Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on ammattikorkeakouluista saatava Bolognan prosessin mukainen toisen syklin tutkinto, joka on edeltävistä opinnoista riippuen 60–90 opintopisteen laajuinen (kandidaatin 180 op:lla hakiessa vaaditaan tosin siltaopintoja) niin, että kokonaiskertymä valmistuessa on 300 op. Se tuottaa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin ja toimiin kuin ylempi korkeakoulututkinto. Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot ovat ylempiä korkeakoulututkintoja (Ammattikorkeakoululaki 932/2014 11 §).

Tutkinnot

muokkaa

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot erottuvat kyseisen alan ammattikorkeakoulututkinnosta perään tulevalla (ylempi AMK) -lisällä. Eli esimerkiksi tekniikan alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto on insinööri (ylempi AMK).

Tutkinnon englanninkielinen käännös on tyypillisesti Master, jota tarkennetaan oppialalla, esimerkiksi tekniikan alalla tutkinto on Master of Engineering ja hoiva-alalla Master of Health Care. Tiedekorkeakouluissa suoritetuista tutkinnoista poiketen tutkinnot eivät siis ole muotoa Master of Science tai Master of Arts.

Hakeminen, toteutus, opiskelu

muokkaa

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on mahdollista suorittaa joustavasti työn ohella. Pääsyvaatimuksena opintoihin on ammattikorkeakoulututkinto vastaavilta aloilta tai muu soveltuva korkeakoulututkinto ja vähintään kahden vuoden työkokemus alalta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon koulutusohjelma voidaan järjestää myös verkostototeutuksena useamman ammattikorkeakoulun kesken.

Opintojen sisältö

muokkaa
  • syventäviä ammattiopintoja
  • vapaasti valittavia opintoja
  • opinnäytetyö

Edellä mainittuja opintoja pyritään mahdollisuuksien mukaan kohdistamaan työelämälähtöisesti, esimerkiksi opiskelijan oman työpaikan kehittämisprojekteihin.

Vaativuustasovertailu

muokkaa

Alempi korkeakoulututkinto kuten esimerkiksi ammattikorkeakoulututkinto tai kandidaatin tutkinto ovat tasoluokkaa 6. Ylempi AMK-tutkinto ja maisterin tutkinto ovat tasoa 7. Lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot ovat tasoa 8.

Tasoluokassa 6, alempi korkeakoulututkinto, ammattikorkeakoulututkinto on laajuudeltaan 210 opintopistettä (esim. tradenomi), 240 opintopistettä (esim. insinööri, amk) tai 270 opintopistettä (esim. merikapteeni, amk). Poikkeuksen tekee poliisiammattikorkeakoulussa suoritettava perustutkinto joka on laajuudeltaan 180 opintopistettä. Yliopistoissa suoritettava kandidaatin tutkinto on laajuudeltaan 180 opintopistettä.

Vastaavan alan jatko-opinnot eli ylempien ammattikorkeakoulututkintojen koulutusohjelmat tuottavat tutkinnon tasolle 7 (ylempi AMK). Tutkinnot ovat laajuudeltaan 60 tai 90 op ja tuottaa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin ja toimiin kuin ylempi korkeakoulututkinto.

Ylemmän korkeakoulututkinnon raja on vähintään 300 op. Tämän johdosta tradenomi opiskelee 90 op lisää aikaisemmin suoritetun 210 op:n lisäksi (210 op + 90 op = 300 op). Insinööri (amk) opiskelee 60 op, koska on aiemmin opiskellut 240 op. Vastaavasti yliopistoissa kandidaatti opiskelee maisteriopinoissa 120 op, jotta ylemmän korkeakoulututkinnon raja täyttyy (180 op kandivaihe + 120 op maisterivaihe = 300 op).

Tilastoja

muokkaa

Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen koulutusohjelmissa aloitti vuonna 2005 760 opiskelijaa ja vuonna 2006 noin 1 260 opiskelijaa. Tutkintoja voi suorittaa kaikilla ammattikorkeakoulujen koulutusaloilla.[1]

Vuonna 2008 aloituspaikkoja eri koulusaloilla oli jo noin 2 000.[2]

Palkansaajien tutkimuslaitoksen 2019 tekemän tutkimuksen mukaan YAMK-tutkinnon suorittajien ansiot olivat viiden vuoden päästä opintojen aloittamisesta vuositasolla 2 900 euroa korkeammat kuin pelkästään AMK-tutkinnon suorittaneiden.[3]

Katso myös

muokkaa

Lähteet

muokkaa

Aiheesta muualla

muokkaa