Kolmion kulmanpuolittajien leikkauspiste

Kolmion kulmanpuolittajien leikkauspiste on geometriassa kolmion sisäpiste, joka syntyy, kun kolmion jokaisen kärjen kulmanpuolittaja leikkaa toisensa.[1] Leikkauspiste on eräs kolmion merkillisestä pisteistä, ja se on luetteloitu Kimberlingin pisteiden luetteloon tunnuksella . Pisteen nimeksi valitaan joskus I johtuen ilmeisesti sen monikielisestä nimestä, joka kirjoitetaan englanniksi incenter. Se viittaa kolmion sisään piirrettyyn ympyrään,[2][3] jonka keskipiste se samalla on.

Kulman puolittajat leikkaavat pisteessä I, joka on yhtä etäällä kolmion sivuista. Jos keskipisteeseen piirretään ympyrä, jonka säde on kyseinen etäisyys, jolloin ympyrä sivuaa kolmion kaikkia sivuja (piste).

Sijainti kolmiossa

muokkaa

Kulmanpuolittaja kulkee yhtä kaukana puolittamansa kulman vasemmasta ja oikeasta kyljestä, joten leikkauspiste on yhtä kaukana kaikista kolmion sivuista. Ympyrä, jolla on säteenään tämä etäisyys, sivuaa kolmion jokaista sivua sisältäpäin. Leikkauspisteen etäisyys sivuista   on säteen   suuruinen

  [4]

kun kolmion piirin pituuden puolikas on   [4]

Karteesit koordinaatit

muokkaa

Kolmion kolme kärkeä merkitään  ,  , ja   ja kärkien vastaiset sivut merkitään vastaavilla pienillä kirjaimilla  ,   ja  . Leikkauspisteen koordinaatit ovat silloin

  [5]

Trilineaariset koordinaatit

muokkaa

Pisteen trilineaariset koordinaatit ovat   eli leikkauspiste sijaitsee yhtä etäällä kaikista sivuista.[6][3][5]

Barysentriset koordinaatit

muokkaa

Pisteen barysentriset koordinaatit ovat  .[6][3][5]

Lähteet

muokkaa
  • Koivulahti, Perttu: Trilineaariset koordinaatit (pdf) (tutkielma) 2012. Jyväskylä: Jyväskylän Yliopisto. Viitattu 20.4.2013.
  • Harju, Tero: Geometrian lyhyt kurssi (pdf) (luentomoniste) users.utu.fi. 2012. Turun yliopisto. Viitattu 20.4.2013.
  • Kurittu Lassi: Geometria (pdf) (luentomoniste) 2006. Jyväskylän: Jyväskylän Yliopisto. Viitattu 20.4.2013.

Viitteet

muokkaa
  1. Kurittu, Lassi: Geometria, 2006, s. 98
  2. Harju, Tero: Geometrian lyhyt kurssi, 2012, s. 26
  3. a b c Kimberling, Clark: Encyclopedia (html) Tekijän kotisivut. 2013. Evansville: Evansvillen Yliopisto. Viitattu 20.4.2013. (englanniksi)
  4. a b Seppänen, Raimo et al.: MAOL, s. 29. (lukion taulukkokirja). Helsinki: Otava, 2006. ISBN 951-1-20607-9.
  5. a b c d Weisstein, Eric W.: Incenter (Math World – A Wolfram Web Resource) Wolfram Research. (englanniksi)
  6. a b Koivulahti, Perttu: Trilineaariset koordinaatit, 2012, s. 7
  7. Koivulahti, Perttu: Trilineaariset koordinaatit, 2012, s. 15–16