Logaritmi

matemaattinen funktio
Joidenkin logaritmifunktioiden kuvaajat

Luvun -kantainen logaritmi tarkoittaa lukua, jonka osoittamaan potenssiin luku on korotettava, että saataisiin , numerus. Esimerkiksi , koska .

Logaritmifunktio on eksponenttifunktion käänteisfunktio. Toisin sanoen luvun logaritmin määrittelee ekvivalenssi

[1]

Eräille logaritmeille on omat nimensä ja merkintänsä. Kymmenkantaisen logaritmifunktion eli Briggsin logaritmin tunnus on lg:

.

Luonnollisen logaritmi­funktion, jonka kantalukuna on Neperin luku e, tunnus on ln:

.

Luonnollinen logaritmi on tärkeä funktio varsinkin differentiaali- ja integraalilaskennassa. Sen merkitys perustuu etenkin siihen, että sen derivaatta on varsin yksinkertainen funktio, 1/x.

Useissa sovelluksissa esiintyvän 2-kantaisen eli binäärisen logaritmifunktion tunnus on ld (= logarithmus dualis):

.

Merkinnän log, jossa kantalukua ei siis ole merkitty näkyviin, merkitys ei ole vakiintunut. Toisaalla se tarkoittaa logaritmia, jonka kantaluku on mielivaltainen. Toisaalla se taas on luonnollisen tai 10-kantaisen logaritmin merkintä. Erityisesti laskimissa näppäin "log" tarkoittaa nimenomaan 10-kantaista logaritmia. Tietojenkäsittelytieteessä ja tietoliikenteessä log tarkoittaa usein 2-kantaista logaritmialähde?.

Logaritmit kehittivät samoihin aikoihin toisistaan riippumatta skotlantilainen John Napier ja sveitsiläinen Jobst Bürgi.

LaskukaavojaMuokkaa

Seuraavissa kaavoissa   Logaritmeille on aina voimassa

  •  
  •  

riippumatta a:n arvosta. Määritelmän perusteella on helppo osoittaa, että

  •  


  •  


  •  


  •  

Tarvittaessa myös kantaluku on helppo vaihtaa toiseksi (a:sta b:ksi), sillä

  •  

SovelluksiaMuokkaa

Logaritmeja tarvitaan sellaisten yhtälöiden ratkaisemiseen, jossa eksponentti on tuntematon. Täten niiden avulla voidaan laskea, missä ajassa jokin eksponentiaalisesti kasvava tai vähenevä suure saa tietyn arvon. Sellaisia suureita ovat esimerkiksi korkoa korolle kasvava rahamäärä sekä myös radioaktiivisen aineen jäljellä oleva määrä tietyn ajan kuluttua.

Eri yhteyksissä useita suureita mitataan logaritmisella asteikolla. Esimerkkejä ovat:

Myös musikaalinen sävelasteikko on itse asiassa logaritminen asteikko, sillä sävelkorkeus nousee aina yhden oktaavin, kun äänen taajuus kaksinkertaistuu. Jokaista muutakin intervallia vastaa tietyn suuruinen taajuuksien suhde.

Logaritmitaulukot laskutoimitusten apuvälineenäMuokkaa

Ennen kuin taskulaskimet 1970-luvulla yleistyivät, logaritmeilla oli noin 300 vuoden ajan ollut suuri merkitys laskutoimitusten apuvälineinä. Tämä käyttö perustui edellä esitettyyn kaavaan, jonka mukaan lukujen tulon logaritmi on sama kuin tekijöiden logaritmien summa:

  •  

Jos siis on käytettävissä taulukko eri lukujen logaritmeista, voidaan täten kerto- ja jakolasku korvata yhteen- ja vähennyslaskulla, jotka ovat suurillakin luvuilla paljon helpompi suorittaa kynällä ja paperilla kuin edelliset. Kertolasku voidaan suorittaa katsomalla taulukosta tekijöiden logaritmit, lasketaan ne yhteen ja katsotaan sitten, minkä luvun logaritmi summa on. Jakolasku taas voidaan suorittaa katsomalla taulukosta jaettavan ja jakajan logaritmit, vähentämällä jälkimmäinen edellisestä ja katsomalla sitten, minkä luvun logaritmi erotus on.

Logaritmitaulukkoja on julkaistu kirjoina, joissa ovat esimerkiksi lukujen 1000 – 9999 10-kantaiset eli Briggsin logaritmit. Muiden kuin tällä välillä olevien lukujen logaritmit saadaan lisäämällä tai vähentämällä näistä luku, joka osoittaa, kuinka monta kertaa annettu luku on kerrottava tai jaettava 10:llä, jotta tulos olisi tällä välillä. Esimerkiksi lg 20 = lg 2000 - 2, koska luvusta 20 saadaan luku 2000 kertomalla se luvulla 10 kaksi kertaa. Vastaavasti lg 5 = lg 5000 - 3.

Myös laskutikku perustuu samoihin logaritmifunktion ominaisuuksiin.

Logaritmeja apuna käyttäen voidaan laskea erilaisia sijoitukseen ja osallistujamäärään perustuvia rankingpistejärjestelmiä esimerkiksi turnauspokerissa.[2]

Katso myösMuokkaa

LähteetMuokkaa

KirjallisuuttaMuokkaa

Aiheesta muuallaMuokkaa