Suhdeasteikko

Suhdeasteikko eli relatiiviasteikko on mitta-asteikkotyyppi, joka mittaa ilmiöitä siten, että alkiot voidaan ryhmitellä valitun ominaisuutensa perusteella jatkumolle järjestykseen ominaisuuden voimakkuuden perusteella siten, että tiedetään tarkkaan, miten paljon mitattavaa ominaisuutta kussakin alkiossa kaiken kaikkiaan on. Jotta asteikko olisi relatiivinen, siihen tulee sisältyä absoluuttinen nollapiste, jossa mitattavaa ominaisuutta ei esiinny lainkaan. Vain silloin voidaan päätellä varmasti, kuinka moninkertaisesti tai kuinka pieni osa yhdessä alkiossa on ominaisuutta toiseen verrattuna. Lämpötilan mittaamisen osalta tämä edellytys täyttyi, kun löydettiin lämpötilan absoluuttinen nollapiste, minkä seurauksena lämpötilaa alettiin mitata myös kelvineinä.

Relatiiviasteikko on tarkin mitta-asteikko.

Katso myösMuokkaa