehuollon kehittämisestä, jossa liiketaloudellinen ajattelu yhdistyy tieteelliseen asiantuntemukseen. Henkilökunnan esimiehenä hän valvoo apteekkityötä ja päättää muun muassa työnjaosta. Keskeistä apteekkarin työssä on asiakaspalvelun kehittäminen, ja apteekkarit osallistuvat itsekin asiakaspalveluun. Osa apteekkarin työtä on yhteyksien hoitaminen lääkehuollon tahoihin ja paikalliseen terveydenhuoltoon. Työhön kuuluvat myös opetus- ja koulutustehtävät.lähde?

Sairaala-apteekissa apteekkari toimii johtotehtävissä. Hänellä on vastuu laitoksen lääkehuollon järjestämisestä ja organisoinnista. Niissä apteekkari tekee tutkimusta tai selvittely- ja kehittämistyötä lääkehuollon palvelujen kehittämiseksi. Yliopistollisten sairaaloiden apteekeissa tehdään laajempaa tutkimusta ja harjoitetaan julkaisutoimintaa, jonka johdossa on apteekkari. Yksittäisten yliopistoapteekkien toiminnasta vastaavat apteekinhoitajat.lähde?

Työpaikat

muokkaa

Yksityisten apteekkien apteekkarit toimivat itsenäisinä yrittäjinä.lähde?

Helsingin ja Kuopion yliopistojen apteekit toimivat yliopistojen alaisina. Niiden ja niiden sivuapteekkien johtajana toimii proviisori, jota kutsutaan apteekinhoitajaksi. Sairaala-apteekkien apteekkarit ovat tulosyksiköiden johtajia.lähde?

Lähteet

muokkaa
  1. Lääkelaki 395/1987. Ajantasainen lainsäädäntö finlex.fi. Viitattu 29.6.2015.
  2. Apteekki- ja sivuapteekkiluvat fimea.fi. Fimea. Viitattu 26.9.2015.

Aiheesta muualla

muokkaa