Kuvataiteilijamatrikkeli

Suomen Taiteilijaseuran ylläpitämä matrikkeli kuvataiteilijoista

Kuvataiteilijamatrikkeli on Suomen Taiteilijaseuran ylläpitämä matrikkeli kuvataiteilijoista. Se esittelee suomalaisia ja Suomessa asuvia ammattikuvataiteilijoita.[1] Matrikkelia on julkaistu painettuina kirjoina vuodesta 1926 ja verkkoversiona vuodesta 2002 alkaen eri nimisinä.

Sisältö ja valintakriteerit Muokkaa

Mukana ovat taiteilijat edustavat kaikkia kuvataiteen lajeja: maalaustaidetta, kuvanveistoa, taidegrafiikkaa, valokuvataidetta, mediataidetta, videotaidetta, ympäristötaidetta ja performanssitaidetta. Rekisterissä on taiteilijoiden antamia henkilö- ja ammatillisia tietoja tutkimus- ja markkinointikäyttöön. Siinä mainitan taiteilijan nimi, osoite ja henkilötiedot, tiedot taiteilijan koulutuksesta, järjestäytymisestä ja ammatillisesta aktiivisuudesta.[1]

Tietokannan hakutoimintojen avulla matrikkelista voi etsiä taiteilijoita, taideteoksia ja tilaustöitä. Taiteilijoiden sivuilla on teoskuvia, elämäkertatietoja ja tietoa siitä, mistä voi hankkia taiteilijan teoksia. Matrikkelista voi hakea myös tietoja Suomen taidehistorian merkittävimmistä kuvataiteilijoista.

Taiteilijamatrikkelissa ovat mukana Muu ry:n, Suomen Kuvanveistäjäliiton, Suomen Taidegraafikoiden, Taidemaalariliiton ja Valokuvataiteilijoiden liiton jäsenet. Verkkomatrikkeliin voidaan hyväksyä myös ammattitaiteilijoita, jotka eivät kuulu mihinkään edellä mainituista jäsenliitoista, jolloin hyväksynnästä päätetään vertaisarvioinnin pohjalta. Silloin valintakriteerejä ovat taiteellisen työn taso, ammattimainen ja aktiivinen toiminta kuvataiteilijana, kuvataidekoulutus, keskeisiin kokoelmiin hankitut teokset ja taiteilijalle myönnetyt apurahat ja palkinnot kuvataiteen alalta.[2]

Arvostelua Muokkaa

Taiteilijamatrikkeleista tehdyn väitöskirjan mukaan matrikkeleita on arvosteltu siitä, että ne jättävät taiteilijoita matrikkelin ulkopuolelle ja luovat mielikuvia siitä, kuka on ammattitaiteilija. Matrikkelin ulkopuolelle jätettiin 1930-luvulla taiteilijoita, joita kritisoitiin päivälehdissä yleisön miellyttäjinä, ”kauppataulun tekijöinä” ja ”humpuukimaalareina”. Matrikkelista jätettiin pois myös niin sanotun puhtaan taiteen kentälle pyrkineitä taiteilijoita, joiden tuotanto oli 1900-luvun alussa nähty modernismina. Poissulkemisen perusteita ei ollut mahdollista selvittää täysin.[3]

Matrikkelin historia Muokkaa

Painettua taiteilijamatrikkelia on toimitettu Suomessa vuodesta 1926 lähtien.[4] Vuonna 1943 ilmestynyt matrikkeli suomalaisista taiteilijoista Suomen Kuvaamataiteilijat oli myöhempien matrikkelien perustana.[3][5]

Matrikkelin ensimmäinen verkkoversio julkaistiin vuonna 2002 nimellä Suomen Kuvataiteilijat -verkkomatrikkeli ja editio uusittiin vuonna 2006.[6] Matrikkelin nimi muuttui Kuvataiteilijamatrikkeliksi ja sitä uudistettiin jälleen vuonna 2011.[7]

Painetut editiot[8] Muokkaa

matrikkelin nimi julkaisuvuosi toimittaja sivuja julkaisija
Suomen taiteilijat: maalarit ja kuvanveistäjät 1926 Ernst Nordström 46 Otava[9]
Suomen Kuvaamataiteilijat 1943 Alexander Paischeff 192 Suomen Taiteilijaseura
Suomen kuvataiteilijat: Suomen taiteilijaseuran julkaisema elämäkerrasto 1962 Kaarlo Koroma 277 WSOY
Kuvataiteilijat: Suomen kuvataiteilijoiden henkilöhakemisto 1972 Heikki Somersalo 317 Suomen Taiteilijaseura, WSOY
Kuvataiteilijat 1979 Maaretta Jaukkuri 457 Suomen Taiteilijaseura
Kuvataiteilijat 1986 Maria-Liisa Saastamoinen 537 Gummerus, Suomen Taiteilijaseura
Kuvataiteilijat 1991 Päivi Pöntys 563 Kustannus Oy Taide
Kuvataiteilijat 2004 Rauha Lönn 989 Kustannus Oy Taide

Katso myös Muokkaa

Lähteet Muokkaa

  1. a b Kuvataiteilijamatrikkeli Suomen Taiteilijaseura. (suomeksi, englanniksi)
  2. Valintaperusteet Kuvataiteilijamatrikkeli. Suomen Taiteilijaseura. Viitattu 29.10.2012. (suomeksi, englanniksi)
  3. a b Väitösuutiset: Väitös: Matrikkeli loi ristiriitoja taiteilijayhteisöön (Jämsänen) Jyväskylän yliopisto. Viitattu 1.9.2008.
  4. Kustannus Oy Taide Viitattu 22.6.2009.
  5. Fennica: Määritä nimeke! fennica.linneanet.fi. Viitattu 1.9.2008. [vanhentunut linkki]
  6. Verkkosovellukset Kvaliitti Oy. Viitattu 1.9.2008.
  7. Suomen Taiteilijaseuran verkossa oleva kuvataiteilijamatrikkeli uudistuu 15.9.2011 Art 360. 25.8.2011. Art 360. Arkistoitu 15.8.2012. Viitattu 29.10.2012.
  8. Luettelon tietolähteenä on käytetty Valtion taidemuseon kirjaston kokoelmatietokantaa Kirjavaa
  9. Matrikkelista näköispainos 1980-luvulla.

Aiheesta muualla Muokkaa