Apteekkari

apteekkiliikkeen harjoittaja, apteekin omistaja, jolla on farmasian alan ylempi korkeakoulututkinto eli proviisorin tutkinto

Apteekkari on apteekin johtaja ja lääkehuollon asiantuntija. Avohuollon apteekeissa apteekkarit toimivat itsenäisinä yrittäjinä. Apteekkarin työssä yhdistyvät tieteellinen asiantuntemus ja liiketaloudellinen ajattelu. Apteekkari kantaa ympärivuorokautista vastuuta apteekin toiminnasta ja taloudesta sekä potilasturvallisuudesta.

Apteekkari

Apteekkarilta vaaditaan laajaa lääkealan tuntemusta ja kykyä soveltaa sitä käytäntöön. Hänen tulee jatkuvasti seurata lääkealan tieteellistä kehitystä sekä siihen liittyvien lakien ja säädösten muutoksia. Hänen tulee hallita yritysjohtamisen taidot. Työ vaatii myös asiakaspalvelutaitoja.

Yrittäjänä toimivan apteekkarin työajat ovat usein epäsäännölliset.

Yrittäjäksi aikova laillistettu proviisori voi hakea avoimeksi apteekkilupaa toimittuaan useita vuosia apteekissa tai lääkehuollon eri tehtävissä. Lääkelaissa määritellään luvan edellytykset.[1] Päteviä hakijoita on tavallisesti jopa kymmeniä. Lupa myönnetään sille, jolla Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea arvioi olevan parhaat ammatilliset ja taloudelliset edellytykset apteekkitoiminnan ylläpitämiseen.[2]

TyötehtävätMuokkaa

Apteekkari vastaa apteekin taloudesta, henkilöstöhallinnosta ja toiminnasta. Olennainen osa työtä on seurata toimintaympäristössä ja lääkealalla tapahtuvaa kehitystä sekä suunnitella, miten apteekin tulisi vastata muutoksiin.

Yksityisessä apteekissa apteekkari vastaa lääkehuollon kehittämisestä, jossa liiketaloudellinen ajattelu yhdistyy tieteelliseen asiantuntemukseen.

Henkilökunnan esimiehenä hän valvoo apteekkityötä ja päättää mm. työnjaosta. Asiakaspalvelun kehittäminen on keskeistä apteekkarin työssä. Apteekkarit osallistuvat myös asiakaspalveluun.

Yhteyksien hoitaminen lääkehuollon tahoihin ja paikalliseen terveydenhuoltoon on osa apteekkarin työtä. Myös opetus- ja koulutustehtävät kuuluvat työhön.

Sairaala-apteekissa apteekkari toimii johtotehtävissä. Hänellä on vastuu laitoksen lääkehuollon järjestämisestä ja organisoinnista. Niissä apteekkari tekee tutkimusta tai selvittely- ja kehittämistyötä lääkehuollon palvelujen kehittämiseksi.

Yliopistollisten sairaaloiden apteekeissa tehdään laajempaa tutkimusta ja harjoitetaan julkaisutoimintaa, jonka johdossa on apteekkari. Yksittäisten yliopistoapteekkien toiminnasta vastaavat apteekinhoitajat.

TyöpaikatMuokkaa

Yksityisten apteekkien apteekkarit toimivat itsenäisinä yrittäjinä.

Helsingin ja Kuopion yliopistojen apteekit toimivat yliopistojen alaisina. Niiden sekä niiden sivuapteekkien johtajana toimii proviisori, jota kutsutaan apteekinhoitajaksi.

Sairaala-apteekkien apteekkarit ovat tulosyksiköiden johtajia.

LähteetMuokkaa

Aiheesta muuallaMuokkaa